You are here

Produktsøgning

Pages

Adimax

Ukrudtsmiddel

Active

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede

Amistar

Svampemiddel

Active

Amistar indeholder Azoxystrobin som giver langtidseffekt mod en række svampesygdomme i en lang række afgrøder

Armure

Svampemiddel

Active

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterhvede, vinterbyg og sukkerroer

Bonzi

Vækstregulering

Active

Må kun anvendes til vækstregulering og til forøgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Boxer

Ukrudtsmiddel

Active

Boxer indeholder Prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs

Callisto

Ukrudtsmiddel

Active

Callisto indeholder Mesotrion som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs

Celest Extra Formula M

Bejdsemiddel

Active

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i hvede, byg, rug og triticale i lukkede, industr

Celest Formula M

Bejdsemiddel

Active

Celest Formula M indeholder Fludioxon og anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg

Dividend Formula M

Bejdsemiddel

Active

Må kun anvendes til bejdsning af vinter- og vårhvede, vinter- og vårrug, vinter- og vårtriticale og vinter- og v

Force

Bejdsemiddel

Active

Må kun anvendes til insektbekæmpelse ved bejdsning af frø fra raps og bederoer.

Geoxe 50WG

Svampemiddel

Active

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær og ikke senere end 3 dage før høst.

Karate 2,5 WG

Insektmiddel

Active

Karate 2,5 WG indeholder Lambda-cyhalothrin som bekæmper en lang række skadedyr i mange afgrøder

Maxim 100 FS

Svampemiddel/Bejdsemiddel

Active

Må kun anvendes til svampebekæmpelse ved bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller i for

Maxim 480 FS

Bejdsemiddel

Active

Maxim® 480 FS bekæmper udsædsbårne sygdomme i grønsager.

Meristo

Ukrudtsmiddel

Active

Meristo indeholder Mesotrion som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs

Moddus M

Vækstregulering

Active

Moddus® M er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs

Moddus Start

Vækstregulering

Active

Må kun anvendes til vækstregulering af vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.

Ortiva Top

Svampemiddel

Active

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på friland i asparges, broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål, g

Pirimor G

Insektmiddel

Active

Pirimor G indeholder Pirimicarb som bekæmper bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri, frugtavl og plantesk

Plenum 50 WG

Insektmiddel

Active

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps samt i prydplanter, agurk, salat, peber og tomat i væksthus.

Reglone

Ukrudtsmiddel/Nedvisning

Active

Reglone indeholder diquat som anvendes til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i en række afgrøder

Revus

Svampemiddel

Active

Revus indeholder Mandipropamid som bekæmper kartoffelskimmel i kartofler og salatskimmel i salat

Revus Top

Svampemiddel

Active

Revus Top bekæmper kartoffelskimmel og kartoffelbladplet i kartofler

Serrate

Ukrudtsmiddel

Active

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale

Pages