Danmark

You are here

Celest Formula M

Last updated:
27.09.2021

Bejdsemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-117
Pakkestørrelse: 
1000 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Phenylpyrrole
Resistensgruppe: 
Gruppe 12
Formulering: 
Suspensionspræparat
Virkemåde: 
Kontakt

Frø, rødder og den spirende plante optager en del af aktivstoffet under bejdsningen og spiringen, hvilket er tilstrækkeligt til at kontrollere svampesygdomme på eller i frøet. Celest® Formula M er ret ubevægeligt i jord og forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid efter bejdsningen. Frø og den fremspirende plante er dermed beskyttet både udefra og indefra

Celest Formula M indeholder Fludioxonil og anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.

Sprøjteteknik

Formula M er en ny formuleringsteknologi, der giver bedre arbejdsmiljø og øget produktionskapacitet, som følge af bedre vedhæftning og fordeling på kernerne samt mindre støvudvikling og mindre afsætning i bejdseanlægget. Celest® Formula M kan anvendes i de almindeligt forekommende bejdseanlæg. Bedst resultat opnås i portionsanlæg eller kontinuerlige anlæg forsynet med efterblander (snegl eller fingertype). Ved behov kan tilsætning af vand, 100-200 ml pr. hkg, forbedre bejdsekvaliteten. Kontakt evt. Syngenta for nærmere vejledning. Celest® Formula M kan anvendes ved temperaturer over 0 °C. Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift.

Vandmængde

n.a.

Regnfasthed

Ikke aktuel

  • 82 12 12 12