Danmark

You are here

Forsøg med økologiske afgrøder

I maj 2021 præsenterede EU-kommissionen en målsætning om, at 25% af den danske landbrugsjord skal produceres økologisk i 2030. Syngenta vil gerne være med til at sikre fremtidens landbrug og give landmændene den bedste rådgivning om hvilke sorter man skal vælge, både konventionelt, men også økologisk.

Vi har derfor forsøg med vores hybrid-raps sorter, hybridvinterbyg, vårbyg- og majs sorter i økologisk jord for bedst muligt at kunne rådgive landmændene om hvilke sorter, der er gode til økologisk landbrug i Danmark, og som samtidig kan leve op til fremtidens krav til afgrøder. Denne vurdering bliver foretaget og opgjort på baggrund af parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof, der findes i jorden.

En del af Good Growth Plan

Ambitionerne med Syngentas Good Growth Plan er at udvikle viden, finde produkter og teknologier, der skal sikre de bedste løsninger for både landmænd og miljøet. Forsøgene med økologisk raps og økologisk vinterbyg er et step på vejen mod at være med til at forme fremtidens landbrug og udvikle viden herom.