Muligheder gennem partnerskab

Hverken Syngenta eller nogen anden har alle svarene på, hvordan vi opfylder de globale udfordringer for fremtidens landbrug og fødevareproduktion, men vi kan i fællesskab finde løsningerne.

I Syngenta indgår vi hvert år i mange forskellige samarbejder og partnerskaber med forskellige interessenter over hele verden for at fremme og dele vores forståelse af moderne landbrug - og herunder spiller bæredygtighed en afgørende rolle. Dette fører vi bl.a. videre ind i vores forskning og udvikling af nye produkter og løsninger.  Derfor opfordrer Syngenta også til gennemsigtighed og en åben dialog med myndigheder og det uafhængige forskningsmiljø om fremtidens løsninger og innovation indenfor landbrug.  

Syngenta er medlem af Dansk Planteværn og respekterer og opfylder standarderne i FAOs (Food and Agriculture Organization of the United Nations) internationale adfærdskodeks for distribution og anvendelse af pesticider (International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides). Vi sidder med i bestyrelsen i Dansk Planteværn og er via medlemskabet i Dansk Planteværn ligeledes i partnerskab med FREJ, Landbrug & Fødevarer samt Verdens Bedste Fødevarer.

Syngenta Group er aktivt medlem af CropLife Europe, der repræsenterer plantebeskyttelsesindustri i Europa. Som en del af CropLife Europe støtter vi op om de 6 målsætninger frem med 2030 for at supportere den grønne omstilling.

Syngenta er medlem af UN Global Compact Network Denmark. Vi understøtter UN Global Compacts 10 principper samt arbejdet med verdensmålene.

Senest er vi blevet medlem af Danish Food Cluster, som arbejder for at maksimere innovation inden for den danske fødevareindustri ved at opbygge et vidensbase i verdensklasse med vidensudbydere, talent, investorer og virksomheder.

Læs mere om vores partnere på linkene herunder.

CropLife Europe 

Syngenta Group er aktivt medlem af CropLife Europe, der repræsenterer plantebeskyttelsesindustri i Europa. Som en del af CropLife Europe støtter vi op om de 6 målsætninger frem med 2030 for at supportere den grønne omstilling.
 
Målsætningerne fra CropLife Europe skal være med til at guide industrien det næste årti og forpligtiger sig til at bidrage og støtte bæredygtige målsætninger, der skal være med til at sikre fremtidens landbrug. Målsætningerne er delt i i tre overordnet fokusområder: innovation og teknologi, cirkulær økonomi og sikkerhed for mennesker og miljø ved brug af plantebeskyttelse. 

Innovation og teknologi

  • Investere 10 milliarder euro i research og udvikling af præcision of digital landbrugsteknologi frem til 2030.
  • Investere 4 milliarder euro i research og udvikling af biologiske plantebeskyttelsesmidler frem til 2030.

Cirkulær økonomi

  • Øge indsamlingen af plastikbeholdere med 75 procent i gennemsnit inden 2025.
  • Sikre, at der er et indsamlingssystem i EU's medlemsstater inden 2025.

Sikkerhed for mennesker og miljø

  • Sikre, at landmænd modtager træning i implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM), vandbeskyttelse og vigtigheden i brugen af værnemidler.
  • Fortsat medvirke til at udvikle teknologier, der reducerer risici ved brug af planteværn, som eksempelvis lukkede påfyldningssystemer.

CropLife Europes forpligtigelser er i tråd med Syngenta Groups egen Good Growth Plan, hvis ambition er at skabe positive klimaresultater og hjælpe landmændene med at håndtere de ekstreme vejrmønstre, der skyldes klimaændringer.  

FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling

I 2015 vedtog FN 17 Bæredygtige Verdensmål (SDG). Disse er en universel opfordring til handling for at afslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre, at alle mennesker kan leve i fred og velstand. De definerer FNs udviklingsdagsorden frem til 2030. 

Syngenta støtter Verdensmålene. Vi tror på, at de vil bidrage til at mobilisere den handling og innovation, der er nødvendig for at skabe en bedre og mere bæredygtig verden. Dette vil kræve nye måder at tænke og arbejde på - og et massivt samarbejde mellem regeringer, ngo'er, virksomheder, finans- og donorinstitutioner, skoler og universiteter. Det fælles mål bør være at skabe en bæredygtig fremtid, hvor økonomisk vækst går hånd i hånd med et sundt miljø og respekt for menneskerettighederne.

Verdensmålene understreger relevansen og betydningen af ​​vores Good Growth Plan. Dens seks forpligtelser bidrager direkte til  Verdensmål 2 - Afskaf sult - og understøtter herudover ni af de øvrige mål - på vores globale hjemmeside kan du læse mere om hvordan vi med flere af vores initiativer og aktiviteter støtter op og forsøger at bidrage til FNs Verdensmål.

FN Verdensmål

FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og

Svar på dit spørgsmål

Spørgsmål & svar

Hvad mener vi med bæredygtighed?