Laureate - ny vårbygsort til brygning og destillering | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Vårbyg sort Laureate logo banner

Laureate - ny vårbygsort til brygning og destillering

Laureate er en højtydende maltbygsort, og er egnet til alle malterier, men også meget velegnet til foder, da sorten besidder en meget høj foderværdi og et meget højt udbytte.

I årene 2014-2018 var Laureate højest ydende maltbygsort i Danmark og blev i 2018 godkendt i Danish preferred.

Laureate har gode agronomiske egenskaber* og har et lavt niveau af afskallede kerner sammenlignet med generelt niveau af afgrøder i 2017* samt en meget god sortering >2,8 mm*.

Derudover har Laureate en god sygdomsresistens.

*Kilde:Danish Preferred 2018

Læs mere om hvordan du dyrker Laureate længere nede på siden- få tips til såning, gødskning, svampehandling og vækstregulering af Laureate

Billeder fra vårbyg Laureate mark

Direkte fra marken

Kom med ud i Laureate marken - se med live

Laureate - Højst ydende maltbygsort. Landsforsøg DK - udbytte 2014-2018

Graf, der viser udbyttet i landsforsøgene mellem Laureate, RGT Planet og KWS Irina. Laureate kommer bedst ud med over 72 hekto kilo per hektar

Laureate - bedste sortering af kerner - Landforsøg 2014-2018, % af kerner > 2,8 mm

Graf, der viser sammenligning af sortering af kerner mellem Laureate, RGT Planet og KWS Irina fra Landsforsøgenen 2014 til 2018. I andelen i procent af kerner over 2,8 mm ligger Laureate i top med 89 procent.

Laureate dyrkningstip

SÅTIPS

Start såningen så tidligt som muligt for at udnytte det store udbyttepotentiale, som en lang vækstsæson vil give afgrøden. Husk at en korrekt sådybde kan give dig et merudbytte på op til 4-5 hkg pr. hektar ved at holde sådybden på 3-4 cm.  

Anbefalet plantetal i forhold til såtidspunkt

Såtidspunkt

Start marts til midt maj
 TidligNormalSen
Planter/m2250300350
 

 

GØDSKNING

Tilførslen af gødning er den vigtigste dyrkningsfaktor, der påvirker udbyttet og proteinindholdet. Det gælder både mængden af tilført kvælstof og tidspunktet for tilførslen.

Vores anbefaling er, at der bruges en NPK-gødning, og at hele mængden tilføres ved såning enten placeret ved såning eller lige efter såning.

Ved sen såning gives en tildeling. Ved tidlig såning kan det være en mulighed at gemme ca. 30 % som tildeles senest i stadie 30 ved begyndende strækning. Det er en forudsætning, at der ved fastsættelse af kvælstofbehovet tages hensyn til den enkelte marks jordtype og dyrkningshistorie.

Billede af afgrøde med svamp

SVAMPESTRATEGI

Laureate er en sund sort med en god sygdomsprofil. Men vælg en todelt strategi for at sikre en høj maltkvalitet – eksempelvis en løsning med Proline Expert eller Prosaro. Afslut med en fanebladssprøjtning med et produkt, som har høj effekt mod Ramularia, f.eks. Viderda eller Propulse.

Tegning af traktor, der sprøjter en mark

VÆKSTREGULERING

Laureate har et stort udbyttepotentiale, og det er derfor vigtigt at lægge en klar vækstreguleringsstrategi.

Ved høj kvælstofindsats eller ved stor buskning i afgrøden kan der med fordel anvendes 0,25 liter Moddus i stadie 25-30 efterfulgt af en sprøjtning mod aksnedknækning.

Alternativt kan man vælge en løsning, der tilgodeser både strå- og aksnedknækning: 0,25 liter Moddus M + 0,2 liter Cerone i stadie 34-39 for at styrke strå og aks. Denne løsning ligger på samme tidspunkt som fanebladssprøjtningen.

Læs mere om vækstregulering her

Læs mere om vores vårbygsorter - klik på sorten herunder

logo for sorten Laureate

Laureate

Laureate er ny sygdomsresistent topsort godkendt til ølbrygning og whiskydestillering...

Dragoon logo

Dragoon

Med Dragoon får du en kvalitets foderbyg med flotte udbytter

logo for sorten Propino

Propino

Vælg Propino for en tidlig moden og afsætningssikker maltbyg

Scholar logo

Scholar

Sygdomsresistent foderbyg med højt udbyttepotentiale, der er kompakt og let at høste...

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden