You are here

Moddus Start

Last updated:
05.07.2021

Vækstregulering

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-223
Pakkestørrelse: 
5 l, 10 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering: 
Dispergerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Moddus® Start er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs. Moddus® Start modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Må kun anvendes til vækstregulering af vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.

Sprøjteteknik

En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt. Der udsprøjtes med medium dråber for at sikre god effekt.

Vandmængde

100-200 l/ha

Regnfasthed

2 timer

  • 82 12 12 12