Spray Assist

Sprøjteteknik & minimering af afdrift

Når du anvender jordvirkende ukrudtsmidler, der indeholder prosulfocarb, skal du være særligt opmærksom på, hvordan du sprøjter for at minimere afdrift. Vi har samlet al den information om god sprøjteteknik, du har brug for, så du undgår fordampning, vindafdrift og minimerer afdrift.

I efteråret - hvor du skal bekæmpe græsukrudt i vintersæd - anvender du produkter, der indeholder prosulfocarb. I Danmark er det et lovkrav, når der sprøjtes med midler som indeholder prosulfocarb, at man anvender dyser og sprøjteteknik, som giver mindst 75 % afdriftsreduktion, vi anbefaler dog, at du anvender dyser, som giver 90 % afdriftsreduktion.

Beslutningen er taget, fordi der i de senere år er gjort et antal fund af aktivstoffet prosulfocarb på fx frugt og grøntsager. Afdrift kan give udfordringer for både økologiske og konventionelle producenter, idet rester af prosulfocarb ikke må kunne detekteres i hverken økologiske eller i konventionelle afgrøder, hvor prosulfocarb ikke er godkendt.

Er du i tvivl om, hvorvidt du sprøjter med prosulfocarb, så tjek emballagen på det produkt, du anvender. Eksempler på produkter, du skal være opmærksom, på er: Boxer, Roxy, Fidox, EC og Adimax. 

Siden 2014 har Syngenta i samarbejde med SEGES gennemført en række initiativer, for at sikre, at danske landmænd, der bruger prosulfocarb til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, ikke forårsager restkoncentrationsproblemer for producenter af økologiske og konventionelle produkter (især æbler, men også anden frugt og grønt).

Se den nye animationsfilm her på SEGES hjemmeside her.

Spray Assist app til hjælp for sprøjtning af dine marker

Find optimalt sprøjtetidspunkt med Spray Assist-appen

Spray Assist appen, hjælper dig med at finde det optimale sprøjtetidspunkt og matche det med den rigtige dyse.

Appen bidrager med oplysninger til dig, for at du på et mere oplyst grundlag kan træffe den bedste beslutning og skræddersy din strategi for årets sprøjtning.

Hvornår er det bedst at sprøjte i marken? Tre trin til at minimere afdrift

Når du benytter jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb eller pendimethalin, er det vigtigt at forebygge vindafdrift og fordampning.

En optimeret sprøjteteknik giver dig bedre dækning og dermed en bedre effekt af efterårsbehandlingen, mens du tager hensyn til dine omgivelser.

For en sikker produkthåndtering er der tre ting, du skal have fokus på:

Tre trin til at minimere afdrift med prosulfocarb i landbruget

Tre trin til at minimere afdrift

Infografik, som viser, hvordan du kan forebygge vindafdrift og fordampning

Teknik

Det rigtige valg af dyse er vigtig for afdriftsreduktionen.

DYSER

Mundstykke ikon

• Brug dyser med store dråber 
• Godkendt til til 90 % afdriftsreduktion

KØR

Traktor der spørjter ikon

• Langsomt: max 6-8 km/t
• Med lav bom: max 50 cm
• Med god vandmængde: 200 - 250l/ha
• Sænk hastigheden yderligere ved kørsel i kanten af marken

Timing

Tidspunktet og vejforholdende, for hvornår du udbringer bekæmpelse af græsukrudt i efteråret i din vintersæd, er afgørende for resultatet.

FUGTIGHED

Fugt ikon

• Jordoverfladen skal helst være fugtig

SPRØJTETIDSPUNKT

Sprøjtetidspunkt ikon

• Sprøjt aften eller nat i tidsrummet 19-05

TEMPERATUR

Temperatur ikon

• Døgnets middeltemperatur skal være under 15°C
• Der må maksimalt være 18°C midt på dagen

VIND

Vind ikon

• Maksimalt 3-4 m/s
• Vindretning bort fra arealer med frugt eller grønsager

Hensyn

Vis særlige hensyn, hvis du har marker i nærheden af frugt- eller grøntsagsproducenter. Overvej om du kan vente med at sprøjte til efter frugt og grøntsager er høstet. Tal med naboerne om det bedste sprøjtetidspunkt.

VIS SÆRLIG HENSYN

Frugt ikon

• Hvis du har marker i nærheden af frugt- eller grønsagsproducenter 
• Overvej, om du kan vente med at sprøjte, til efter frugt og grønsager er høstet 
• Tal med naboerne om det bedste sprøjtetidspunkt

Sprøjteteknink med prosulfocarb

Minimering af afdrift med den rette dyse

For at minimere/reducere afdrift, må/skal du vælge den helt rigtige dyse. Vi har i samarbejde med Länsstyrelsen i Sverige set nærmere på korrekt sprøjteteknik og har derudover testet afsætningen på tre af vores dyser:

• En traditionel fladsprededyse uden afdriftsreduktion.
• En kort injektionsdyse med dobbelt hul, der har 50 % afdriftsreduktion.
• En lang injektionsdyse med en enkel åbning, der har 90 % afdriftsreduktion.

Spray Assist app til hjælp for sprøjtning af dine marker

Spray Assist App

Find optimalt sprøjtetidspunkt med Spray Assist-appen

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Er du sikker?

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Boxer banner

BOXER

BOXER er grundlaget for en succesfuld ukrudtsstrategi

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte