Danmark

You are here

Moddevo logobanner

Moddevo

Last updated:
11.10.2021

Vækstregulering

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-249
Pakkestørrelse: 
5 l, 10 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering: 
Dispergerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Moddevo er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs. Moddevo modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Til vækstregulering i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.

 

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12