GRObund - Resultater

Her på siden finder du resultaterne fra de foregående år i projektet.

GRObund involverer tre bedrifter, som tester dyrkningssystemerne under forskellige klimatiske- og jordbundsforhold. De tre dyrkningssystemer, der testes: Traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og CA. 

Vårbyg efter skridning

 

Resultater 2023 - Vårbyg

Året 2023 bød på vejrmæssige udfordringer. På grund af et vådt forår og en efterfølgende tørkeperiode førte det til sen såning af vårbygsorten Laureate, som blev sået på alle tre lokaliteter. Selv med en ellers god etablering under vanskelige forhold, har vejret ikke været uden indflydelse på dette års resultater.

Vinterhvede fra GRObund-forsøget i juni 2022

Resultater 2022 - Vinterhvede

Andet år af GRObund projektet viser igen fine udbytter på tværs af dyrkningssystemerne - og interessante omkostningsforskelle. 

GRObund - Hestebønner 2021

Resultater 2021 - Hestebønner

Det første år af projektet viser fine udbytter. Det var et etableringsår, hvilket betyder at jorden endnu ikke har haft tid at indstille sig fra tidligere dyrkningspraksis med reduceret jordbearbejdning.

Hvad sker der i marken?

GRObund blog - hold dig opdateret med hvad der sker i marken

Forsøgsværter & anlæg af forsøg

GRObund - Såning af hestebønner på Rødkildegaarden, Slagelse.