Boxer logobar
Boxer kampagnebillede

Græsukrudtsbekæmpelse med BOXER

BOXER er hjørnestenen i en effektiv kontrol af græsukrudt i efteråret. Dette er særligt vigtigt i lyset af de massive problemer med rajgræs, rævehale og væselhale, enårig rapgræs og hyppigere forekomst af resistens mod minimidlerne (ALS hæmmere og Fop-midler).

 

Hvorfor skal du vælge BOXER til din ukrudtsstrategi?

BOXER er et jordvirkende herbicid med rigtig god effekt på græsukrudt som rajgræs, rævehale, vindaks, væselhale og enårig rapgræs. BOXER indeholder et unikt aktivstof, der forebygger resistensudvikling i græsukrudt. Der er således ikke fundet resistens overfor græsserne af aktivstoffet i BOXER.

 

Hvordan virker BOXER?

BOXER virker ved at stoppe fedt-syre syntesen i græssernes celle-membraner, der herefter kollapser og giver effektiv bekæmpelse af græsserne.

Minimer afdrift med den rette sprøjteteknik

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Fordelene ved en efterårsbehandling?

En effektiv græsukrudtsbekæmpelse om efteråret sikrer afgrøden de bedste betingelser for en god etablering uden konkurrence om vand og næringsstoffer. Det giver stærkere afgrøder, bedre overvintring og renere marker. Det er også langt lettere at bekæmpe græsserne, når de er små.

Anbefaling til timing og dosering

BOXER anvendes i al vintersæd og har rigtig god effekt på besværligt ukrudt som enårig raps, alm. rapgræs, agerrævehale, rajgræs, vindaks og væselhale. Anvend fra 1-2 l/ha afhængig af hvilket græsukrudt der er tilstede i marken. BOXER er særdeles skånsom over alle arter af vintersæd.

Med DFF/Legacy eller Mateno Duo som blandingspartner får man også bred effekt på tokimet ukrudt. Man må IKKE blande Mateno Duo med BOXER i rug og vinterbyg grundet for kraftig afgrødepåvirkning.

Kør når rækkerne er synlige i marken

For bedste effekt skal BOXER bruges i stadie 10-11, når køresporene netop kan ses i marken.

Check vejrforholdende omkring udbringelsestidspunktet og se om der er følsomme afgrøder i nærheden.

Rækker er synlige i marken - starten af oktober

Løsninger til ukrudtsbekæmpelse - efterår 2023

Afgrøde Problem

Tidlig såning før 10. september

Behandling st 10-11 (græsser på vej op)

Såning fra 10. september

Behandling st. 10-11 (græsser på vej op)

Hvede og triticale Enårig rapgræs og vindaks

1-1,5 l/ha BOXER+ 0,075 DFF/Legacy eller

1,25 l/ha BOXER + 0,35 Mateno Duo

1 l/ha BOXER + 0,075 DFF/Legacy eller

1 l/ha BOXER + 0,35 Mateno Duo

Rajgræs og rævehale

2 l/ha BOXER + 0,5 l/ha Mateno Duo plus

1,5-2 l/ha ADIMAX + 0,5 l/ha olie (2-3 uger senere)

1,5 l/ha BOXER + 0,5 l/ha Mateno Duo plus

1-1,5 l/ha ADIMAX + 0,5 l/ha olie (2-3 uger senere)

RESISTENT

Rajgræs og rævehale

UNDLAD SÅNING FØR 20. SEPTEMBER!

2 l/ha BOXER + 0,5 l/ha Mateno Duo plus

1,5-2 l/ha ADIMAX + 0,5 l/ha olie (2-3 uger senere)

Væselhale

UNDLAD SÅNING FØR 20. SEPTEMBER!

2 l/ha BOXER + 0,75 Mateno Duo plus evt. 

0,75 Atlantis + 0,5 l/ha olie (2-3 uger senere)

Vinterbyg og vinterrug Enårig rapgræs og vindaks

1,5-2 l/ha BOXER + 0,05 DFF/Legacy eller

0,35 l/ha Mateno Duo i st. 00 + 1,5-2 l/ha BOXER i st. 10-11 lige efter

1,5-2 l/ha BOXER + 0,05 DFF/Legacy eller

0,35 l/ha Mateno Duo i st. 00 + 1,5-2 l/ha BOXER i st. 10-11 lige efter

Rajgræs og rævehale

UNDLAD SÅNING FØR 15. SEPTEMBER!

2 l/ha BOXER + 0,05 DFF/Legacy

*Stadie 10-11 - lige når man begynder at kunne se rækkerne i marken.

1. Ved anvendelse i vinterbyg begrænses dosen af DFF/Legacy til 0,05 eller lav en splitbehandling med BOXER og DFF/Legacy for at undgå gulfarvning af afgrøden.
2. Topik må ikke bruges i vinterbyg
3. Atlantis må ikke bruges i vinterbyg

Registrerede varemærker: Bayer A/S: DFF, Mateno Duo og Atlantis. ADAMA: Legacy.

Anti-resistensstrategi

Hvis ukrudt udvikler resistens, betyder det, at den udvikler evnen til at overleve en bestemt type herbicid. Dette skyldes, at nogle individer i en ukrudtspopulation oprindeligt var mindre følsomme over for herbicidet og derfor steg i antal og spredte sig.

Risikoen for resistens er derfor større, hvis herbicider, der har den samme virkningsmekanisme, anvendes flere sæsoner i træk. Det forhold, at produkter har den samme virkningsmekanisme, betyder, at de på molekylært niveau bekæmper ukrudtet på samme måde.

For at forhindre resistens skal du kun bruge aktivstoffer fra den samme resistensklasse én gang pr. sæson. BOXER er et ukrudtsmiddel, der har en unik virkningsmekanisme, og ukrudt er derfor mindre tilbøjeligt til at udvikle resistens over for BOXER end mange andre herbicider.

Hvad er ukrudtsresistens?

Resistens betyder modstandsdygtighed. Hvis en type ukrudt udvikler resistens, betyder det, at den udvikler evnen til at overleve behandling med et bestemt type herbicid/virkningsmekanisme . 

Risikoen for resistens er derfor større, hvis herbicider, der har den samme virkningsmekanisme, anvendes flere gange pr. sæson og flere år i træk.

For at forhindre udvikling af resistens skal du kun bruge stoffer med den samme virkningsmekanisme en gang pr. sæson. BOXER er et ukrudtsmiddel, der har en unik virkningsmekanisme, og ukrudt er derfor mindre tilbøjeligt til at udvikle resistens over for BOXER end mange andre herbicider.

Hvordan passer BOXER ind i en strategi, der kan forhindre resistens?

Resistens mod herbicider er et problem, der spreder sig mere og mere. Særligt græsukrudt udvikler nemt resistens overfor ukrudtsmidler, og især overfor SU-midler (Cossack OD, Broadway/Rexade, Atlantis mfl.) og overfor ACC-ase/Fop-midler (Primera og Topik mfl.).

BOXER er det eneste herbicid, der indeholder prosulfocarb samt stopper lipidsyntesen. BOXER virker ved at stoppe fedt-syre syntesen i græssernes celle-membraner, der herefter kollapser og giver effektiv bekæmpelse af græsserne.

Brug af BOXER er derfor et godt valg ud fra et resistenssynspunkt, fordi det har en anden virkningsmekanisme fra de andre typer produkter på markedet og forhindrer opbygning af resistens.

Tre gode grunde til, at BOXER er et godt valg i en anti-resistensstrategi:

BOXER indeholder prosulfocarb, som virker anderledes end andre herbicider. Det begrænser risiko for resistensudvikling at skifte mellem aktivstoffer

Efter en BOXER-behandling i efteråret kan man frit vælge produkt til forårets opfølgende behandling

BOXER bekæmper også SU-/Fop resistent ukrudt som rævehale, vindaks, rajgræs og fuglegræs

Spørgsmål og svar om BOXER og ADIMAX

Boxer banner

BOXER

Læs mere om BOXER og find brugsanvisning her

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Er du sikker?

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Minimer afdrift med den rette sprøjteteknik

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift