Sådan fungerer biostimulanter

Hvad er biostimulanter?

Biostimulanter anvendes til at øge optaget og udnyttelsen af ​​næringsstoffer, fremme afgrødekvaliteten eller styrke de eksisterende forsvarsmekanismer mod abiotiske (ikke biologiske faktorer som for eksempel klimatisk stress) faktorer, som afgrøder i stigende grad udsættes for.

Biostimulanter øger næringsstofoptag

Hvordan virker biostimulanter?

Biostimulanter er produkter baseret på naturligt forekommende materiale, og kan være videreforarbejdet via biologiske processer såsom fermentering. Biostimulanter booster plantens eksisterende evne til vækst, men biostimulanter har ingen direkte effekt overfor sygdoms- og insektangreb. Midlerne bruges til at fremme afgrødekvaliteten, øge næringsstofoptagelsen eller støtte op om eksisterende forsvarsmekanismer.

Effekterne er mangeartede, og afhænger af det enkelte middels ophav, indhold og sammensætning. Nogle grupper af biostimulanter styrker afgrødens forsvar mod abiotiske (ikke biologiske faktorer som for eksempel klimatisk stress) faktorer, som afgrøden i stigende grad udsættes for.

Abiotiske stress faktorer såsom tørke, varme og kulde

Hvorfor anvende biostimulanter? 

Stresses planter bruger de deres energi uhensigtsmæssigt, og lukker derfor ofte ned for vækstmekanismer og fotosyntesen. I de situationer hvor forhold som tørke, varme og kulde stresser planten, skal biostimulanter bruges forbyggende til at give planten et ekstra rygstød, som fastholder vækstpotentialet forud for indgangen til en stressperiode i sæsonen. 

Midlerne bruges oftest forebyggende. De styrker planten, og gør den modstandsdygtig overfor en stress såsom mangel på vand eller høje temperaturer.

En gruppe af de produkter som markedsføres som biostimulanter indeholder primært næringsstoffer, hvor formålet er at optimere gødskning. Her er ofte fokus på mikronæringsstoffer. Det er derfor væsentligt at holde sig for øje, hvad formålet med brugen af biostimulanter er.

Biostimulanter booster plantens eksisterende evne til vækst

Hvad består biostimulanter af?

Mange biostimulanter indeholder en blanding af flere komponenter, hvilket gør det vanskeligt at definere en specifik reaktion i planten, som er afgørende for biostimulantens effekt. Her er der nærmere tale om en multi-komponent biostimulant, som påvirker flere fysiologiske processer (signalstoffer, hormonproduktion osv.) i planten.

Gødskning af planterne kan derfor ikke sidestilles med brug af biostimulanter, og biostimulanter kan heller ikke erstatte brug af gødning. Det handler kort sagt om at gøre afgrøder mere effektive i kombination med gødning og plantebeskyttelsesmidler.

VIXERAN - pust dine afgrøder op

VIXERAN - den naturlige kvælstofkilde

Megafol biologisk produkt

MEGAFOL

Opretholder plantens evne til at gro under stress

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

QUANTIS - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Læs mere om vores biologiske produkter

NutribioN biostimulant
Biostimulant

NUTRIBION

Godkendt til økologisk produktion
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris (CECT9690)
Pulver (WP)
Læs mere
Vixeran biostimulant
Biostimulant

VIXERAN

Godkendt til økologisk produktion
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris (CECT9690)
Pulver (WP)
Læs mere
chevron_left
chevron_right