Greteg Star logobanner

En pletfri hvede strategi med GRETEG Star - nyt svampemiddel til den sene aksbeskyttelse

 

Når du skal vælge den mest effektive strategi til bekæmpelse af svampesygdomme i dine marker, kræver det, at du fokuserer på at bruge de bedste midler i de enkelte faser af sprøjtningen – og skal strategien være langsigtet, er det afgørende, at du overvejer, hvordan du minimerer risikoen for resistensudfordringer.

Den optimale strategi sikrer dig beskyttelse mod sæsonens angreb fra svampesygdomme. Det handler kort sagt om at gå effektivt til værks med de bedste midler i den rette blanding. 

Med Greteg Star får du mulighed for at anvende triazolet Difenoconazol til septoriabekæmpelsen i kombination med Azoxystrobin mod rustsygdomme i et middel, du let kan kombinere i blandinger.

Effektprofil for aksbeskyttelse i hvede med Greteg Star (difenoconazol + azoxystrobin)

Septoria

Septoria på hvede

**(*)

Gulrust

Gulrust i hvede

***

Brunrust

Brunrust i hvede

***

    *            svag effekt
    **          nogen effekt
    ***         middel til god effekt
    ****        meget god effekt
    *****      specialmiddel

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2022

I den sene sprøjtning, hvor du skal beskytte hvedens aks, er Greteg Star det optimale valg, der giver effekt mod de vigtigste skadevoldere og har vist de højeste udbytter i Landsforsøgene. Den stærke triazol kan ligeledes bruges effektivt i svampebekæmpelsesstrategier i rug, triticale, sukkerroer og raps. 

Plantebeskyttelsesprodukter til hvede

Greteg Star passer godt ind i de fleste svampestrategier, og er det optimale valg i den sene aksbeskyttelse, hvis du ønsker:

  • Effektiv beskyttelse af aks mod relevante svampesygdomme
  • At tilføje nye aktivstoffer i dine svampestrategi
  • Effekt fra flere aktivstoffer
  • God forebyggelse af resistensudfordringer

Greteg Star - En del af strategien i svampebekæmpelsen på Tulstrup Hovedgaard

Det vi har set, det er, at der har været merudbytter for at bruge Greteg Star i forhold til de gamle triazoler, som vi kører med. Når vi kan se et lille merudbytte, og vi kan anvende et andet aktivstof, så bliver jeg straks vækket af det. Det er det, der skal til, så vi kan veksle imellem de forskellige produkter.

Optimal strategi i den sene aksbeskyttelse

I den sene del af aksbeskyttelsen er det vigtigt, at du anvender midler, der har effekt mod septoria og brunrust.

Greteg Star er et effektfuldt middel, der giver god beskyttelse mod de sygdomme, der truer dine udbytter sidst på svampesæsonen. Med to aktivstoffer, der er særdeles effektive mod septoria og rustsygdomme, er midlet optimalt til både en kortsigtet strategi i blanding med et andet effektivt aktivstof såvel som en langsigtet strategi, der mindsker resistensudvikling.

Produktdetaljer GRETEG Star

Aktivstoffer 125 g/l difenoconazol
125 g/l azoxystrobinpyroxsulam

Godkendt i

Hvede, rug og triticale

Vinterraps og sukkerroer

Maksimal dosering

1 liter per hektar

Timing

Må først anvendes fra begyndende skridning til afsluttende blomstring

Regnfasthed

1 time

Anbefalet vandmængde

170-200 l/ha

GRETEG Star har en optimal effektprofil for aksbeskyttelse i hvede

Ved lavt/middel smittetryk af septoria

0,35 GRETEG Star + 0,35 Propulse

Ved kraftigt angreb af septoria

0,35 GRETEG Star + 0,5 Propulse

Ved etableret angreb af rust tilsættes 0,15 Folicur Xpert til ovenstående løsninger

Vækstregulering i marken

Den effektive svampestrategi

Det store udbyttetab fra svampeagreb kan mindskes med de rette midler i en veltilrettelagt strategi

Den effektive strategi indebærer tre sprøjtninger:

T1: Den første sprøjtning forebygger angreb fra især meldug. Finder ofte sted primo maj.
T2: Fanebladssprøjtning der forebygger septoria-angreb. Her opnås op imod 50 procent af merudbyttet fra svampesprøjtninger. Finder ofte sted ultimo maj.
T3: Den sene sprøjtning på hvedens aks skal beskytte afgrøden mod septoria, gulrust, hvedebladplet og fusarium. Finder ofte sted medio juni.

For at passe på produkter over tid, er det derudover afgørende at blande aktivstoffer med forskellige virkemekanismer. Det er en god anti-resistensstrategi, hvor svampene har sværere ved at danne mutationer.

Greteg Star

Greteg Star produktside

Find brugsanvisning og sikkerhedsdatablad til Greteg Star her

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Er du sikker?

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler