Quantis banner

QUANTIS biostimulant styrker dine kartofler mod tørke og varmestress

Dyrkning af kartofler er under stigende pres på grund af forandringer i klimaet. Ekstreme vejrforhold forekommer oftere, end vi har været vant til. Samtidig stiller forbrugerne flere krav, og EU har beskrevet målsætningerne for fremtidens landbrug. For at forblive effektiv under de forudsætninger, er der behov for at inddrage nye teknologier i dyrkningspraksis.

Biostimulanter vil her være en del af løsningen. Arbejdet med biostimulanter, og opbygning af forståelse af hvor og hvordan denne gruppe af produkter bruges optimalt, vil hjælpe på det samlede resultat idag – og forberede dyrkningspraksis på fremtidens udfordringer.

Hvad er QUANTIS og hvordan virker det?

QUANTIS er en biostimulant, der indeholder en lang række mindre organiske forbindelser såsom kulhydrater og aminosyrer, samt kalium og calcium, der samlet set bidrager til at omgå tørke- og varmestress i planten.

QUANTIS er et restprodukt fra fermentering melasse ved produktion af gær til bageindustrien. Den anvendte melasse er et restprodukt fra udvindelse af sukker fra sukkerrør. Kombinationen af forskellige indholdsstoffer modvirker abiotisk stress i planten og beskytter dermed i sidste ende udbytte og kvalitet.

QUANTIS kan anvendes til økologisk produktion.

QUANTIS skal anvendes forebyggende og optages igennem i bladene.

Morten Lind, Teknisk ansvarlig Syngenta i Norden

Hvordan og hvornår skal QUANTIS anvendes

Ved forebyggende behandling med QUANTIS i kartofler, stimuleres plantens naturlige forsvar og nedgang i fotosyntese aktivitet reduceres i tilfælde af abiotisk stress. Det sikrer potentialet i afgrøden og dermed muligheden for øget udbytte og bedre kvalitet. Forsøg har vist, at QUANTIS er blandbart med mange plantebeskyttelsesmidler.

Anbefalinger QUANTIS

Dosering

2,0 l/ha QUANTIS pr. behandling i 100-300 liter vand

Anvendelse

1--2 behandlinger. Første behandling ved begyndende knolddannelse 
(BBCH20-40).

Timing

  • QUANTIS anvendes 3-7 dage før abiotisk stress indtræffer
  • Anbefalet behandlingsinterval: 14 dage
  • QUANTIS kan anvendes fra fremspiring til høst

Blandbarhed

QUANTIS er fysisk blandbar med mange plantebeskyttelsesmidler 
herunder skimmelmidler. Ingen kendskab til sprøjteskader/svidninger 
fra praktisk anvendelse.

Quantis styrker plantens sundhed under tørke og varme forhold

Styrker plantens sundhed under tørke og varme forhold

Quantis påvirker plantens indbyggede processer med biologisk teknologi

Stimulerer plantens egne processer til at modstå abiotisk stress

Quantis kan anvendes i kombination med andre produkter

Kan bruges med andre produkter

Quantis booster næringsstoffernes effektivitet og øg dit udbytte

Booster næringsstoffernes effektivitet

Faktorer, som kan være årsag til abiotisk stress i afgrøder

Tørke og varme i kartofler

Ved dyrkning af kartofler kan tilstedeværelse af stress være en væsentlig årsag til fald i udbytte og kvalitet.

Stress udløst af tørke og høje temperaturer begrænser vigtige fysiologiske processer, hvilket nedsætter eller helt standser vækst.

QUANTIS kan med fordel anvendes til at forebygge vækststandsning og stimulere de naturlige processer i planten til bedre at modstå abiotisk stress.

Figuren viser de faktorer, som kan være årsag til abiotisk stress i afgrøder.

Hvordan påvirker Quantis planten

Hvordan påvirker QUANTIS planten

Specifikke organiske forbindelser i QUANTIS fungerer direkte som antioxidanter og neutraliserer frie radikaler som ellers ophobes i planten, når den er under stress.

Samtidig er der stoffer i QUANTIS, som har en osmosebeskyttende effekt. De er med til at holde stomata åben og herved fastholde optagelse af CO2, vand og næringsstoffer.

Dette gør det muligt for planten at fortsætte fotosyntese og produktion af kulhydrater til vækst og udvikling – de vigtigste byggesten til udbytte og kvalitet.

Forsøg med QUANTIS

Forsøg og resultater

Se nærmere på de seneste forsøg med QUANTIS

Eksperterne om QUANTIS

Landbruget oplever stigende krav og reguleringer, der skal sikre en fremtidig bæredygtig fødevareproduktion. Her ser vi øget anvendelse af biostimulanter, som en naturlig del af løsningerne. Vi kan opnå en bedre udnyttelse af naturligt  tilgængelige ressourcer ved at anvende biostimulanter, der er designet til de specifikke udfordringer, vi søger at løse.

Morten Lind, Teknisk ansvarlig for Syngenta i Norden

Bliv klogere på biologiske midler

Se flere video om QUANTIS og biologiske midler på vores YouTube kanal

Kartoffelmark der sprøjtes

Find svar på dit spørgsmål om QUANTIS herunder

Svar på dit spørgsmål

 

Stress og afgrøder

QUANTIS og hvad indeholder produktet

QUANTIS - hvordan anvender du produktet

QUANTIS og effekt

Biostimulanter
Hvad er biostimulanter

Produkter, der anvendes til at styrke planters forsvarsmekanismer mod stress faktorer af ikke biologisk oprindelse. 

Biologiske bekæmpelsesmidler
Hvad er biologiske bekæmpelsesmidler

Produkter, der anvendes til at beskytte planten mod angreb fra skadegører som for eksempel sygdomme, insekter og nematoder.

Forsøg med QUANTIS

Forsøg og resultater

Se nærmere på de seneste forsøg med QUANTIS

Quantis logo

QUANTIS produktside

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler