banner

QUANTIS biostimulant styrker dine kartofler mod varmestress

Dyrkning af kartofler er under stigende pres på grund af forandringer i klimaet. Ekstreme vejrforhold forekommer oftere, end vi har været vant til. Samtidig stiller forbrugerne flere krav, og EU har beskrevet målsætningerne for fremtidens landbrug. For at forblive effektiv under de forudsætninger, er der behov for at inddrage nye teknologier i dyrkningspraksis.

Biostimulanter vil her være en del af løsningen. Arbejdet med biostimulanter, og opbygning af forståelse af hvor og hvordan denne gruppe af produkter bruges optimalt, vil hjælpe på det samlede resultat idag – og forberede dyrkningspraksis på fremtidens udfordringer.

Forsøg med QUANTIS

Forsøg og resultater

Se nærmere på de seneste forsøg med QUANTIS

Hvad er QUANTIS og hvordan virker det?

QUANTIS er et restprodukt fra produktion af gær til bageindustrien, hvor melasse er anvendt som fødekilde til gærcellerne. Den anvendte melasse er et restprodukt fra udvindelse af sukker fra sukkerrør.

QUANTIS indeholder dermed en lang række mindre organiske forbindelser inklusiv antioxidanter, plantehormoner, kulhydrater og aminosyrer, samt kalium og calcium, der samlet set bidrager til at omgå varmestress i planten.

Kombinationen af forskellige indholdsstoffer modvirker abiotisk stress i planten og beskytter dermed i sidste ende udbytte og kvalitet.

QUANTIS kan anvendes til økologisk produktion.

Hvornår skal QUANTIS anvendes

I kartofler anvendes QUANTIS ved begyndende knolddannelse, når planten er mest sårbar. Opfølgende behandling er relevant 3-7 dage før udsigt til varme over 25 ºC. Der er ingen krav om behandlingsinterval, men der anbefales 14 dage mellem behandlinger.

Fakta om QUANTIS

Dosering

2,0 l/ha QUANTIS pr. behandling i 100-300 liter vand

Anvendelse

I kartofler: 1--2 behandlinger. Første behandling ved begyndende knolddannelse 
(BBCH20-40). Opfølgende behandling 3-7 dage før udsigt til varme over 25º C

Blandbarhed

QUANTIS er fysisk blandbar med mange plantebeskyttelsesmidler 
herunder skimmelmidler. Der er ingen kendskab til sprøjteskader/svidninger 
fra praktisk anvendelse.

Behandlingsinterval

Der er ingen krav om behandlingsinterval, men der anbefales 14 dage mellem behandlingerne.
Quantis styrker plantens sundhed under tørke og varme forhold

Styrker plantens sundhed under varme forhold

Quantis påvirker plantens indbyggede processer med biologisk teknologi

Stimulerer plantens egne processer til at modstå abiotisk stress

Quantis kan anvendes i kombination med andre produkter

Kan bruges med andre produkter

Quantis booster næringsstoffernes effektivitet og øg dit udbytte

Booster næringsstoffernes effektivitet

Faktorer, som kan være årsag til abiotisk stress i afgrøder

Varme i kartofler

Ved dyrkning af kartofler kan tilstedeværelse af stress være en væsentlig årsag til fald i udbytte og kvalitet. Stress udløst af høje temperaturer begrænser vigtige fysiologiske processer, hvilket nedsætter eller helt standser vækst. QUANTIS kan med fordel anvendes til at forebygge vækststandsning og stimulere de naturlige processer i planten til bedre at modstå abiotisk stress. Figuren viser de faktorer, som kan være årsag til abiotisk stress i afgrøder.

QUANTIS biostimulant

Hvordan påvirker QUANTIS planten

Specifikke organiske forbindelser i QUANTIS fungerer direkte som antioxidanter og neutraliserer frie radikaler som ellers ophobes i planten, når den er under stress. Samtidig er der stoffer i QUANTIS, som har en osmosebeskyttende effekt. De er med til at holde stomata åben og herved fastholde optagelse af CO2, vand og næringsstoffer. Dette gør det muligt for planten at fortsætte fotosyntese og produktion af kulhydrater til vækst og udvikling – de vigtigste byggesten til udbytte og kvalitet.

Forsøg med QUANTIS

Forsøg og resultater

Se nærmere på de seneste forsøg med QUANTIS

Eksperterne om QUANTIS

Landbruget oplever stigende krav og reguleringer, der skal sikre en fremtidig bæredygtig fødevareproduktion. Her ser vi øget anvendelse af biostimulanter, som en naturlig del af løsningerne. Vi kan opnå en bedre udnyttelse af naturligt  tilgængelige ressourcer ved at anvende biostimulanter, der er designet til de specifikke udfordringer, vi søger at løse.

Morten Lind, Teknisk ansvarlig for Syngenta i Norden

Bliv klogere på biologiske midler

Se flere video om QUANTIS og biologiske midler på vores YouTube kanal

Kartoffelmark der sprøjtes

Find svar på dit spørgsmål om QUANTIS herunder

Stress og afgrøder

QUANTIS og hvad indeholder produktet

QUANTIS - hvordan anvender du produktet

QUANTIS og effekt

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Forsøg med QUANTIS

Forsøg og resultater

Se nærmere på de seneste forsøg med QUANTIS

Quantis logo

QUANTIS produktside

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler