BÆREDYGTIGHED I LANDBRUGET

Nedenfor ses de forskellige områder vi arbejder med, for at styrke biodiversiteten og den jord, som vi dyrker vores afgrøder i mest bæredygtigt:

GRObund - Test af dyrkningssystemer - Mark ved Birkelse

GRObund

GRObund er en del af Syngentas strategi om støtte og udvikle fremtidens landbrug, som imødekommer kravet om bæredygtig produktion. GRObund tester og sammenligner tre dyrkningssystemer: Traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og CA.

Grøn mark

Bæredygtighed i dansk landbrug

Vi har, i samarbejde med det uvildige analyseinstitut Aspecto, undersøgt danske landmænds indstilling til bæredygtige investeringer og klimaforandringer. Undersøgelsen peger på at danske landmænd i høj grad tænker på miljø og klima, når de laver bæredygtige investeringer, og at begge udfordringer er på de fleste landmænds dagsorden. Rapporten er fra 2020 og på engelsk.

Biodiversitet - lilla blomst med bi

Biodiversitet

Landbruget har en afgørende rolle i at sikre biodiversiteten og vi arbejder derfor med forskellige projekter, såsom Bonden og Biodiversiteten, Bøndernes Blomstrende Ideer og et samarbejde med DLF om en pollen- og nektarblanding.

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler og bejdset udsæd skal benyttes med omtanke, både ved håndtering og anvendelse. For at nå vores målsætning om at sikre de laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø, arbejder vi med fire overordnede kategorier.

Raps mark

Økologiske afgrøder

Vi har igangsat forsøg med vores hybrid-raps sorter, hybridvinterbyg, majs og vårbyg sorter i økologisk jord for bedst muligt at kunne rådgive landmændene om hvilke sorter, der er gode til økologisk landbrug i Danmark, og som samtidig kan leve op til fremtidens krav til afgrøder.

Majs mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Gennem rådgivning til landmændene, udvikling af produkter og samarbejder med forskellige partner, stræber vi efter at sikre de laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljøet. Vi har løbende forskningsprojekter om yderligere at reducere restkoncentrationer i afgrøder uden at påvirke landmændenes produktivitet og fortsætte med at forbedre jordens sundhed.

Sprøjteteknik er afgørende for minimering af afdrift

Teknologi og innovation

Teknologi og innovation er en del af løsningen, til et mere bæredygtigt landbrug. Derfor bruger vi meget energi på at undersøge hvordan vi kan hjælpe landmænd i hele verden med at producere mere med færre ressourcer.

Partnerskaber ikon

Partnerskaber

Globale udfordringer med klimaforandringer er ikke noget, som en virksomhed kan løse alene. Derfor har vi partnerskaber på tværs af industrien, for at vi i fællesskab kan finde løsningerne på udfordringer for fremtidens landbrug og fødevareproduktion.

The good growth plan

Good Growth Plan

Målet med the Good Growth Plan er at udvikle viden, finde produkter og teknologier, der skal sikre de bedste løsninger for både landmænd og miljøet, samt at reducere landbrugets CO2-fodaftryk og hjælpe landmændene med at håndtere de ekstreme vejrmønstre, der skyldes klimaændringer.

Spørgsmål og svar ikon

Spørgsmål og svar om bæredygtighed

Har du spørgsmål om plantebeskyttelse, bæredygtighed, forskning og udvikling, eller hvordan vi arbejder for at sikre et ansvarligt brug af vores produkter?

I vores seneste ESG-rapport kan du læse mere om vores forretning og initiativer og hvordan vi arbejder på at skabe værdi for landbruget både nu og på lang sigt.

Resultaterne for 2022 viser, at vi har gjort store fremskridt i forhold til vores målsætninger for 2023  – på nogle områder har vi allerede opnået de målsætninger, der var fastsat for 2023.

Gennem vores målsætninger har vi ligeledes bidraget betydeligt til FN's Verdensmål - du kan læse mere om vores arbejde i forbindelse Verdensmålene på vores globale hjemmeside her.

Få mere at vide om vores 2023-mål og resultater i vores seneste ESG-rapport fra 2022

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og

Svar på dit spørgsmål

Spørgsmål & svar

Hvad mener vi med bæredygtighed?