Forsøg med økologiske afgrøder

I maj 2021 præsenterede EU-kommissionen en målsætning om, at 25% af den danske landbrugsjord skal produceres økologisk i 2030. Syngenta vil gerne være med til at sikre fremtidens landbrug og give landmændene den bedste rådgivning om hvilke sorter man skal vælge, både konventionelt, men også økologisk.

Vi har derfor forsøg med vores hybridvinterbyg, vårbyg- og majs sorter i økologisk jord for bedst muligt at kunne rådgive landmændene om hvilke sorter, der er gode til økologisk landbrug i Danmark, og som samtidig kan leve op til fremtidens krav til afgrøder. Denne vurdering bliver foretaget og opgjort på baggrund af parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof, der findes i jorden.

Økologiske vinterbygforsøg - 2023

Økologisk vinterbyg

I denne sæson fortsætter vores økologiske eksperiment med vinterbyg. Vi udvider ved at implementere hele 14 forsøgsparceller på marken, der består af forskellige kombinationer af sorter, for at opnå en endnu dybere forståelse af, hvad der giver de bedste resultater.

Økologisk vårbyg demo på Sydfyn

Økologisk vårbyg

I 2023 er der blevet oprettet et demoområde, hvor vi kan observere sorten i stor skala. 

Majs mark med små planter

Økologisk majs

Vi har anlagt forsøg på Fyn med Syngentas majs sorter, der skal testes under økologiske forhold. Syngentas sorten SY Silverbull bliver testet under økologiske dyrkningsforhold. I løbet af sæsonen vil vi følge sorterne og vurdere hvilke sorter som egner sig bedst til at blive dyrket under økologiske forhold.

Tidligere forsøg

Raps mark med blomster

Økologisk raps

På både Fyn og Sjælland, blev Syngentas hybrid-raps sorter testet under økologiske forhold. Det blev testet hvordan sorterne virker under et gødningsniveau, der er på en økologisk mark og ved et økologisk sædskifte.

En del af Good Growth Plan

Ambitionerne med Syngentas Good Growth Plan er at udvikle viden, finde produkter og teknologier, der skal sikre de bedste løsninger for både landmænd og miljøet. Forsøgene med økologisk raps og økologisk vinterbyg er et step på vejen mod at være med til at forme fremtidens landbrug og udvikle viden herom.