Forsøg med økologiske afgrøder

I maj 2021 præsenterede EU-kommissionen en målsætning om, at 25% af den danske landbrugsjord skal produceres økologisk i 2030. Syngenta vil gerne være med til at sikre fremtidens landbrug og give landmændene den bedste rådgivning om hvilke sorter man skal vælge, både konventionelt, men også økologisk.

Vi har derfor forsøg med vores hybrid-raps sorter, hybridvinterbyg, vårbyg- og majs sorter i økologisk jord for bedst muligt at kunne rådgive landmændene om hvilke sorter, der er gode til økologisk landbrug i Danmark, og som samtidig kan leve op til fremtidens krav til afgrøder. Denne vurdering bliver foretaget og opgjort på baggrund af parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof, der findes i jorden.

Økologisk raps

På både Fyn og Sjælland, bliver Syngentas hybrid-raps sorter testet under økologiske forhold. Det bliver testet hvordan sorterne virker under et gødningsniveau, der er på en økologisk mark og ved et økologisk sædskifte.

Økologisk vinterbyg

I Nordjylland har vi et forsøg i gang med vinterbyg testet under økologisk dyrkning.

Udenlandske forsøg har vist at hybriderne udnytter den tildelte mængde kvælstof bedre end normale linjesorter og samtidig har en fantastisk evne til at konkurrere med tokimbladet ukrudt og græsser. Derfor er det også utrolig interessant at kunne lave forsøg i dansk jord og arbejde videre med dette.

Økologisk majs

Vi har anlagt forsøg på Fyn med Syngentas majs sorter, der skal testes under økologiske forhold.

Syngentas sorter Benco, SY Larson, SY Brenton, SY Milkytop og SY Silverbull bliver testet under økologiske dyrkningsforhold. I løbet af sæsonen vil vi følge sorterne og vurdere hvilke sorter som egner sig bedst til at blive dyrket under økologiske forhold.

Økologisk vårbyg

På to bedrifter på Fyn har vi anlagt forsøg med økologisk vårbyg. Her testes Syngentas vårbyg sort Laureate under økologiske dyrkningsforhold.

I løbet af sæsonen vil vi følge Laureate og vurdere, om den er egnet til at blive dyrket økologisk på baggrund af forskellige parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof der tilføres.

En del af Good Growth Plan

Ambitionerne med Syngentas Good Growth Plan er at udvikle viden, finde produkter og teknologier, der skal sikre de bedste løsninger for både landmænd og miljøet. Forsøgene med økologisk raps og økologisk vinterbyg er et step på vejen mod at være med til at forme fremtidens landbrug og udvikle viden herom.