You are here

Amistar

Last updated:
25.02.2021

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-172
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
QoI
Resistensgruppe: 
FRAC kode C3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Mode of action detail (Virkemåde): 
Systemisk

Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme.
Amistar® bekæmper svampesygdomme mest effektivt inden svampen etablerer sig på planten, derfor skal midlet udbringes så snart de første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående angreb

Sprøjteteknik

En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt. Amistar skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Vask den tomme dunk omhyggeligt på det integrerede skylleudstyr.

Vandmængde

150 - 300 l

Regnfasthed

1 time

  • 82 12 12 12