Danmark

You are here

Amistar

Last updated:
22.12.2021

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-172
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
QoI
Resistensgruppe: 
FRAC kode C3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar)effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en anti sporulerende effekt på visse svampesygdomme. Amistar® bekæmper svampesygdomme mest effektivt inden svampen etablerer sig på planten, derfor skal midlet udbringes så snart de første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående angreb. Afgrøden vil være beskyttet mod svampeangreb i 2-4 uger afhængig af vækststadie, væksthastighed, sygdomsangreb og dosering. Amistar® er yderst skånsom overfor afgrøden, hvilket sammen med god sygdomsbekæmpelse, god langtidseffekt og vedligeholdelse af planternes grønne bladareal, giver høje udbytter af god kvalitet.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, gulerødder, knoldselleri, persillerod,
pastinak, raps, ærter med og uden bælg, kartofler, kålroer og græsfrø, samt i jordbær i væksthuse

Sprøjteteknik

En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt. Amistar skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Vask den tomme dunk omhyggeligt på det integrerede skylleudstyr.

Vandmængde

Landbrugsafgrøder undtagen sukkerroer: 200-300 l/ha. Grønsager og sukkerroer: 300-600 l/ha.

Regnfasthed

1 time

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12