Biologiske midler

Biologiske midler & Syngenta

I Syngenta arbejder vi med biologiske midler under betegnelsen ”Syngenta Biologicals”. Det åbner op for mange nye muligheder for at arbejde med planter og nye innovative løsninger, der kan forbedre jordens sundhed og bruge naturens egenskaber til at beskytte og fremme plantevækst effektivt og bæredygtigt. Landmænd har brug for flere bæredygtige løsninger til at dyrke deres afgrøder for fortsat at kunne producere effektivt og samtidig imødekomme fremtidige krav til fødevarer.  

Syngenta Biologicals forbinder videnskab med natur, og tilbyder et bredt spekter af løsninger til landmænd.

Hvad er biologiske midler?

'Biologiske midler' er en overordnet terminologi, der bruges om produkter, der er baseret på biologiske materialer, der oprinder i naturen. Udtrykker dækker over ’biologisk plantebeskyttelse’ og ’biostimulanter’. Ved at udnytte potentialet i biologisk plantebeskyttelse og biostimulanter kan vi reducere anvendelsen af syntetisk plantebeskyttelse uden at risikere udbytteniveauet for landmanden. 

Biologisk plantebeskyttelse

Hvad er biologiske bekæmpelsesmidler

 

De kan hjælpe afgrøderne til at modstå angreb fra sygdomme og insekter eller konkurrence fra ukrudt. 

For eksempel beskyttelse mod svampe- og bakteriesygdomme, nematoder og ukrudt. Midlerne kan have en direkte pesticideffekt, eller de kan have en afledt pesticideffekt ved at stimulere afgrødens eget immunforsvar. 

Biostimulanter

Hvad er biostimulanter?

 

De kan anvendes til enten 1) behandling af frø før såning 2) tilføres direkte i jorden eller 3) på planter for at stimulere plantens naturlige processer.

Eksempelvis bruges biostimulanter til at øge optag og udnyttelse af ​​næringsstoffer, fremme afgrødekvaliteten eller styrke eksisterende forsvarsmekanismer mod stress faktorer, som afgrøder udsættes for.                                                                                                               

Biologiske midler - en af de bæredygtige løsninger

Biologiske løsninger

Biologiske midler er en af de løsninger, der giver landmændene nye muligheder for at forebygge udviklingen af resistens, forbedre jordens sundhed og kan være med til at reducere restkoncentrationer på længere sigt.

For eksempel: Ved at anvende biologiske midler i kombination med kemiske plantebeskyttelsesmidler, vil biologisk plantebeskyttelse bidrage til at forsinke udviklingen af resistens og derved forlænge andre produkters levetid. Biostimulanter bidrager til at forbedre planters sundhed og til at overkomme abiotisk stress, som varme og tørke, hvilket hjælper landmænd med at håndtere skiftende vejrforhold. Landmænd anvender blandt andet allerede biologiske midler til integreret plantebeskyttelse (IPM). 

Biologiske midler i fremtiden & Innovation

Markedet inden for biologiske midler forventes at blive fordoblet over de næste fem år. Syngenta Biologicals har en målsætning om at være med til at udvikle og forme den voksende industri, samt positionere Syngenta som en global leder inden 2025. Derudover er ambitionen også at blive en global frontløber inden for nye plante og jord teknologier, hjælpe landmænd med at opretholde og forhåbentlig øge produktiviteten samt sikre en mere bæredygtig fremtid for os alle og naturen. 

Mål for fremtidens landbrug

Biologiske midler er en vigtig del af Syngentas Good Growth Plan 2025, der er en forpligtigelse til et mere bæredygtigt landbrug og til at hjælpe landmændene med at håndtere konsekvenserne af klimaforandringer. 

Her er fokus på kampen mod klimaforandringer og tab af biodiversiteten, og derfor er biologisk baserede løsninger og produkter en vigtig del af dette arbejde.

Innovation baseret på videnskab

Syngenta er en forskningsbaseret virksomhed og har en omfattende forsknings- og udviklingskapacitet inden for innovation af biologiske produkter, som imødekommer landmændenes behov.

Syngenta Biologicals giver løsninger til landmænd, der er understøttet af avancerede teknologier og som er blevet testet gennem omfattende forløb med forsøg. 

 

VIXERAN - pust dine afgrøder op

VIXERAN - den naturlige kvælstofkilde

Megafol biologisk produkt

MEGAFOL

Opretholder plantens evne til at gro under stress

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

QUANTIS - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Mere information om biologiske midler

Biologiske midler i flere detaljer

Her kan du downloade information om biologiske midler

Læs mere om vores biologiske produkter

NutribioN biostimulant
Biostimulant

NUTRIBION

Godkendt til økologisk produktion
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris (CECT9690)
Pulver (WP)
Læs mere
Vixeran biostimulant
Biostimulant

VIXERAN

Godkendt til økologisk produktion
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris (CECT9690)
Pulver (WP)
Læs mere
chevron_left
chevron_right

Find svar på dit spørgsmål om biologiske midler