GRObund - Test af dyrkningssystemer - Såning af mark

GRObund er en del af Syngentas strategi om at supportere og udvikle fremtidens landbrug, som imødekommer kravet om bæredygtig og konkurrencedygtig produktion samt brødføde en stigende global befolkning. 

Nye måder at dyrke jorden på er en nødvendighed for fremtidens landbrug. For at finde de mest bærdygtige løsninger er data, viden og erfaring afgørende. Formålet med GRObund er at udvikle og demonstrere forskellige dyrkningssystemers evne til at håndtere klimaforandringer og skabe en sundere jord med øget biodiversitet. 

Med GRObund vil vi undersøge de potentielle fordele, der er ved Conservation Agriculture (CA) og andre dyrkningssystemer. Eksempelvis dyrkningssystemers evne til CO2-lagring. Derudover undersøges det, hvordan teknologier - såsom genetik og biostimulerende midler - fungerer i de forskellige systemer.

Projektet er en del af Syngentas Good Growth Plan, der blandt andet sætter fokus klima, miljø og biodiversitet. 

GRObund - Blog - Hvad sker der i marken?

GRObund blog - Hvad sker der i marken? Gennem vores blog vil vi følge årets gang i forsøgsmarkerne og lave opslag, når afgrøderne etableres, høstes, sprøjtes og gødes, samt når der foretages målinger i marken. Derudover vil vi belyse hvilke overvejelser, der ligger til grund for handlingerne i marken. Uanset om det er valg af udsædsmængde, gødskningsstrategi, valg af såmaskine eller valg af efterafgrødearter med mere.Vi beretter, når det går godt, men også når det går mindre godt, og der er grundlag for at blive klogere.

 

TRE DYRKNINGSSYSTEMER TESTES

GRObund involverer tre bedrifter, som tester dyrkningssystemerne under forskellige klimatiske- og jordbundsforhold, og er geografisk fordelt i Danmark: Nordjylland, Vestjylland og Vestsjælland. Formålet er at sammenligne de tre nedenstående dyrkningssystemer: Traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og CA. 

GRObund - De tre forsøgsled i storparcellerne

Forsøgsværter & anlæg af forsøg

Mød landmændene og konsulenterne, der er med i GRObund. Find blandt andet ud af hvilken produktion de har på bedriften, hvilke jordtyper, der er tale om, og hvordan forløbet kommer til at udforme sig.

GRObund - Resultater år 1

Resultater fra første år

Find de første resultater fra GRObund projektet. Du vil blandt andet blive klogere på udbytte, protein udbytte, netto profit, stykomkostninger og maskinomkostninger. 

GRObund: Spildhestebønner med varierende forekomst af kvælstoffikserende knoldbakterier i GRObund-forsøgsmarken.

En del af et større samarbejde for fremtidens landbrug

GRObund er et samarbejde med en lang række anerkendte danske forskningsinstitutioner og SEGES. Samarbejdet om projektet er indgået, fordi landbruget har brug nye løsninger fremadrettet.

Potentielle løsninger skal testes, så udviklingen kan foregå på et fagligt grundlag, så vi bedst muligt kan rådgive landmændene om de valg af produkter, de står overfor. Det er nødvendigt for at imødekomme forbrugernes og samfundets ønsker om mere bæredygtige løsninger, men også for at være bedre rustet til at tackle klimaforandringer og de vejrændringer, som det bringer med sig. 

Insektsensorer undersøger biodiversitet i CA-dykningssystemer

I samarbejde med FaunaPhotonics, vil tre insektsensorer være opsat ved én af forsøgsbedrifterne. Det gøres for at få mere viden omkring biodiversitet og de data, der indsamles, kan give en forståelse af, hvordan insektaktiviteten aktuelt ser ud i marken, hvornår de forskellige insekter er aktive, og hvordan biodiversiteten ændrer sig over en given periode i de forskellige dyrkningssystemer. 

GRObund: Insektsensorer undersøger biodiversitet i CA-dykningssystemer
Læs mere om Conservation Agriculture (CA): Minimal forstyrrelse af jorden, permanent jorddække og varieret sædskifte.

Hvad er Conservation Agriculture (CA)?

CA er et dyrkningssystem, der bygger på tre grundlæggende dyrkningsprincipper: 1) direkte såning med ingen eller minimal jordbearbejdning, 2) at jorden er dækket af planter eller afgrøderester året rundt, og 3) at der er et varieret sædskifte, således at der aldrig er den samme afgrøde to år i træk. Ved at anvende de tre ovestående principper, vil vi med GRObund se nærmere på CA's potentiale, som mange forventer bliver en af løsningerne på fremtidens dyrkningsmetoder.

Fysiken, kemien og biologien bag sund og frugtbar jord - læs mere her.

Jord

Hvad er jord? Fysikken, kemien og biologien bag sund og frugtbar jord.

GRObund - Blog - Hvad sker der i marken?

GRObund - Hvad sker i marken?

I vores blog følger vi årets gang i forsøgsmarkerne.

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

We love seeds logo

Syngenta har også fokus på udsæd

Udsæden giver grundlaget for vækst

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget