Danmark

You are here

Dividend Formula M

Last updated:
15.07.2022

Bejdsemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-199
Pakkestørrelse: 
1000 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Triazole
Resistensgruppe: 
FRAC gruppe 3
Formulering: 
Suspensionspræparat til bejdsning
Virkemåde: 
Systemisk

Dividend Formula M er et systemisk kontaktvirkende fungicidbejdsemiddel. Frøet og den spirende plante optager en del af aktivstoffet under bejdsningen og spiringen, hvilket er tilstrækkeligt til at kontrollere svampesygdomme på eller i frøet. Systemisk fordeling i planten er relativt svag. Dividend Formula M er ret ubevægeligt i jord og forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid efter bejdsningen. Frø og den fremspirende plante er dermed beskyttet både udefra og indefra

Må kun anvendes til bejdsning af vinter- og vårhvede, vinter- og vårrug, vinter- og vårtriticale og vinter- og vårbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Sprøjteteknik

Formula M er en formuleringsteknologi, der giver bedre arbejdsmiljø og øget produktionskapacitet, som følge af bedre vedhæftning og fordeling på kernerne samt mindre støvudvikling og mindre afsætning i bejdseanlægget. Dividend® Formula M kan anvendes i de fleste bejdseanlæg. Bedste resultat opnås i maskiner forsynet med efterblander i form af snegl, fingersnegl eller anden type omrøring. Bejdsekvaliteten kan forbedres ved tilsætning af 100-200 ml vand pr. hkg udsæd. Dette er mest aktuelt i anlæg uden efterblander. Kontakt eventuelt Syngenta vedrørende tekniske løsninger. Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift. Dividend® Formula M kan anvendes ved temperaturer ned til 0°C.

Vandmængde

100-200 ml/hkg

Regnfasthed

Ikke relevant

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12