You are here

Vårbyg sort Laureate logo banner

Laureate - ny vårbygsort til brygning og destillering

Laureate er vores seneste anerkendte maltbyg, der brillerer i landsdækkende forsøg ved at være den højest ydende sort. 

Laureate har ekstremt gode maltningsegenskaber til ølbrygning, og er en såkaldt non-GN sort, der gør den ideel til destillering i whiskyproduktionen.

I Syngenta er det kun de bedste sorter, der kommer igennem vores meget strikse forædlingsprogram, hvor vi tester mange sorter over flere år. Vi har over 30 års erfaring med at forædle udbytterige maltbygsorter til de danske marker

Seneste resultater fra Landforsøgene

Laureate – Højest ydende maltbygsort, Landsforsøg DK – udbytte 2014-2019

Laureate – Højest ydende maltbygsort, Landsforsøg DK – udbytte 2014-2019

Kilde: sortinfo.dk 
Udbyttegennemsnit af årene 2014-2019. Landsforsøg

Laureate – Bedste sortering af kerner, Landsforsøg DK – 2014-2019

Laureate – Bedste sortering af kerner, Landsforsøg DK – 2014-2019

Kilde: sortinfo.dk 
% sortering af kerner >2,8mm. Gennemsnit af årene 2014-2019. Landsforsøg. 

Dækningsprocent for Laureate på bygrust og ramularia sammenlignet med RGT Planet og KWS Irina

Klik på pilene for at se graferne

Ramularia - dækningsprocent, Landsforsøg 2014-2019

Ramularia dækningsprocent

Kilde: sortinfo.dk 
Sygdomsregistrering i observationsparceller. Gennemsnit af årene 2014-2019. Landsforsøg. 

Bygrust - dækningsprocent, Landsforsøg 2014-2019

Bygrust dækningsprocent

Kilde: Sortinfo.dk

Driftsleder: ”Det er en sund sort med en god sygdoms- og udbytteprofil”

På Næsbyholm-Bavelse Gods har Martin Sørensen fremavlet Laureate de sidste to år.

Det er en utrolig udbyttestabil sort, der gav os plus 8 ton i udbytte i 2019. Den klarede sig for eksempel også utroligt godt gennem den værste tørke nogensinde i 2018. 

Når vi vælger at have Laureate i vores markplan, er det fordi, det er en sund sort med en god sygdoms- og udbytteprofil. Det giver os ro at vide, at vi har med en stabil sort at gøre. Og så kan sorten bruges både som malt til whisky og øl. 

Det gode ved Laureate er, at den er grovillig og kommer hurtigt godt fra start, når man har sået den. Nu ligger Næsbyholm og Bavelse Gods midt på Sjælland, hvor vi har tørkeperioder i april og maj. Der er Laureate en god sort, der både gror opad og nedad, så vi er sikre på, at den har en fornuftig vandforsyning, som sikrer det gode udbytte senere.

fortæller Martin Sørensen, driftsleder på Næsbyholm & Bavelse Gods.

Værd at vide om Næsbyholm & Bavelse Gods  

Driver i alt 955 hektar planteavl med vårbyg, vinterhvede, vinterraps, frøgræs og konserves ærter. Driver yderligere 750 hektar skovbrug og har jagtvæsen samt boligudlejning. Næsbyholm Slot og Bavelse Gods har været drevet sammen siden 1709. 

Dyrkningsvejledning – sådan gør du

Det er nemt at dyrke Laureate. Men hvis du vil have det mest optimale udbytte i din mark, har vi nogle tips til din dyrkning af Laureate.

SÅNING

Du kan med fordel starte din såning tidligt. Dermed udnytter du det store udbyttepotentiale i at have en lang vækstsæson for afgrøden. 

Hold din sådybde på 3-4 cm. Den bedste sådybde kan give dig et merudbytte på op til 4-5 hkg. pr. hektar.

Anbefalet plantetal i forhold til såtidspunkt

Såtidspunkt

Start marts til midt maj
TidligNormalSen
Planter/m2250300350
 

 

Jo tidligere du sår, jo mindre udsæd har du brug for på dine marker. 

GØDSKNING

Tilførslen af gødning er den vigtigste dyrkningsfaktor, der påvirker udbyttet og proteinindholdet. Det gælder både mængden af tilført kvælstof og tidspunktet for tilførslen.

Vi anbefaler, at der bruges en NPK-gødning, og at hele mængden op til 140 kgN/ha tilføres ved såning; enten placeret ved såning eller lige efter såning. Vurderes udbyttepotentialet stadig at være højt ved begyndende stræknings fase, kan der tilføres 20-40 kgN/ha for at afbalancere proteinniveauet  

Ved sen såning gives én tildeling.

Ved tidlig såning kan det være en mulighed at tilføre ca. 20% ekstra, som tildeles senest i stadie 30 ved begyndende strækning. 

Det er en forudsætning, at du tager hensyn til din enkelte marks jordtype og dyrkningshistorie, når du fastsætter kvælstofbehovet.

 

Billede af afgrøde med svamp

SYGDOMSBEKÆMPELSE

Laureate er en sund sort med en god sygdomsprofil.

Men vælg en todelt strategi for at sikre en høj maltkvalitet. Eksempelvis en løsning med Proline Expert eller Prosaro.

Afslut med fanebladssprøjtning med et produkt, som har høj kvalitet mod Ramularia. F. eks. Viverda eller Propulse.

Tegning af traktor, der sprøjter en mark

VÆKSTREGULERING

Laurate har fra forædlingens side et stort udbyttepotentiale. Derfor er det vigtigt, du lægger en klar vækstreguleringsstrategi. Ved høj kvælstofindsats eller ved stor buskning i afgrøden kan der med fordel anvendes 0,25 liter Moddus i stadie 25-30 efterfulgt af en sprøjtning mod aksnedknækning. 

Alternativt kan man vælge en løsning, der tilgodeser både strå- og aksnedknækning: 0,25 liter Moddus M + 0,2 liter Cerone i stadie 34-39 for at styrke strå og aks. Denne løsning ligger på samme tidspunkt som fanebladssprøjtningen.

Læs mere om vækstregulering her på vores hjemmeside

Danmarks bedste maltbyg – og foderbyg

Laureate er særdeles højtydende sort, der er en kvalitetssikret maltbyg. Men det er udelukker ikke, at den også er en særdeles god foderbyg, hvis du arbejder med husdyr. Det høje udbytte i marken sikrer dig ro i maven, når du høster til årets foder. 

Du får det optimale udgangspunkt for dit foder ved at høste kvalitetsafgrøder med maksimalt udbytte. 

Topafgrøde til øl og whisky

Som maltbyg er det vigtigt at have ensartede korn. Og forsøg viser, at Laureate har den bedste sortering af kerner i landsforsøgene 2014-2018 med 89% >2,8 mm. Det gør den særligt egnet til maltning.

Laureate er desuden en såkaldt nul-GN sort, hvilket betyder, at Laureate kan anvendes til både ølbrygning og destillering af whisky.

Danish Preferred har i 2018 tilføjet Laureate til listen over godkendte sorter til maltning i Danmark på grund af de stærke egenskaber.

Vidste du?

Danish Preferred har Laureate på listen over godkendte maltbygsorter - læs mere om Danish Preferred her

Viking Malt – Jacob Andersen, Group Sourcing & Procurement Manager fra Viking Malt

I vores sortsvalg og anbefalinger til kunder indgår Laureate fra Syngenta. Laureate er stadig ny på markedet, men egenskaberne vi ser i byggen samt vores egne maltningsresultater fra høsten 2018 viser gode tendenser, og der er flere globale bryggerier, der allerede nu har testet eller i gang med at teste sorten i brygforsøg med samme positive resultat.

Skal du have Laureate i din mark?

Vores Sales and Field Technician Henrik Ryberg er ekspert i Syngentas sortsprogram. Han står klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er nysgerrig på de mange muligheder ved at dyrke Syngentas sorter.

Læs mere om vores vårbygsorter - klik på sorten herunder

logo for sorten Laureate

Laureate

Laureate er ny sygdomsresistent topsort godkendt til ølbrygning og whiskydestillering...

Dragoon logo

Dragoon

Med Dragoon får du en kvalitets foderbyg med flotte udbytter

Scholar logo

Scholar

Sygdomsresistent foderbyg med højt udbyttepotentiale, der er kompakt og let at høste...

logo for sorten Propino

Propino

Vælg Propino for en tidlig moden og afsætningssikker maltbyg

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden