Sikker brug og håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Det er vigtigt, at plantebeskyttelsesmidler og bejdset udsæd benyttes med omtanke. Det gælder både ved håndtering og anvendelse af vores produkter. 

I de nordiske lande passer vi godt på vores natur, og det skal vi blive ved med at gøre. Vi arbejder tæt sammen med rådgivere og landbrugsforeninger om at udvikle informationsmateriale, der støtter op om ansvarlig brug af vores produkter og et bæredygtigt landbrug. Vores målsætning er at sikre de laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø.

Værnemidler

Husk at bruge værnemidler - Brug altid overtræksdragt eller forklæde, handsker og ansigtsvisir. 

Skab dig nogle gode faste rutiner for at minimere risiko for fejl.

Det handler om at tage ansvar over dine medarbejdere og dig selv samt miljøet.

Påfyldning

Ved at stille alle planlagte plantebeskyttelsesprodukter klar, inden påfyldning påbegyndes, minimeres risikoen for fejlpåfyldning. 

Et stabilt bord eller platform kan gøre det væsentligt nemmere og mere sikkert at afmåle delmængder. 

Husk at tjekke etiketten for at sikre om produktet kan blandes.

Opbevaring

Opbevar dine plantebeskyttelsesprodukter i et aflåst kemirum.

Ved at opdele dit kemirum i herbicider, fungicider og insekticider er det nemt og hurtigt, at finde det rigtige produkt.

Læs altid etiketten for at sikre, at du er iført de korrekte værnemidler. 

Spray Assist app til hjælp for sprøjtning af dine marker

Nyt digitalt værktøj til den optimale sprøjtestrategi

Spray Assist appen, hjælper dig med at finde det optimale sprøjtetidspunkt og matche det med den rigtige dyse.

Appen bidrager med oplysninger til dig, for at du på et mere oplyst grundlag kan træffe den bedste beslutning og skræddersy din strategi for årets sprøjtning.

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Er du sikker?

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Mark med traktorer

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

GRObund - Blog - Hvad sker der i marken?

GRObund - Hvad sker i marken?

I vores blog følger vi årets gang i forsøgsmarkerne.

Minimer afdrift med den rette sprøjteteknik

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift