banner

MEGAFOL - Biostimulant til at øge plantens modstandsdygtighed

MEGAFOL er en flydende biostimulant indeholdende et kompleks af udvalgte planteekstrakter med biologisk aktive stoffer, som stimulerer plantens tolerance over for abiotisk stress.

MEGAFOL er udviklet til at reducere stress/skader efter ukrudtsbehandling og til at modstå andre former for stress, såsom tørke og kulde.

MEGAFOLs styrker

MEGAFOL og blandbarhed med andre produkter

Den anbefalede brug af MEGAFOL er som tilsætning til sprøjtevæsken i forbindelse med ukrudtsbehandlingen, når det vurderes, at der er risiko for stress på grund af ukrudtsløsning eller ugunstige vejrbetingelser såsom kulde eller tørke.

MEGAFOL er flydende og kan blandes med mange produkter.

Fakta om MEGAFOL

Indholdsstoffer Planteekstrakter fra brunalgen Ascophyllum nodosum
Kvælstof (N): 3% (organisk N 1%; uorganisk N 2%).
Kaliumoxid (K2O): 8% (vandopløseligt).
Kulstof (C): 9% (biologisk oprindelse).
Formulering Suspension
Afgrøder Alle afgrøder
Anvendelse I vækstsæsonen. Alene eller i blanding med plantebeskyttelsemidler. 
Effekt Reduktion af abiotisk stress, stimulering af plantevækst.
Dosering 1-2 l/ha

 

Forsøgsresultater

I 2022 udførte NBR to parcelforsøg i sukkerroer hvor MEGAFOL blev tilsat alle behandlinger i ukrudtsprogram, som bestod af fire behandlinger. Programmet indeholdt godkendte produkter i en samlet strategi (Goltix, Betanal, Nortron, Safari og Centium) i godkendte doseringer.

I begge forsøg var der væsentlig mindre herbicidskade ved tilsætning af MEGAFOL (se foto).

I mellem de to forsøg var der forskel på, hvor meget tilsætning af MEGAFOL hævede udbyttet, men i gennemsnit var der en signifikant forskel på udbytterne med og uden tilsætning af MEGAFOL. 

Herbicidstress i sukkerroer

Herbicidstress i sukkerroer

Herbicidstress i sukkerroer: 7 dage efter behandling. Det gule felt er uden MEGAFOL og røde felt er med MEGAFOL.

Trial ID: NBR 505-859

Udbytte i sukkerroer - rod med MEGAFOL
Herbicidstress i sukkerroer – Udbytte

Resultat viser højere udbytte (rod, t/ha) ved tilsætning af MEGAFOL. Gennemsnit af to forsøg udført i Danmark hos NBR (2022).

Udbytte i sukkerroer - sukker med MEGAFOL
Herbicidstress i sukkerroer – Udbytte

Resultat viser højere udbytte (sukker, t/ha) ved tilsætning af MEGAFOL. Gennemsnit af to forsøg udført i Danmark hos NBR (2022).

Dækning af ukrudt med MEGAFOL
Ukrudtseffekter

Opgørelse over ukrudtseffekt viser samme effekt på de opgjorte ukrudtsarter med og uden tilsætning af MEGAFOL. Ukrudtseffekt opgjort som procent dækning over afgrøden i august. Gennemsnit af to forsøg udført i Danmark hos NBR (2022).

chevron_left
chevron_right

MEGAFOL anbefaling i roer

ANVENDELSE Tilsættes sprøjtevæsken i forbindelse med ukrudtsbehandling ved risiko for stress pga. skader fra den pågældende ukrudtsbehandling eller pga. vejrforhold.
DOSERING 1-2 liter i 100-300 liter vand
BLANDBARHED Kan blandes med alle kendte ukrudtsmidler og almindelige anvendte olier.

 

 

Roe stadier og hvornår MEGAFOL kan anvendes

Bliv klogere på MEGAFOL - find svar her på dit spørgsmål om MEGAFOL

Megafol banner lille

Læs mere på MEGAFOL produktside, hvor du også kan downloade brugsanvisning og

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter styrker plantens forsvar mod abiotiske faktorer.

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler

VIXERAN - pust dine afgrøder op

VIXERAN - den naturlige kvælstofkilde