Sikker og effektiv håndtering af produkter

Påfyldning skal være sikker, effektiv og nøjagtig 

Ansvarlig brug af planteværn indebærer korrekt brug af værnemidler. Det handler om at tage ansvar overfor sig selv, sine medarbejdere og kollegaer samt miljøet. 

Gennem gode faste rutiner, som indebærer nem brug af værnemidler, smart indretning af fyldeplads og lager til planteværn minimeres risikoen for fejl. Effektiviteten holdes i top, således at sprøjten hurtigst muligt kan komme tilbage i marken. 

Se videoen, der tager dig igennem alt fra brug af værnemidler, indretning af kemirum og påfyldning af produkter, til rengøring af dunke og bortskaffelse af affald. 

De fire veje til eksponering 

Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler og bejdset udsæd, skal man - ligesom ved andre kemiske produkter - være opmærksom på ikke at udsætte sig selv og andre for eksponering. Ved eksponering kommer kroppen i kontakt med de kemiske produkter.
Risiko for eksponering kan kontrolleres ved brug af værnemidler og ved at have gode sikre rutiner.

Den største risiko for eksponering er ved kontakt med huden, især vores håndflader - enten ved direkte kontakt, eller ved indirekte kontakt. Eksponering kan dog ske på mange måder.

I videoen opdeles de i fire overordnede kategorier: 1) Via kontakt med øjnene, 2) i tilfælde af indtagelse, 3) ved indånding og 4) via huden: Direkte og indirekte berøring. 

Læs altid etiketten før anvendelse af vores produkter

Det er kun tilladt at købe plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til brug i Danmark, og som har en dansk etiket. 

Produktet skal ligeledes have et dansk registreringsnummer. Det er din garanti for, at sprøjtemidlet lever op til de danske godkendelseskrav.

Denne video vil gennemgå de fire følgende dele af et eksempel på en etiket:

  • Farepiktogrammer
  • H/P-sætninger
  • Fremhævet skrift
  • Forsvarlig opbevaring & udløbsdato

Links til yderligere sider, der omhandler sikkerhed og etiketter

Vejledning om personlige værnemidler

Vejledning om personlige værnemidler

Her i linket finder du BAU Jord til Bord's vejledning på, hvilke værnemidler du skal

Billede af mark

Brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade

Her har du en oversigt over vores produkter og mulighed for at downloade

Middeldatabasen logo

Middeldatabasen

Middeldatabasen indeholder oplysninger om de plantebeskyttelsesmidler (pesticider)

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Undgå fordampning og vindafdrift med korrekt sprøjteteknik

Sprøjteteknik & minimering af afdrift

Undgå fordampning og vindafdrift med korrekt sprøjteteknik

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og

Mark med traktorer

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her