Danmark

You are here

Afinto logobanner

Afinto

Last updated:
28.07.2022

Insektmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
352-19
Pakkestørrelse: 
2 kg.
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Pyridinecarboxamid
Resistensgruppe: 
IRAC resistensgruppe 29
Formulering: 
Vanddispergerbart granulat
Virkemåde: 
Systemisk

Afinto er systemisk virkende, idet aktivstoffet transporteres opad og udad i planten. Midlet virker også ved at trænge gennem bladene (translaminær virkning), så der er gode muligheder for at bekæmpe selv godt gemte bladlus. Virkningen er ikke temperaturafhængig (undgå dog behandling i forbindelse med lave temperaturer eller frost).

Afinto virker ved at stoppe fødeindtaget efter få timer, hvorefter skadedyrene dør af sult i løbet af nogle dage. Der er altså ikke en egentlig knockdown effekt, men skadevirkningen er stoppet næsten øjeblikkeligt.

Virkningstiden er op til 4 uger.

AFINTO anvendes mod bladlus i korn, kartofler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.

  • Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12