You are here

Share page with AddThis

Produktsøgning

Pages

Adimax

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede

Amistar

Svampemiddel

Amistar indeholder Azoxystrobin som giver langtidseffekt mod en række svampesygdomme i en lang række afgrøder

Amistar Gold logo

Amistar Gold

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps og sukkerroer.

Armure

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterhvede, vinterbyg og sukkerroer

Bonzi

Vækstregulering

Må kun anvendes til vækstregulering og til forøgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Boxer

Ukrudtsmiddel

Boxer indeholder Prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs

Callisto

Ukrudtsmiddel

Callisto indeholder Mesotrion som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs

Celest Extra Formula M

Bejdsemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i hvede, byg, rug og triticale i lukkede, industr

Celest Formula M

Bejdsemiddel

Celest Formula M indeholder Fludioxon og anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg

Dividend Formula M

Bejdsemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af vinter- og vårhvede, vinter- og vårrug, vinter- og vårtriticale og vinter- og v

Evure Neo banner

Evure Neo

Insektmiddel

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, raps, rybs, hør, ærter, bønner, kartofler, kål og juletræer

Force 20 CS

Bejdsemiddel

Må kun anvendes til insektbekæmpelse ved bejdsning af frø fra raps og bederoer.

Geoxe 50WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær og ikke senere end 3 dage før høst.

Karate 2,5 WG

Insektmiddel

Karate 2,5 WG indeholder Lambda-cyhalothrin som bekæmper en lang række skadedyr i mange afgrøder

Maxim 100 FS

Svampemiddel/Bejdsemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse ved bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller i for

Maxim 480 FS

Bejdsemiddel

Maxim® 480 FS bekæmper udsædsbårne sygdomme i grønsager.

Meristo

Ukrudtsmiddel

Meristo indeholder Mesotrion som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs

Moddus M

Vækstregulering

Moddus® M er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs

Moddus Start

Vækstregulering

Må kun anvendes til vækstregulering af vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.

Ortiva Top

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på friland i asparges, broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål, g

Pirimor G

Insektmiddel

Pirimor G indeholder Pirimicarb som bekæmper bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri, frugtavl og plantesk

Plenum 50 WG

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps samt i prydplanter, agurk, salat, peber og tomat i væksthus.

Reglone

Ukrudtsmiddel/Nedvisning

Reglone indeholder diquat som anvendes til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i en række afgrøder

Revus

Svampemiddel

Revus indeholder Mandipropamid som bekæmper kartoffelskimmel i kartofler og salatskimmel i salat

Pages