Boxer logobar
Boxer kampagnebillede

Græsukrudtsbekæmpelse med Boxer

Boxer er afgørende i strategien med græsukrudt

I takt med de massive problemer med rajgræs, rævehale og væselhale, enårig rapgræs og  hyppigere forekomst af resistens heraf mod minimidlerne (ALS hæmmere) er Boxer hjørnestenen i en effektiv kontrol af græsukrudt i efteråret.

Hvorfor skal du vælge Boxer til din ukrudtsstrategi?

Boxer er et jordvirkende herbicid med rigtig god effekt på græsukrudt og rajgræs, rævehale, vindaks, væselhale og enårig rapgræs. Boxer indeholder et unikt aktivstof, der forebygger resistensudvikling i græsukrudt. Der er således ikke fundet resistens af græsserne overfor aktivstoffet i Boxer.

Hvordan virker Boxer?

Boxer virker ved at stoppe fedt-syre syntesen i græssernes celle-membraner der herefter kollapser og med effektiv bekæmpelse af planterne.

Minimer afdrift med den rette sprøjteteknik

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Hvad er fordelene ved en efterårsbehandling?
Spørgsmål og svar tegn

En effektiv græsukrudtsbekæmpelse om efteråret sikrer afgrøden de bedste betingelser for en god etablering uden konkurrence om vand og næringsstoffer. Det giver stærkere afgrøder, bedre overvintring og renere marker. Det er også langt lettere at bekæmpe græsserne når de er små

Anbefaling til dosering

Boxer anvendes i al vintersæd og har rigtig god effekt på besværgeligt ukrudt som enårig raps, alm. rapgræs, agerrævehale, rajgræs, vindaks og væselhale. Anvend fra 1-2 l/ha afhængig af hvilket græsukrudt der er tilstede i marken. Boxer er særdeles skånsom over alle arter af vintersæd.

Med et DFF-produkt eller Mateno Duo som blandingspartner får man også bred effekt på tokimet ukrudt. Man må IKKE blande Mateno Duo med Boxer i rug og vinterbyg grundet for kraftig afgrødepåvirkning.

Kør når rækkerne er synlige i marken

For bedste effekt skal Boxer bruges om i stadie 10-11, når køresporene netop kan ses i marken.

Check vejrforholdende omkring udbringelsestidspunktet og se og der er følsomme afgrøder i nærheden.

Rækker er synlige i marken - starten af oktober
AfgrødeProblemDosering ved tidlig såningDosering ved normal såtidspunkt
Vinterhvede og triticaleEnårig rapgræs og vindaks

1 l/ha Boxer + 0,075 DFF eller

1,25 l/ha Boxer + 0,35 Mateno Duo

1,0 l/ha Boxer + 0,075 DFF eller

1,0 l/ha Boxer + 0,35 Mateno Duo

Rajgræs og rævehale

2,0 l/ha Boxer + 0,075 DFF eller

2,0 l/ha Boxer + 0,35 Mateno Duo

1,5 l/ha Boxer + 0,075 DFF eller

1,5 l/ha Boxer + 0,35 Mateno Duo

Rajgræs og rævehale

Marker med resistens eller uens fremspiring

1,5-2,0 l/ha Boxer + 0,35 Mateno Duo plus

1-1,5 l/ha ADIMAX + 0,5 l olie (2-3 uger senere) 

1,5 l/ha Boxer + 0,35 Mateno Duo plus

1-1,5 l/ha ADIMAX + 0,5 l olie (2-3 uger senere)

Væselhale

2,0 l/ha Boxer + 0,5 Mateno Duo

2,0 l/ha Boxer + 0,5 Mateno Duo

Vinterbyg og vinterrugEnårig rapgræs og vinsaks

2,0 l/ha Boxer + 0,05 DFF

1,5 l/ha Boxer + 0,05 DFF

Rajgræs og rævehale

Lad være med at så på arealer med problemgræsser

2,0 l/ha Boxer + 0,05 DFF

*Stadie 10-11 - lige når man begynder at kunne se rækkerne i marken.

1. Ved anvendelse i vinterbyg begrænses dosen af DFF/Legacy til 0,05 eller lav en splitbehandling med Boxer og DFF/Legacy for at undgå gulfarvning af afgrøden.
2. Topik må ikke bruges i vinterbyg
3. Atlantis må ikke bruges i vinterbyg

Registrerede varemærker: Bayer A/S: DFF og Atlantis. ADAMA: Legacy.

Klik på pilen for at se skema, som guider dig rette dosering og blandingspartner i forhold til hvilke udfordringer, du møder i din marker.

Resistensstrategi

Hvis en type ukrudt udvikler resistens, betyder det, at den udvikler evnen til at overleve en bestemt type pesticid. Dette skyldes, at nogle individer i en ukrudtspopulation oprindeligt var mindre følsomme over for herbicidet og derfor steg i antal og spredte sig.

Risikoen for resistens er derfor større, hvis pesticider, der har den samme virkningsmekanisme, anvendes flere sæsoner i træk. Det forhold, at produkter har den samme virkningsmekanisme, betyder, at de på molekylært niveau bekæmper ukrudtet på samme måde.

For at forhindre modstand skal du kun bruge stoffer fra den samme modstandsklasse en gang pr. sæson. Boxer er et ukrudtsmiddel, der har en unik virkningsmekanisme, og ukrudt er derfor mindre tilbøjeligt til at udvikle resistens over for Boxer end mange andre produkter.

Hvad er ukrudtsresistens?
Spørgsmål og svar tegn

Resistens betyder modstandsdygtighed. Hvis en type ukrudt udvikler resistens, betyder det, at den udvikler evnen til at overleve behandling med et bestemt type pesticid / virkemekanisme . 

Risikoen for resistens er derfor større, hvis pesticider, der har den samme virkningsmekanisme, anvendes flere gange pr sæson og flere år i træk

For at forhindre udvikling af resistens skal du kun bruge stoffer med fra den samme virkemekanisme en gang pr. sæson. Boxer er et ukrudtsmiddel, der har en unik virkningsmekanisme, og ukrudt er derfor mindre tilbøjeligt til at udvikle resistens over for Boxer end mange andre produkter.

Hvordan passer Boxer ind i en strategi, der kan forhindre resistens?
Spørgsmål og svar tegn

Resistens mod herbicider er et problem, der spreder sig mere og mere. Særligt græsukrudt udvikler udvikler nemt resistens overfor ukrudtsmidler, og især overfor de såkaldte minimidler/SU-midler (Cossack OD, Broadway, Atlantis mfl.) og overfor ACC’ase-midler (Primera og Topik mfl.).

Boxer er det eneste herbicid, der indeholder prosulfocarb,- stopper lipidsyntesen, hvilket betyder, at Boxer har en virkningsmåde, der er forskellig fra andre produkter, såsom SU-midler og ACC’ase hæmmere.

Brug af Boxer er derfor et godt valg ud fra et resistenssynspunkt, fordi det bryder en potentiel kæde af produkter med den samme virkningsmekanisme, og forhindrer opbygning af resistens.

Tre gode grunde til, at Boxer er et godt valg i en resistensstrategi: 

Boxer 1-tal

Boxer indeholder Prosulfocarb, som virker anderledes end andre herbicider. Det begrænser risiko for resistensudvikling at skifte mellem aktivstoffer

2-tal

Efter en Boxer-behandling i efteråret kan man frit vælge produkt til forårets opfølgende behandling

3-tal

Boxer bekæmper også SU-resistent ukrudt som rævehale, vindaks, rajgræs og fuglegræs

Spørgsmål og svar om Boxer 
Spørgsmål og svar tegn

Hvad er Boxer?

Boxer er et herbicid, der bekæmper græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).

Den bedste effekt opnås ved behandling lige omkring fremspiring, da Boxer primært har jordeffekt og i mindre grad optages af fremspiret ukrudt. Særligt på græsukrudt har Boxer god effekt. 

Hvilket ukrudt virker Boxer på?

Boxer kan anvendes i al vintersæd og har rigtig god effekt på besværligt græsukrudt som enårig rapgræs, agerrævehale, rajgræs, vindaks, alm. rapgræs,og væselhale. Med et DFF-produkt eller Mateno Duo som blandingspartner får man  også bred effekt på tokimbladet ukrudt.

Hvornår skal Boxer bruges?

Boxer er primært et jordvirkende herbicid. For bedste effekt skal Boxer bruges i stadie 10-11, når markens kørespor netop kan ses.

Hvilke produkter kan Boxer blandes med?

Boxer er blandbar med relevante produkter til ukrudtsbekæmpelse i efteråret. I vinterbyg og rug anbefales det ikke at blande med DFF- produkter i doser over 0,05 l/ha. 

Boxer kan også blandes med Mateno Duo i hvede og triticale, men må IKKE blandes sammen i vinterbyg og rug.

Læs mere i effektskema længere oppe på siden.

Hvordan kan jeg optimere effekten med den rigtige sprøjteteknik?

For at få den optimale effekt af en ukrudtsbehandling og for at beskytte det omgivende miljø mod afdrift er det vigtigt at bruge den korrekte sprøjteteknik.

Husk:

  • • Brug dyser med store dråber og godkendt til mindst 75 % og gerne 90 % afdriftsreduktion.
  • • Kør langsomt: max. 6-8 km/t med lav bom: max. 50 cm 
  • • God vandmængde: 200-250 l/ha 
  • • Sænk hastigheden yderligere ved kørsel i kanten af marken
  • • Kør når det er relativt vindstille, max 3-4 m/s og vindretning bort fra arealer med frugt og grønsager
  • • Sprøjt, når luftfugtigheden er høj og jordoverfladen er let fugtig
  • • Det bedste tidspunkt til sprøjtning er normalt om aftenen efter solnedgang eller om natten.
  • • Temperaturen skal være under 15°C
  • • Vejrudsigten bør helst vise ’gråvejr’ i dagene efter behandling. Kraftig nedbør eller tørt, varmt og blæsende vejr er ikke godt.
  • • Vis særlige hensyn, hvis du har marker i nærheden af frugt- eller grønsagsproducenter. Overvej, om du kan vente med at sprøjte, til efter frugt og grønsager er høstet. Tal med naboerne om det bedste sprøjtetidspunkt.

Hvad er begrænsningerne for Boxer?

Boxer anbefales ikke anvendt på ukrudt med mere end 3 blade, da effekten her bliver for ringe. 

Vær opmærksom på anbefalinger for bedste sprøjteteknik så tab til omgivelserne undgås.

Hvor hurtig er Boxer regnfast?

Regnfasthed er ikke relevant for Boxer, da det primært er et jord-herbicid, og kun en begrænset mængde absorberes optages gennem bladene.

Boxer banner

Boxer

Boxer indeholder prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Er du sikker?

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Minimer afdrift med den rette sprøjteteknik

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift