Danmark

You are here

Celest Extra Formula M

Last updated:
15.07.2022

Bejdsemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-205
Pakkestørrelse: 
1000 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Phenylpyrrole
Triazole
Resistensgruppe: 
FRAC gruppe 12 (Fludioxonil)|"FRAC gruppe 3, (Difenoconazol)
Formulering: 
Suspensionspræparat til bejdsning
Virkemåde: 
Kontakt, Systemisk

Celest® Extra Formula M indeholder de to aktivstoffer fludioxonil og difenoconazol. Fludioxonil er et kontaktvirkende og difenoconazol er et systemisk og kontaktvirkende svampemiddel. Frø, rødder og den spirende plante optager en del af aktivstoffet under bejdsningen og spiringen, hvilket er tilstrækkeligt til at kontrollere svampesygdomme på eller i frøet. Celest® Extra Formula M er ret ubevægelig i jord og forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid efter bejdsningen. Frø og den fremspirende plante er dermed beskyttet både udefra og indefra.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i hvede, byg, rug og triticale i lukkede, industrielle anlæg.

Sprøjteteknik

Formula M er en ny formuleringsteknologi, der giver bedre arbejdsmiljø og øget produktionskapacitet, som følge af bedre vedhæftning og fordeling på kernerne samt mindre støvudvikling og mindre afsætning i bejdseanlægget.

Celest Extra Formula M kan anvendes i de almindeligt forekommende bejdseanlæg. Bedste resultat opnås i portionsanlæg eller kontinuerlige anlæg forsynet med efterblander (snegl eller fingertype). Ved behov kan tilsætning af vand, 100-200 ml pr. hkg, forbedre bejdsekvaliteten. Kontakt evt. Syngenta for nærmere vejledning. Celest Extra Formula M kan anvendes ved temperaturer over 0 °C. Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift.

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12