You are here

Boxer logobar

Boxer kampagnebillede

Ukrudtsbehandling med Boxer

Start tidligt og behold kontrollen

Kom godt fra start med en effektiv ukrudtsstrategi baseret på efterårsbehandling med Boxer. Tidlig bekæmpelse af græsukrudt maksimerer afgrødens udbyttepotentiale og giver din afgrøde de optimale forudsætninger.

Hvorfor skal du vælge Boxer til din ukrudtsstrategi?

Boxer er et jordvirkende herbicid med rigtig god effekt på græsukrudt og tokimbladet ukrudt, bl.a. burresnerre, rajgræs, rævehale, vindaks, væselhale og enårig rapgræs. Boxer indeholder et unikt aktivstof, der forebygger resistensudvikling i græsukrudt.

Hvordan virker Boxer?

Boxer virker ved at stoppe lipid-syntesen, der resulterer i ændringer af membranstrukturen og efterfølgende sammenbrud af vitale celle-processer I modsætning til andre Thiocarbamater er Boxer ikke "flygtig" og behøver derfor ikke at indarbejdes i jorden.

For bedste effekt skal Boxer bruges omkring fremspiring. Typisk i stadie 10-11, når rækkerne begynder at kunne ses i marken.

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Hvad er fordelene ved en efterårsbehandling?Spørgsmål og svar tegn

En effektiv ukrudtsbekæmpelse om efteråret sikrer afgrøden de bedste betingelser for en god etablering uden konkurrence om vand og næringsstoffer. Det giver stærkere afgrøder, bedre overvintring og renere marker. Ved behov for opfølgning om foråret, kan denne ofte gøres med betydeligt mindre indsats, da ukrudt her er mindre og begrænset af efterårsbehandlingen.

Anbefaling til dosering

Boxer anvendes i al vintersæd og har rigtig god effekt på besværgeligt ukrudt som enårig raps, al. rapgræs, agerrævehale, rajgræs, vindaks og væselhale.

Med et DFF-produkt som blandingspartner får man også bred effekt på tokimet ukrudt.

Kør når rækkerne er synlige i marken

For at opnå bedste effekt, skal du anvende Boxer så snart ukrudtet begynder at gro. Vi anbefaler at køre så snart rækkerne begynder at være synlige i marken.

Som jordmiddel optages Boxer af de spirende ukrudtsfrø (rødder og stængelbasis). Inde i planten bevæger aktivstoffet sig hurtigt til vækstpunkterne.

Rækker er synlige i marken - starten af oktober

 

AfgrødeProblemDosering ved tidlig såningDosering ved normal såtidspunkt
Vinterhvede og triticaleEnårig rapgræs og vindaks

1,5 l/ha Boxer + 0,075 DFF eller

1,25 l/ha Boxer + 0,25 Mateno Duo

1,0 l/ha Boxer + 0,075 DFF eller

1,0 l/ha Boxer + 0,25 Mateno Duo

Rajgræs og rævehale

2,0 l/ha Boxer + 0,075 DFF eller

2,0 l/ha Boxer + 0,25 Mateno Duo

1,5 l/ha Boxer + 0,075 DFF eller

1,5 l/ha Boxer + 0,25 Mateno Duo

Rajgræs og rævehale

Marker med resistens eller uens fremspiring

1,5-2,0 l/ha Boxer + 0,25 Mateno Duo plus

1-1,5 l/ha ADIMAX + 0,5 l olie (2-3 uger senere) 

1,5 l/ha Boxer + 0,25 Mateno Duo plus

1-1,5 l/ha ADIMAX + 0,5 l olie (2-3 uger senere)

Væselhale

2,0 l/ha Boxer + 0,5 Mateno Duo

2,0 l/ha Boxer + 0,5 Mateno Duo

Vinterbyg og vinterrugEnårig rapgræs og vinsaks

2,0 l/ha Boxer + 0,05 DFF

1,5 l/ha Boxer + 0,05 DFF

Rajgræs og rævehale

Lad være med at så på arealer med problemgræsser

2,0 l/ha Boxer + 0,05 DFF

 

*Stadie 10-11 - lige når man begynder at kunne se rækkerne i marken.

1. Ved anvendelse i vinterbyg begrænses dosen af DFF/Legacy til 0,05 eller lav en splitbehandling med Boxer og DFF/Legacy for at undgå gulfarvning af afgrøden.
2. Topik må ikke bruges i vinterbyg
3. Atlantis må ikke bruges i vinterbyg

Registrerede varemærker: Bayer A/S: DFF og Atlantis. ADAMA: Legacy.

Klik på pilen for at se skema, som guider dig rette dosering og blandingspartner i forhold til hvilke udfordringer, du møder i din marker.

Boxer effektskema

 

1 l BOXER  0,08 l Legacy

0,8 l BOXER
0,25 l Mateno Duo

1,25 l BOXER 
0,08 l Legacy

1 l BOXER
0,25 l Mateno Duo

0,5 l BOXER
0,5 l Mateno Duo

1,5 l BOXER 0,08 l Legacy

1,5 l BOXER
0,25 l Mateno Duo

2 l BOXER
0,08 l Legacy

1 l BOXER
0,7 l Mateno Duo

Rajgræs, alm.

 

 

 

 

     

Rajgræs, ital.

 

 

 

 

     

Rapgræs, alm.

 

 

 

 

     

Rapgræs, enårig

 

 

 

 

     

Rævehale, ager

 

 

 

 

     

Svingel, rød

 

 

 

 

     

Vindaks

 

 

 

 

     

Væselhale, stor

 

 

 

 

     

 

 

1 l BOXER  0,08 l Legacy

0,8 l BOXER
0,25 l Mateno Duo

1,25 l BOXER 
0,08 l Legacy

1 l BOXER
0,25 l Mateno Duo

0,5 l BOXER
0,5 l Mateno Duo

1,5 l BOXER 0,08 lLegacy

1,5 l BOXER 0,25 l Mateno Duo2 l BOXER 0,08 l Legacy1 l BOXER 0,7 l Mateno Duo

Burresnerre

 

 

 

 

     

Forglemmigej, mark

 

 

 

 

     

Fuglegræs

 

 

 

 

     

Hejrenæb

 

 

 

 

     

Hyrdetaske

 

 

 

 

     

Kamille, lugtløs

 

 

 

 

     

Kornblomst

 

 

 

 

     

Raps

 

 

 

 
     
Stedmoder, ager         

Storkenæb

         

Tvetand

         

Valmue, korn

         
Ærenspris, mark         

 

 

Svag effekt (<40%)

 

Moderat effekt, (40-70%)

 

God effekt (70-90%)

 

Meget god effekt (>90%)

Resistensstrategi

Hvis en type ukrudt udvikler resistens, betyder det, at den udvikler evnen til at overleve en bestemt type pesticid. Dette skyldes, at nogle individer i en ukrudtspopulation oprindeligt var mindre følsomme over for herbicidet og derfor steg i antal og spredte sig.

Risikoen for resistens er derfor større, hvis pesticider, der har den samme virkningsmekanisme, anvendes flere sæsoner i træk. Det forhold, at produkter har den samme virkningsmekanisme, betyder, at de på molekylært niveau bekæmper ukrudtet på samme måde.

For at forhindre modstand skal du kun bruge stoffer fra den samme modstandsklasse en gang pr. sæson. Boxer er et ukrudtsmiddel, der har en unik virkningsmekanisme, og ukrudt er derfor mindre tilbøjeligt til at udvikle resistens over for Boxer end mange andre produkter.

Hvad er ukrudtsresistens?Spørgsmål og svar tegn

Resistens betyder modstandsdygtighed. Hvis en type ukrudt udvikler resistens, betyder det, at den udvikler evnen til at overleve behandling med et bestemt type pesticid / virkemekanisme . 

Risikoen for resistens er derfor større, hvis pesticider, der har den samme virkningsmekanisme, anvendes flere gange pr sæson og flere år i træk

For at forhindre udvikling af resistens skal du kun bruge stoffer med fra den samme virkemekanisme en gang pr. sæson. Boxer er et ukrudtsmiddel, der har en unik virkningsmekanisme, og ukrudt er derfor mindre tilbøjeligt til at udvikle resistens over for Boxer end mange andre produkter.

Hvordan passer Boxer ind i en strategi, der kan forhindre resistens?Spørgsmål og svar tegn

Resistens mod herbicider er et problem, der spreder sig mere og mere. Særligt græsukrudt udvikler udvikler nemt resistens overfor ukrudtsmidler, og især overfor de såkaldte minimidler/SU-midler (Cossack OD, Broadway, Atlantis mfl.) og overfor ACC’ase-midler (Primera og Topik mfl.).

Boxer er det eneste herbicid, der indeholder prosulfocarb,- stopper lipidsyntesen, hvilket betyder, at Boxer har en virkningsmåde, der er forskellig fra andre produkter, såsom SU-midler og ACC’ase hæmmere.

Brug af Boxer er derfor et godt valg ud fra et resistenssynspunkt, fordi det bryder en potentiel kæde af produkter med den samme virkningsmekanisme, og forhindrer opbygning af resistens.

Tre gode grunde til, at Boxer er et godt valg i en resistensstrategi: 

Boxer 1-tal

Boxer indeholder Prosulfocarb, som virker anderledes end andre herbicider. Det begrænser risiko for resistensudvikling at skifte mellem aktivstoffer

2-tal

Efter en Boxer-behandling i efteråret kan man frit vælge produkt til forårets opfølgende behandling

 

3-tal

Boxer bekæmper også SU-resistent ukrudt som rævehale, vindaks, rajgræs og fuglegræs

 

Spørgsmål og svar om Boxer Spørgsmål og svar tegn

Hvad er Boxer?

Boxer er et herbicid, der bekæmper græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).

Den bedste effekt opnås ved behandling lige omkring fremspiring, da Boxer primært har jordeffekt og i mindre grad optages af fremspiret ukrudt. Særligt på græsukrudt har Boxer god effekt. 

Hvilket ukrudt virker Boxer på?

Boxer kan anvendes i al vintersæd og har rigtig god effekt på besværligt græsukrudt som enårig rapgræs, agerrævehale, rajgræs, vindaks, alm. rapgræs,og væselhale. Med et DFF-produkt som blandingspartner får man  også bred effekt på tokimbladet ukrudt.

Hvornår skal Boxer bruges?

Boxer er primært et jordvirkende herbicid. For bedste effekt skal Boxer bruges omkring fremspiring. Typisk i stadie 10-11, når rækkerne begynder at kunne ses i marken.

Hvilke produkter kan Boxer blandes med?

Boxer er blandbar med relevante produkter til ukrudtsbekæmpelse i efteråret. I vinterbyg og rug anbefales det ikke at blande med DFF- produkter i doser over 0,05 l/ha. 

Boxer kan også blandes med Mateno Duo i hvede og triticale, men må IKKE blandes sammen i vinterbyg og rug.

Læs mere i effektskema længere oppe på siden.

Hvilke produkter kan Boxer blandes med?

Boxer er blandbar med relevante produkter til ukrudtsbekæmpelse i efteråret. I vinterbyg og rug anbefales det ikke at blande med DFF- produkter i doser over 0,05 l/ha. 

Boxer kan også blandes med Mateno Duo i hvede og triticale, men må IKKE blandes sammen i vinterbyg og rug.

Læs mere i effektskema længere oppe på siden.

Hvad er begrænsningerne for Boxer?

Boxer anbefales ikke anvendt på ukrudt med mere end 3 blade, da effekten her bliver for ringe. 

Vær opmærksom på anbefalinger for bedste sprøjteteknik så tab til omgivelserne undgås.

Hvor hurtig er Boxer regnfast?

Regnfasthed er ikke relevant for Boxer, da det primært er et jord-herbicid, og kun en begrænset mængde absorberes optages gennem bladene.

Boxer banner

Boxer

Boxer indeholder prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Vi arbejder med 4 overordnede kategorier