Danmark

You are here

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Sådan undgår du bedst fordampning og vindafdrift – og får god effekt

For at undgå fordampning og vindafdrift, når du sprøjter med ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb, er det vigtigt, at tænke på hvilke typer af dyser du bruger, tidspunkt og vejrforhold. 

Efter vi har haft fokus på reduktion af afdrift ved sprøjtning har det, inden for de seneste år, næsten været muligt at undgå fund  af rester i omkringliggende arealer. Stoffet stammer fra ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb anvendt mod ukrudt i vintersæd. Bruger du jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb (Boxer, Adimax, Roxy EC, Fidox EC) eller pendimethalin (Stomp CS), er det derfor vigtigt, at du forebygger vindafdrift og fordampning.

I Danmark er det efter 1. august 2017 et lovkrav, at anvende dyser og sprøjteteknik, som giver mindst 75% afdriftsreduktion, når der sprøjtes med midler, som indeholder Prosulfocarb (Boxer, Fidox EC, Roxy EC og Adimax). Læs mere i vores nyhed om dette - klik her.

Forside fra infoblad om hvordan du minimerer afdrift

Minimer afdrift

Sådan undgår du bedst fordampning og vindafdrift – og får god effekt

DYSER
Mundstykke ikon

 • Brug dyser med store dråber 
 • og godkendt til mindst 75 % afdriftsreduktion

KØRTraktor der spørjter ikon

 • Langsomt: max 6-8 km/t
 • Med lav bom: max 50 cm
 • Med god vandmængde: 200 - 250l/ha
 • Sænk hastigheden yderligere ved kørsel i kanten af marken

FUGTIGHEDFugt ikon

 • Sprøjt, når luftfugtigheden er høj
 • og jordoverfladen er let fugtig

BEDSTE SPRØJTETIDSPUNKTSprøjtetidspunkt ikon

 • Om aftenen efter solnedgang,
 • Om natten

VINDVind ikon

 • Maksimalt 3-4 m/s
 • Vindretning bort fra arealer med frugt eller grønsager

TEMPERATUR
Temperatur ikon

 • Temperaturen skal helst være under 15° C

VEJRVejr ikon

 • Vejrudsigten skal helst byde på kølige forhold, gerne overskyet, evt. let regn 
 • Kraftig nedbør eller tørt, varmt og blæsende vejr er ikke godt

VIS SÆRLIG HENSYNFrugt ikon

 • Hvis du har marker i nærheden af frugt- eller grønsagsproducenter 
 • Overvej, om du kan vente med at sprøjte, til efter frugt og grønsager  er høstet 
 • Tal med naboerne om det bedste sprøjtetidspunkt

Tre trin til at minimere afdrift

Hvis du benytter jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb eller pendimethalin, er det vigtigt at forebygge vindafdrift og fordampning.

En optimeret sprøjteteknik giver dig bedre dækning og dermed en bedre effekt af efterårsbehandling, mens du tager hensyn til dine omgivelser.

Hav fokus på:

• Teknik
• Timing
• Hensyn

Infografik , der viser hvordan du bedst anvender herbicider og minimerer afdrift

Infografik , der viser hvordan du bedst anvender herbicider og minimerer afdrift

Tre trin til at minimere afdrift

Infografik, som viser, hvordan du kan forebygge vindafdrift og fordampning

Spørgsmål og svar

Hvordan kan jeg optimere effekten med den rigtige sprøjteteknik?

For at få den optimale effekt af en ukrudtsbehandling og for at beskytte det omgivende miljø mod afdrift er det vigtigt at bruge den korrekte sprøjteteknik.

Husk:

 • Brug dyser med store dråber og godkendt til mindst 75 % afdriftsreduktion.
 • Kør langsomt: max. 6-8 km/t med lav bom: max. 50 cm 
 • God vandmængde: 200-250 l/ha 
 • Sænk hastigheden yderligere ved kørsel i kanten af marken
 • Kør når det er relativt vindstille, max 3-4 m/s og vindretning bort fra arealer med frugt og grønsager
 • Sprøjt, når luftfugtigheden er høj og jordoverfladen er let fugtig
 • Det bedste tidspunkt til sprøjtning er normalt om aftenen efter solnedgang eller om natten.
 • Temperaturen skal være under 15°C
 • Vejrudsigten bør helst vise ’gråvejr’ i dagene efter behandling. Kraftig nedbør eller tørt, varmt og blæsende vejr er ikke godt.
 • Vis særlige hensyn hvis du har marker i nærheden af frugt- eller grønsagsproducenter. Overvej, om du kan vente med at sprøjte, til efter frugt og grønsager er høstet. Tal med naboerne om det bedste sprøjtetidspunkt.

Hvad er den bedste timing?

Boxer har den bedste virkning på ukrudt under fremspiring. En behandling omkring afgrødens fremspiring giver det bedste resultat.

Boxer er et jordvirkende herbicid med rigtig god effekt på græsukrudt og noget tokimbladet ukrudt, bl.a. burresnerre. For bedste effekt skal Boxer bruges omkring fremspiring. Typisk i stadie 10-11, når rækkerne begynder at kunne ses i marken.

Behandle om natten og få fordel af natfugtigheden. Undgå behandling om dagen, i sol og/eller blæsende vejr

Undgå at behandle ved temperaturer over 15° C og blæst på mere end 3-4 m/s, da disse faktorer øger risikoen for afdrift. Husk også at hold styr på vindretningen.

Hvilken bomhøjde og hastighed anbefales?

Med høj fremkørselshastighed øges risikoen for store bombevægelser og afdrift. Brug aldrig en bomhøjde højere end 50 cm over afgrøden. En korrekt justeret og vedligeholdt sprøjtebom reducerer bombevægelser, og begrænser risiko for afdrift.

Hold hastigheden til maks 6-8 km/t og sænk hastigheden yderligere ved kørsel i kanten af marken.

Hvad er den ideelle dråbestørrelse?

Mængden af vand er vigtigere end dråbens størrelse, når du kører med Boxer. Brug 200- 250 l/ ha.

Med fokus på risikoen for afdrift anbefales grov dråbestørrelse og en stor mængde vand, når der behandles med Boxer.

Hvilken dyse skal jeg bruge?

Effekten af en Boxer-behandling påvirkes sjældent af valget af dyser. Det vigtigste er at bruge en stor mængde vand, og at sprøjtevæsken er jævnt fordelt over jorden.

Brug dyser med store dråber og godkendt til mindst 75 % afdriftsreduktion. I Danmark er det efter 1. august 2017 et lovkrav, at anvende dyser og sprøjteteknik, som giver mindst 75% afdriftsreduktion, når der sprøjtes med midler, som indeholder Prosulfocarb (Boxer, Fidox EC, Roxy EC og Adimax).

Hvad betyder højere eller lavere vandmængde for effekten af din sprøjtning?

En høj vandmængde (200 l/ha eller mere) er vigtig for at opnå en god dækning af overfladen produktet. Boxer er primært et jordherbicid, og ukrudtet skal komme i kontakt med behandlet jord for at have en effekt, så en god dækning af jorden er afgørende for en god effekt.

Hvilken effekt kan jeg forvente i tørt vejr?

Anvendelse af Boxer i tørt vejr giver fortsat en høj effekt på ukrudt. Tidspunkt for behandling (ukrudt max 2 blade) er vigtigere end fugtighed. 

Forside fra infoblad om hvordan du minimerer afdrift

Minimer afdrift

Sådan undgår du bedst fordampning og vindafdrift – og får god effekt

Infografik , der viser hvordan du bedst anvender herbicider og minimerer afdrift

Tre trin til at minimere afdrift

Infografik, som viser, hvordan du kan forebygge vindafdrift og fordampning

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Boxer banner

BOXER

BOXER er grundlaget for en succesfuld ukrudtsstrategi

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...

Rengøring af udstyr

Rengøring af udstyr

Rengøring af sprøjteudstyr sikrer, at der ikke sker unødig skade

Sikkerhed først

Sikkerhed først

God hygiejne og brug af egnet sikkerhedsudstyr beskytter dig selv og dine omgivelser...