Bæredygtigt landbrug | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Udsæd som vokser op

Bæredygtighed i landbruget

I Syngenta arbejder vi målrettet for at skabe et bæredygtigt landbrug i fremtiden og mindske klimaforandringerne. Verden står over for en stor udfordring med at brødføde et stigende befolkningstal samtidig med, at vi skal gøre det på en bæredygtig måde og tage ansvar for vores planet.

 

Vi arbejder med forskellige fokusområder indenfor blandt andet minimering af vandforbrug, øget biodiversitet, forebyggelse af jorderosion og mindske restkoncentrationer i afgrøder. Dette gør vi for at skabe et bedre klima, hvor både landmænd, forbrugere og miljøet er vindere.  

For at kunne indfri fremtidens forventninger om at producere bæredygtige afgrøder og fødevarer, der skaber merværdi for både landmænd, forbrugere og samfundet som helhed, kræver det et stærkt partnerskab på tværs af både politikere, myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder, forskningsmiljøer og forbrugere.

I vores seneste Bæredygtighedsrapport kan du læse mere om vores forretning og initiativer og hvordan vi arbejder på at skabe værdi for landbruget både nu og på lang sigt.

Resultaterne for 2018 viser, at vi har gjort store fremskridt i forhold til vores målsætninger for 2020  – på nogle områder har vi allerede opnået de målsætninger, der er er fastsat for 2020.

Gennem vores målsætninger har vi ligeledes bidraget betydeligt til FN's Verdensmål - du kan læse mere om vores arbejde i forbindelse Verdensmålene på vores globale hjemmeside her.

Få mere at vide om vores 2020-mål og resultater i vores seneste Bæredygtighedsrapport 2018.

Herunder kan du læse mere om nogle af de fokusområder, vi har på både på nationalt og internationalt plan.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.