You are here

Udsæd som vokser op

Bæredygtighed i landbruget

I Syngenta arbejder vi målrettet for at skabe et bæredygtigt landbrug i fremtiden og mindske klimaforandringerne. Verden står over for en stor udfordring med at brødføde et stigende befolkningstal samtidig med, at vi skal gøre det på en bæredygtig måde og tage ansvar for vores planet.

 

Vi arbejder med forskellige fokusområder indenfor blandt andet minimering af vandforbrug, øget biodiversitet, forebyggelse af jorderosion og mindske restkoncentrationer i afgrøder. Dette gør vi for at skabe et bedre klima, hvor både landmænd, forbrugere og miljøet er vindere.  

For at kunne indfri fremtidens forventninger om at producere bæredygtige afgrøder og fødevarer, der skaber merværdi for både landmænd, forbrugere og samfundet som helhed, kræver det et stærkt partnerskab på tværs af både politikere, myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder, forskningsmiljøer og forbrugere.

Ny undersøgelse: Landmænd vil gerne de grønne investeringer og tilgodese klimaet

Landmænd har både fokus på miljø og klima, når de laver bæredygtige investeringer, men de har brug for øget viden om, hvad der kan betale sig, og hvilken effekt bæredygtige tiltage har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af et uvildigt analyseinstitut for Syngenta, hvori der spørges ind til danske landmænds indstilling til at lave bæredygtige tiltag.

Syngenta Nordics har, i samarbejde med det uvildige analyseinstitut Aspecto, undersøgt danske landmænds indstilling til bæredygtige investeringer på deres bedrifter. Undersøgelsen peger på at danske landmænd i høj grad tænker på miljø og klima, når de laver bæredygtige investeringer, og at begge udfordringer er på de fleste landmænds dagsorden.

Undersøgelsen viser bl.a. at 71% af landmændene tænker på bæredygtighed, når de laver nye investeringer. Dertil kan vi se, at det er 87% af landmændene, der har overvejelser omkring miljøet, når de implementerer bæredygtige tiltag, og 74% der tager hensyn til klimaet, når de investerer i bæredygtige løsninger.

Download undersøgelse

Landmænd vil gerne de grønne investeringer og tilgodese klimaet

I vores seneste Bæredygtighedsrapport kan du læse mere om vores forretning og initiativer og hvordan vi arbejder på at skabe værdi for landbruget både nu og på lang sigt.

Resultaterne for 2019 viser, at vi har gjort store fremskridt i forhold til vores målsætninger for 2020  – på nogle områder har vi allerede opnået de målsætninger, der var fastsat for 2020.

Gennem vores målsætninger har vi ligeledes bidraget betydeligt til FN's Verdensmål - du kan læse mere om vores arbejde i forbindelse Verdensmålene på vores globale hjemmeside her.

Få mere at vide om vores 2020-mål og resultater i vores seneste ESG-rapport fra 2020

Herunder kan du læse mere om nogle af de fokusområder, vi har på både på nationalt og internationalt plan.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Vi arbejder med 4 overordnede kategorier

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...