Biodiversitet

Biodiversiteten er under pres og der er behov for at vi gør en indsats for at beskytte, bevare og genoprette både føde- og levesteder for den. På globalt plan estimeres det, at 75% af afgrøder er afhængige af bestøvende insekter. Over halvdelen af europæisk jord forvaltes af landmænd og landbruget, og landbruget spiller derfor en afgørende rolle i at sikre biodiversiteten. En af udfordringerne bliver at finde måder hvorpå biodiversiteten kan måles og gøres mere konkret i en landbrugskontekst.  

Syngenta arbejder med forskellige initiativer, som sætter fokus på vigtigheden af biodiversitet, sammenhængen mellem økosystemtjenester og den omkringliggende natur, samt hvordan landmændene praktisk kan gøre en forskel for biodiversiteten både udenfor- og indenfor de dyrkede arealer. Ved at samarbejde med mange forskellige interessenter, som hver især bidrager med viden og sparring, kan vi udvikle de bedste løsninger samt fremme et mere bæredygtigt landbrug i fremtiden.

Initiativer med biodiversitet 

Som en del af vores arbejde med at fremme biodiversiteten og udvikle de bedste løsninger for landmændene arbejder vi med forskellige initiativer. Disse inkluderer; Gode råd til bedriften og et samarbejde med DLF om en pollen- og nektarblanding. Læs mere om projekterne her:

 

Blomstermark

Pollen- og nektarblanding

I samarbejdet med DLF har vi udviklet en pollen- og nektarblanding for at fremme biodiversiteten i Danmark, samt støtte udviklingsarbejdet indenfor biodiversitet i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund.

Bonden og Biodiversiteten logo

Bonden og Biodiversiteten

Bonden og Biodiversiteten var et projekt, hvor vi i fællesskab og med hjælp fra landmænd udforsker den biodiversitet vi har på dansk landbrugsjord. Du kan får sat navn på de forskellige arter vi finder, som eksempelvis nyttedyr der kan hjælpe med at bekæmpe skadedyr i marken.

Traktor, der flytter en stor gren

Mere biodiversitet på bedriften

Der findes mange gode eksempler på, hvordan landmænd hjælper biodiversiteten ude på bedrifterne. Her finder du nogle af dem, der kan bruges som inspiration til, hvad og hvordan biodiversitet nemt kan tænkes ind i den daglige drift.

Operation Pollinator

Syngentas Operation Pollinator et internationalt biodiversitetsprojekt som for mere end 15 år siden startede med at opbygge bi-venlige habitater på de dele af landbrugets marker, som alligevel ikke kunne bruges til produktion. Formålet er, ved hjælp af blomsterstriber, at øge den generelle biodiversitet, ved at skabe føde og bosteder til bier og andre bestøvere, såvel som til små pattedyr og fugle. Samtidig medfører det en øget bestøvning af afgrøderne og en naturlige bekæmpelse af skadedyr, som vil forbedre høstudbytterne, kvaliteten af afgrøderne og sikre et bæredygtigt landbrug samt miljømæssig balance. Blomsterstriberne kan også være med til at beskytte vores værdifulde vandressourcer ved at fungere som bufferzoner mod jorderosion og afstrømning.

Syngenta ønsker via dette projekt at øge bevidstheden om de mange fordele, som en fokuseret indsat for biodiversiteten kan bidrage med.

Se vores udvalg af brochurer om biodiversitet

"Vidste du at..." logo

Biodiversitet og landbrug

Billede af forsiden på brochuren "Stewardship measures to protect pollinators on farms"

Insect pollinators on farms

Brochure om bestøvende insekter på gården og beskyttelse af dem.

Bi i blomst

Positive action for pollinators and biodiversity

Brochure med mere information om Operation Pollinator og multifunktionelle markkanter

Relaterede sider

Pollen- og nektarblanding til landbruget og biodiversiteten

Pollen- og nektarblanding

Et samarbejde mellem Syngenta, DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening

Bøndernes Blomstrende Ideer til at fremme biodiversiteten

Mere biodiversitet på bedriften

Læs mere om hvordan du som landmand kan give biodiversiteten en en hjælpende hånd.

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

IPM-Hjulet - integreret plantebeskyttelse

Integrated Pest Management (IPM)

Brug IPM-hjulet som inspiration for dig.

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.