Resultater 2021 

Det første år af projektet har været et etableringsår. Det betyder, at jorden endnu ikke har haft tid at indstille sig fra, at den tidligere var dyrket med reduceret jordbearbejdning. Derfor har jorden behov for at tilpasse sig til henholdsvis at blive pløjet eller helt uden jordbearbejdning, som ved Conservation Agriculture (CA).

Forsøget startede med hestebønner, som blev sået i foråret 2021. Det visuelle indtryk af markerne har været, at hestebønnerne i CA-parcellerne så mindre kraftige ud end naboparcellerne med jordbearbejdning. Gennem sæsonen har CA-parcellerne været cirka 10 cm lavere end de tilsvarende parceller med jordbearbejdning. Det kan også ses fra de afmålte vegetations-index ved droneflyvning i juni, samt på vitalitetsscoren, som alle parceller er blevet tildelt i maj 2021. 

Sammenlignes de tre dyrkningssystemer på tværs af lokaliteter, er variationen inden for de enkelte dyrkningssystemer større end variation mellem de tre forskellige dyrkningssystemer. Der ses en mindre forskel i gennemsnitligt udbytte, men forskellene er ikke markante nok til at være statistisk sikre (se også resultaterne i "Landsforsøgene 2021" - link nederst på siden).

Det gennemsnitlige udbytte i alle pløjede parceller var 42,5 hektokilo per hektar. I det reducerede system er udbyttet 0,5 hektokilo højere, mens det i CA er 1,1 hektokilo lavere.

Tusindkornsvægten har været højere i CA-parcellerne, hvilket kan skyldes at vandforsyningen frem til modning har været bedre.

Grobund

Udbytte og økonomi på de enkelte lokaliteter 

Ser man på resultaterne ved de enkelte forsøgsværter med forskellige jordtyper, kan der ses små forskelle mellem de tre dyrkningssystemer. De små forskelle kan være tilfældig variation. Derfor er det en styrke, at GRObund projektet løber over en årrække. Sommeren 2021 har været tør på alle tre lokaliteter, hvilket har kunnet ses på hestebønnerne. Især på Sjælland har hestebønnerne været kraftigt påvirket.

Ved beregning af eksempelvis maskinomkostninger påvirkes økonomien af det enkelte redskab, af udnyttelsesgrad og forhold som er bedriftsafhængige. Den enkelte beslutning om eksempelvis ukrudtsbekæmpelse vil også påvirke omkostningsniveauet direkte. 

Sandjord ved Holstebro

GRObund år 1 - Holstebro JB 3-4

På sandjorden ved Holstebro var udbyttet fra CA signifikant lavere end ved reduceret jordbearbejdning. Udbyttet i CA var 6.3% lavere end pløjning, mens udbyttet var 4% højere ved såning med reduceret jordbearbejdning. 

Her har landmanden og hans konsulent vurderet, at lidt større forbrug af plantebeskyttelse var nødvendigt i parcellerne med reduceret jordbearbejdning. Derfor er stykomkostningerne i dette system 6% højere end i de andre systemer. Maskinomkostningerne er 21% mindre ved reduceret jordbearbejdning og 24% mindre ved no-till såning i CA. 

Højt udbytte og relativ lave maskinomkostninger resulterer i en netto profit, som er 16% højere, når reduceret jordbearbejdning sammenlignes med pløjning. På trods af et lavere udbytte var det økonomiske udbytte ved CA 4% højere end ved pløjning. 

Lerjord ved Slagelse

GRObund år 1 - Slagelse JB 6

Lerjord ved Slagelse

Ved Slagelse var udbyttet i CA parcellerne højere end i de andre parceller. Udbyttet ved CA var 15% højere end ved pløjning, mens reduceret jordbearbejdning gav 5,3% højere udbytte end pløjning. 

De samlede maskinomkostninger er reduceret med 40% ved CA og med 36% ved reduceret jordbearbejdning i forhold til pløjning. Kombineres det med det høje udbytte fra CA på denne lokalitet betyder det, at nettoprofitten bliver 44% højere ved CA i forhold til pløjning, mens etablering af afgrøden med reduceret jordbearbejdning øger det økonomisk afkast med 24%.

Søbund ved Birkelse 

I Birkelse var der ikke signifikant forskel mellem systemerne på trods af, at udbyttet var 9,6% lavere i CA og 2,6% lavere ved reduceret jordbearbejdning (i forhold til det pløjede system).

I parcellerne med CA var stykomkostningerne øget med 3%, da der var anvendt lidt mere plantebeskyttelse. I de to andre systemer er der ens stykomkostninger - udgifter til plantebeskyttelse, ukrudtsmidler, gødning og såsæd. 

Maskinomkostningerne blev reduceret med 21% ved etablering med reduceret jordbearbejdning frem for pløjning. Ved såning efter principperne i CA, blev maskinomkostninger reduceret med 24%.

Netto profitten eller DB2 var øget med 2% ved reduceret jordbearbejdning frem for pløjning, mens resultatet blev 10% lavere ved CA i forhold til pløjning.

Landsforsøgene 2021 - "Afprøvning af CA som dyrkningssystem – Projekt GRObund"

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund

GRObund - Blog - Hvad sker der i marken?

GRObund - Hvad sker i marken?

I vores blog følger vi årets gang i forsøgsmarkerne.

Fysiken, kemien og biologien bag sund og frugtbar jord - læs mere her.

Jord

Hvad er jord? Fysikken, kemien og biologien bag sund og frugtbar jord.