Danmark

You are here

Udsæd som vokser op

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder med mange forskellige projekter og initiativer inden for bæredygtighed og jordens sundhed, for at kunne indfri fremtidens forventninger om at producere bæredygtige afgrøder og fødevarer. Dette blandt andet med fokusområder som minimering af vandforbrug, øget biodiversitet, forebyggelse af jorderosion samt at mindske restkoncentrationer i afgrøder.

Nedenfor ses de forskellige områder vi arbejder med, for at styrke biodiversiteten og den jord, som vi dyrker vores afgrøder i mest bæredygtigt:

I vores seneste Bæredygtighedsrapport kan du læse mere om vores forretning og initiativer og hvordan vi arbejder på at skabe værdi for landbruget både nu og på lang sigt.

Resultaterne for 2019 viser, at vi har gjort store fremskridt i forhold til vores målsætninger for 2020  – på nogle områder har vi allerede opnået de målsætninger, der var fastsat for 2020.

Gennem vores målsætninger har vi ligeledes bidraget betydeligt til FN's Verdensmål - du kan læse mere om vores arbejde i forbindelse Verdensmålene på vores globale hjemmeside her.

Få mere at vide om vores 2020-mål og resultater i vores seneste ESG-rapport fra 2020

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...