Ansvarlig brug af vores produkter

Sikker brug og håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Det er vigtigt, at plantebeskyttelsesmidler og bejdset udsæd benyttes med omtanke. Det gælder både ved håndtering og anvendelse af vores produkter. 

I de nordiske lande passer vi godt på vores natur, og det skal vi blive ved med at gøre. Vi arbejder tæt sammen med rådgivere og landbrugsforeninger om at udvikle informationsmateriale, der støtter op om ansvarlig brug af vores produkter og et bæredygtigt landbrug. Vores målsætning er at sikre de laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø.

Spray Assist app til hjælp for sprøjtning af dine marker

Nyt digitalt værktøj til den optimale sprøjtestrategi

Spray Assist appen, hjælper dig med at finde det optimale sprøjtetidspunkt og matche det med den rigtige dyse.

Appen bidrager med oplysninger til dig, for at du på et mere oplyst grundlag kan træffe den bedste beslutning og skræddersy din strategi for årets sprøjtning.

Værnemidler

Husk at bruge værnemidler - Brug altid overtræksdragt eller forklæde, handsker og ansigtsvisir. 

Skab dig nogle gode faste rutiner for at minimere risiko for fejl.

Det handler om at tage ansvar over dine medarbejdere, kolleger og dig selv samt miljøet.

Påfyldning

Ved at stille alle planlagte plantebeskyttelsesprodukter klar, inden påfyldning påbegyndes, minimeres risikoen for fejl påfyldning. 

Et stabilt bord eller platform kan gøre det væsentligt nemmere og mere sikkert at afmåle delmængder. 

Husk at tjekke etiketten for at sikre om produktet kan blandes.

Opbevaring

Opbevar dine plantebeskyttelsesprodukter i et aflåst kemirum.

Ved at opdele dit kemirum i herbicider, fungicider og insekticider er det nemt og hurtigt, at finde det rigtige produkt.

Læs altid etiketten for at sikre, at du er iført de korrekte værnemidler. 

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og