Syngenta Nordic - Bæredygtighed

Transport & CO2-udledning

I Syngenta stræber vi efter at levere vores produkter på en effektiv og bæredygtig måde. Det er tæt forbundet med vores målsætning om at reducere vores CO2-intensiteten af aktiviteter med 50 procent inden 2030, hvilket er valideret og godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi).

For at nå målet kræver det aktiv handling ned gennem alle led i værdikæden. I Syngenta fokuserer vi på at forbedre og effektivisere processerne i vores produktion, finde og implementere energibesparende løsninger, øge andelen af vedvarende energikilder og optimere vores logistik. Det fordrer et tæt samarbejde med vores leverandører, og derfor gør vi meget ud af at udvælge samarbejdspartnere, som deler vores vision om at tænke bæredygtighed ind som en vigtig dimension i levering af vores produkter. 

Syngenta Nordic har gennem flere år haft et tæt samarbejde med H. Daugaard til opbevaring og transport af produkter i Danmark, Sverige og Finland. Dette samarbejde sikrer, at vores produkter opbevares og transporteres på en sikker og på en bæredygtig måde.

OM H. DAUGAARD

H. Daugaard er en international logistikvirksomhed med over hundrede års erfaring indenfor transport- og logistikbranchen. Det kommer til udtryk gennem et professionelt samarbejde, leveringssikkerhed og god service. Samtidig har H. Daugaard stort fokus på at levere bæredygtige løsninger, der blandt andet hjælper med at reducere udledning af CO2.

Fra 2015 til 2020 har H. Daugaard reduceret deres forbrug af brændstof pr. kørte kilometer med 18 procent. 
 

For gøre transport af leveringer mere miljøvenlige har H. Daugaard implementeret et system - som kaldes for ”ECO-driving” -  i alle deres lastbiler. Helt grundæggende er det et system, der hjælper og vejleder den enkelte chauffør med, hvordan der helt praktisk kan køres mest miljøvenligt, og på den måde direkte bidrage til at mindske udledningen af CO2 og forbrug af brændstof. Endvidere kører alle H. Daugaards lastbiler efter Euro 6 normer og med miljøvenlige dæk. Alle tiltag som bidrager til reduceret CO2-udledning ved transport af gods, og medvirker til forlænget levetid af transportflåden. 

H. Daugaard arbejder på nuværende tidspunkt på at kunne tilbyde et direkte overblik over, hvor meget hvert enkelte transport koster i forhold til CO2-udledning, og er ligeledes i process med at få valideret tal på CO2-reduktionen fra deres ECO-driving system. 
 

Foto: H. Daugaard