Sikker og effektiv håndtering af produkter

Påfyldning skal være sikker, effektiv og nøjagtig 

Ansvarlig brug af planteværn indebærer korrekt brug af værnemidler. Det handler om at tage ansvar overfor sig selv, sine medarbejdere og kolleger samt miljøet. 

Gennem gode fast rutiner, som indebærer nem brug af værnemidler, smart indretning af fyldeplads og lager til planteværn minimeres risikoen for fejl. Effektiviteten holdes i top, således at sprøjten hurtigst muligt kan komme tilbage i marken. 

Se videoen, der tager dig igennem alt fra brug af værnemidler, indretning af kemirum og påfyldning af produkter, til rengøring af dunke og bortskaffelse af affald. 

De fire veje til eksponering 

Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler og bejdset udsæd, skal man - ligesom ved andre kemiske produkter - være opmærksom på ikke at udsætte sig selv og andre for eksponering. Ved eksponering kommer kroppen i kontakt med de kemiske produkter.
Risiko for eksponering kan kontrolleres ved brug af værnemidler og ved at have gode sikre rutiner.

Den største risiko for eksponering er ved kontakt med huden, især vores håndflader - enten ved direkte kontakt, eller ved indirekte kontakt. Eksponering kan dog ske på mange måder.

I videoen opdeles de i fire overordnede kategorier: 1) Via kontakt med øjnene, 2) i tilfælde af indtagelse, 3) ved indånding og 4) via huden: Direkte og indirekte berøring. 

 

Læs altid etiketten før anvendelse af vores produkter

Det er kun tilladt at købe plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til brug i Danmark, og som har en dansk etiket. 

Produktet skal ligeledes have et dansk registreringsnummer. Det er din garanti for, at sprøjtemidlet lever op til de danske godkendelseskrav.

Denne video vil gennemgå de fire følgende dele af et eksempel på en etiket:

  • Farepiktogrammer
  • H/P-sætninger
  • Fremhævet skrift
  • Forsvarlig opbevaring & udløbsdato

 

 

Links til yderligere sider, der omhandler sikkerhed og etiketter

Vejledning om personlige værnemidler

Her i linket finder du BAU Jord til Bord's vejledning på, hvilke værnemidler du...

Brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade

Her har du en oversigt over vores produkter og mulighed for at downloade...

Middeldatabasen

Middeldatabasen indeholder oplysninger om de plantebeskyttelsesmidler (pesticider),...

Undgå fordampning og vindafdrift med korrekt sprøjteteknik

Sprøjteteknik & minimering af

Undgå fordampning og vindafdrift med korrekt sprøjteteknik

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...

easyconnect_logo

Øget sikkerhed med easyconnect

Læs mere om hvordan easyconnect-systemet fungerer

Good Growth Plan

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her på siden kan du læse mere om projektet GRObund ...

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.