You are here

Sådan fungerer biologiske bekæmpelsesmidler

Hvad er biologiske bekæmpelsesmidler

 

Hvordan virker biologiske bekæmpelsesmidler?

Biologisk plantebeskyttelse er den brede benævnelse for midler, der er baseret på naturens egne egenskaber, og kan hjælpe afgrøderne til at modstå angreb fra sygdomme og insekter eller konkurrence fra ukrudt. Midlerne kan have en direkte pesticideffekt, eller de kan have en afledt pesticideffekt ved at stimulere afgrødens eget immunforsvar. Midlerne er baserede på naturligt forekommende materiale, modsat den syntetisk fremstillede plantebeskyttelse der anvendes.

Hvorfor anvende biologiske bekæmpelsesmidler?

Biologisk plantebeskyttelse anvendes for at sikre afgrødernes udbyttepotentiale og kvalitet mod de faktorer der løbende i sæsonen udgør en trussel for afgrøden, såsom sygdomme og insekter samt konkurrence fra ukrudt.

Områder, der arbejdes indenfor, er anvendelse af bakterier og deres metabolitter, patogene svampe, virus, planteekstrakter, feromoner, chitin med mere. Deres virkningsmekanismer er ofte endnu ikke færdigbeskrevne, men udviklingen af biologiske midler vil medvirke til forståelsen heraf.

I forbindelse med udvikling at dette nye område anvendes en lang række teknologier, som fortsat vil være under udvikling mange år frem, herunder også brugen af RNA-interferens (RNAi).

Raps mark i blomst -

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - Ny biostimulant

Håndterer varme- og tørkestress og beskytter udbyttet i dine kartofler

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter styrker plantens forsvar mod abiotiske faktorer.