Bæredygtighed | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Udsæd som vokser op

Bæredygtigt landbrug

I Syngenta arbejder vi målrettet for at skabe et bæredygtigt landbrug i fremtiden og mindske klimaforandringerne. Verden står over for en stor udfordring med at brødføde en stigende befolkning samtidig med, at vi skal gøre det på en bæredygtig måde og tage ansvar for vores planet.

Vi arbejder på en lang række fronter indenfor bl.a. minimering af vand, biodiversitet, forebygge jorderosion og mindske restkoncentrationer i afgrøder. Dette gør vi for at skabe et bedre klima hvor både landmænd,forbrugere og miljøet er vindere.  

For at kunne indfri fremtidens forventninger om at producere bæredygtige afgrøder og fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som helhed, kræver det et stærkt partnerskab på tværs af både politikere, myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder, forskningsmiljøer og forbrugerne.

Herunder kan læse mere om nogle af de områder vi har fokus på både på nationalt og internationalt plan.

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer og værdsætter den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede...

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.