You are here

Boxer logobar

Boxer kampagnebillede

Boxer - Start tidligt og behold kontrollen

Boxer

Boxer er grundlaget for en vellykket ukrudtsstrategi, ved hjælp af forskellige vinderkombinationer kan du se frem til et forår uden ukrudt.

Boxer og efterårsbehandling

Flere og flere opdager fordelene ved en efterårsbehandling.

Boxer og blandingspartnere

En efterårsbehandling med Boxer + Diflanil® eller Legacy® er en vindende kombination mod ukrudt.

Læs mere om dosering og anbefalinger til specifikt ukrudt under fanen - anbefalinger.

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

For bedste effekt skal Boxer anvendes tidligt

Stadie 09-11

Behandl allerede i stadig 09-11, når rækkerne bliver synlige i marken.

Tre gode grunde til at behandle i efteråret:

1-tal

God effekt på græsukrudt, herunder rajgræs, rævehale, vindaks, væselhale og enårig rapgræs

2-tal

Unikt aktivstof, der forebygger resistensudvikling i græsukrudt 

3-tal

Tidlig bekæmpelse af græsukrudt maksimerer afgrødens udbyttepotentiale

Hvilken dosering anbefales

Boxer anvendes i al vintersæd og har rigtig god effekt på besværgeligt ukrudt som enårig raps, al. rapgræs, agerrævehale, rajgræs, vindaks og væselhale.

Med et DFF-produkt som blandingspartner får man også bred effekt på tokimet ukrudt.

Kør når rækkerne er synlige i marken

For at opnå bedste effekt, skal du anvende Boxer så snart ukrudtet begynder at gro. Vi anbefaler at køre så snart rækkerne begynder at være synlige i marken.

Som jordmiddel optages Boxer af de spirende ukrudtsfrø (rødder og stængelbasis). Inde i planten bevæger aktivstoffet sig hurtigt til vækstpunkterne.

Rækker er synlige i marken - starten af oktober

Boxer virker ved at stoppe lipid-syntesen, der resulterer i ændringer af membranstrukturen og efterfølgende sammenbrud af vitale celle-processer

I modsætning til andre Thiocarbamater er Boxer ikke "flygtig" og behøver derfor ikke at indarbejdes i jorden.

AfgrødeProblem Dosering ved tidlig såning
Før 7 september
Dosering ved senere såning
Efter 6 september
Stadie på afgrøden
Vinterhvede, rughvede
Væselhale
Enårig rapgræs og vindaks
 
2 kimbladet ukrudt1,5 l/ha Boxer + 0,1 DFF/Legacy1,0 l/ha Boxer + 0,1 DFF10-11
inkl. spild-raps, valmue, kornblomst1,5 l/ha Boxer + 0,3 l Mateno Duo1,0 l/ha Boxer + 0,3 l Mateno Duo10-11
Rajgræs og rævehale2 kimbladet ukrudt2,0 l/ha Boxer + 0,1 DFF/Legacy1,5 l/ha Boxer + 0,1 DFF/Legacy10-11
inkl. spild-raps, valmue, kornblomst2,0 l/ha Boxer + 0,3 l Mateno Duo1,5 l/ha Boxer + 0,3 l Mateno Duo10-11
Væselhale "2,0 l/ha Boxer + 0,1 DFF/Legacy
+ 0,7 Atlantis OD"
"1,5 l/ha Boxer + 0,1 DFF/Legacy
+ 0,7 Atlantis OD"
10-11 "opfølgning 2-3 uger senere"
Vinterbyg, vinterrugEnårig rapgræs og vindaks 2,0 l/ha Boxer + 0,05 DFF1,5 l/ha Boxer + 0,05 DFF/legacy00-09 På sandjorde frarådes blanding med DFF/Legacy
Rajgræs og rævehale Lad være med at så på arealer med problemgræsser2,0 l/ha Boxer + 0,05 DFF/Legacy00-09 På sandjorde frarådes blanding med DFF/Legacy

 

*Stadie 10-11 - lige når man begynder at kunne se rækkerne i marken.

1. Ved anvendelse i vinterbyg begrænses dosen af DFF/Legacy til 0,05 eller lav en splitbehandling med Boxer og DFF/Legacy for at undgå gulfarvning af afgrøden.
2. Topik må ikke bruges i vinterbyg
3. Atlantis må ikke bruges i vinterbyg

Registrerede varemærker: Bayer A/S: DFF og Atlantis. ADAMA: Legacy.

Resistensstrategi

Hvis en type ukrudt udvikler resistens, betyder det, at den udvikler evnen til at overleve en bestemt type pesticid. Dette skyldes, at nogle individer i en ukrudtspopulation oprindeligt var mindre følsomme over for herbicidet og derfor steg i antal og spredte sig.

Risikoen for resistens er derfor større, hvis pesticider, der har den samme virkningsmekanisme, anvendes flere sæsoner i træk. Det forhold, at produkter har den samme virkningsmekanisme, betyder, at de på molekylært niveau bekæmper ukrudtet på samme måde.

For at forhindre modstand skal du kun bruge stoffer fra den samme modstandsklasse en gang pr. sæson. Boxer er et ukrudtsmiddel, der har en unik virkningsmekanisme, og ukrudt er derfor mindre tilbøjeligt til at udvikle resistens over for Boxer end mange andre produkter.

Tre gode grunde til at Boxer er et godt valg i en resistensstrategi: 

Boxer 1-tal

Bekæmpelse af græsukrudt i efteråret øger din dyrkningssikkerhed og giver tid til eventuel opfølgning i foråret

2-tal

Boxer indeholder Prosulfocarb, som virker anderledes end andre herbicider. Starter du med boxer er du med til at hindre resistensudvikling af græsukrudt

3-tal

Ved at bekæmpe græsukrudt i efteråret skal afgrøden ikke konkurrere om vand og næringsstoffer - herved sikres maksimalt udbyttepotentiale

Spørgsmål og svar om Boxer

Hvad er Boxer?

Boxer er et herbicid, der bekæmper græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).

Den bedste effekt opnås ved behandling lige omkring fremspiring, da Boxer primært har jordeffekt og i mindre grad optages af fremspiret ukrudt. Særligt på græsukrudt har Boxer god effekt. 

Hvilket ukrudt virker Boxer på?

Boxer kan anvendes i al vintersæd og har rigtig god effekt på besværligt græsukrudt som enårig rapgræs, agerrævehale, rajgræs, vindaks, alm. rapgræs,og væselhale. Med et DFF-produkt som blandingspartner får man  også bred effekt på tokimbladet ukrudt.

Hvornår skal Boxer bruges?

Boxer er primært et jordvirkende herbicid. For bedste effekt skal Boxer bruges omkring fremspiring. Typisk i stadie 10-11, når rækkerne begynder at kunne ses i marken.

Hvilke produkter skal Boxer blande sig med?

Boxer er blandbar med relevante produkter til ukrudtsbekæmpelse i efteråret. I Vinterbyg og rug anbefales det ikke at blande med DFF- produkter i doser over 0,05 l/ha. 

Boxer kan også blandes med Mateno Duo i hvede og triticale, men må IKKE blandes sammen i vinterbyg og rug.

Hvad er begrænsningerne for Boxer?

Boxer anbefales ikke anvendt på ukrudt med mere end 3 blade, da effekten her bliver for ringe. 

Vær opmærksom på anbefalinger for bedste sprøjteteknik så tab til omgivelserne undgås.

Hvor hurtig er Boxer regnfast?

Regnfasthed er ikke relevant for Boxer, da det primært er et jord-herbicid, og kun en begrænset mængde absorberes optages gennem bladene.

Hvad er fordelene ved en efterårsbehandling?

En effektiv ukrudtsbekæmpelse om efteråret sikrer afgrøden de bedste betingelser for en god etablering uden konkurrence om vand og næringsstoffer. Det giver stærkere afgrøder, bedre overvintring og renere marker. Ved behov for opfølgning om foråret, kan denne ofte gøres med betydeligt mindre indsats, da ukrudt her er mindre og begrænset af efterårsbehandlingen.

Hvad er ukrudtsresistens?

Resistens betyder modstandsdygtighed. Hvis en type ukrudt udvikler resistens, betyder det, at den udvikler evnen til at overleve behandling med et bestemt type pesticid / virkemekanisme . 

Risikoen for resistens er derfor større, hvis pesticider, der har den samme virkningsmekanisme, anvendes flere gange pr sæson og flere år i træk

For at forhindre udvikling af resistens skal du kun bruge stoffer med fra den samme virkemekanisme en gang pr. sæson. Boxer er et ukrudtsmiddel, der har en unik virkningsmekanisme, og ukrudt er derfor mindre tilbøjeligt til at udvikle resistens over for Boxer end mange andre produkter.

Hvordan passer Boxer ind i en strategi, der kan forhindre resistens?

Resistens mod herbicider er et problem, der spreder sig mere og mere. Særligt græsukrudt udvikler udvikler nemt resistens overfor ukrudtsmidler, og især overfor de såkaldte minimidler/SU-midler (Cossack OD, Broadway, Atlantis mfl.) og overfor ACC’ase-midler (Primera og Topik mfl.).

Boxer er det eneste herbicid, der indeholder prosulfocarb,- stopper lipidsyntesen, hvilket betyder, at Boxer har en virkningsmåde, der er forskellig fra andre produkter, såsom SU-midler og ACC’ase hæmmere.

Brug af Boxer er derfor et godt valg ud fra et resistenssynspunkt, fordi det bryder en potentiel kæde af produkter med den samme virkningsmekanisme, og forhindrer opbygning af resistens.

Boxer banner

Boxer

Boxer indeholder prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke