Danmark

You are here

Sonis logobar

Sonis

Last updated:
11.10.2021

Vækstregulering

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-251
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Sonis er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs. Sonis modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs.

Må i hvede, byg, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 34.

Må i frøgræs anvendes fra vækststadie BBCH 30 til BBCH 49. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter vækststadie BBCH 33.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

  • Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12