QUANTIS mod varmestress i jordbær - øger udbyttet og kvaliteten

Jordbærplanter er sårbare overfor høje temperaturer, og påvirker udbyttet negativt hvis planten udsættes for varmestress i processen fra blomst til modent jordbær.  

Selv korte perioder med høje temperaturer kan påvirke jordbærplanten

  • I blomstringsperioden vil varmen forstyrre blomstringsforløbet og resultere i færre blomster som udvikler sig til bær. 

  • I modningsperioden kan selv kortvarige hedebølger begrænse bærrenes vækst og give mindre ensartet størrelse.  

Det samlede høstudbytte bliver reduceret som følge af perioder med varme, da jordbærplanten udvikler færre og mindre bær.  

 

QUANTIS medvirker til at flere blomsterknopper udvikles til bær, samtidig med at bærrene udvikler sig mere ensartet i størrelse. 

Brug af QUANTIS medvirker til en forbedret bærkvalitet og større høstudbytte.  

Øget udbytte ved anvendelse af QUANTIS mod varmestress i jordbær

Øget udbytte ved anvendelse af QUANTIS mod varmestress i jordbær

Ved anvendelse af QUANTIS under blomstring, udviklede flere blomster til bær, som resulterer i et øget udbytte. Bærrene får en mere ensartet størrelse, som er en vigtig kvalitetsparameter.  

Forsøg gennemført i Finland og Sverige i perioden 2022-2023, viser et gennemsnitligt merudbytte på 18% ved brug af QUANTIS.  

QUANTIS til jordbær

INDHOLDBiologisk middel - Fermenteret melasse med højt indhold af biologisk aktive molekyler, plantehormoner, proteiner, peptider, aminosyrer, sukkerstoffer, kalium og calcium. 
DOSERING2,0 l/ha QUANTIS per behandling i 100-300 liter vand
ANVENDELSEFra begyndende blomstring til begyndende plukning
BEHANDLINGSINTERVAL7-12 dage
BLANDBARHEDQUANTIS er fysisk blandbar med mange plantebeskyttelsesmidler 
herunder skimmelmidler. Der er ingen kendskab til sprøjteskader/svidninger fra praktisk anvendelse.
ØKOLOGIGodkendt til anvendelse til økologisk produktion. 

TAEGRO mod gråskimmel og meldug i jordbær – effektiv bekæmpelse af sygdomme

TAEGRO er et biofungicid, men flere virkemekanismer, som forhindrer svampeangreb og giver en effektiv beskyttelse mod gråskimmel og meldug.

Hurtigtvirkende og regnfast

TAEGRO er hurtigtvirkende og er regnfast efter 2 timer. Produktet er stabilt ved høje temperaturer og har en kort behandlingsfrist på 4 timer før høst. 

Letopløseligt og fleksibelt

Med en kompakt indpakning på 370 g/ha er TAEGRO et letopløseligt granulat der er let at håndtere og er blandbar med alle produkter, inklusive svovl. TAEGRO er uden lugtgener, efterlader ingen fytotoksiske skader og har ingen påvirkning på bier.  

 

TAEGRO anvendes præventivt inden sygdomsangreb og bør anvendes i et integreret program.  

TAEGRO biofungicid

Nyt biologisk svampemiddel, som effektivt forhindrer svampeangreb

TAEGRO mod gråskimmel i jordbær

TAEGRO mod gråskimmel i jordbær

Forsøg fra Borgeby 2023 viser, at TAEGRO har god effekt på gråskimmel og det er muligt at reducere dosering af kemiske produkter med tilsætning af TAEGRO til behandlingerne.  

TAEGRO til jordbær

ANVENDELSEPræventivt mod meldug og gråskimmel i jordbær
INDHOLDVandopløseligt pulver WP med aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens FZB24
DOSERING370 g/ha
BEHANDLINGSINTERVAL5-10 dage i hele vækstperioden på friland, væksthus og tunnel
REGNFAST2 timer
BEHANDLINGSFRIST4 timer før høst
BLANDBARHEDBlandbar med alle produkter inkl. svovl
ØKOLOGIGodkendt til anvendelse til økologisk produktion

Merudbytte i jordbær med QUANTIS og TAEGRO

QUANTIS og TAEGRO kan anvendes sammen. Begge produkter bør indgå i et samlet behandlingsprogram i jordbær for beskyttelse mod svampeangreb og varmestress.  

TAEGRO og QUANTIS i jordbær

Find biologiske midler og plantebeskyttelsesprodukter til jordbær herunder

Fungicider
add remove
Biofungicider
add remove
Biosltimulant
add remove