You are here

Sonis logobar

Sonis

Last updated:
14.02.2021

Vækstregulering

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-251
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Sonis er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs. Sonis modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs.

  • Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12