banner

VIXERAN - øger plantens kvælstofpotentiale

Kvælstof er en af de vigtigste byggesten i planteproduktionen. Der er dog mange situationer, hvor afgrøden ikke får adgang til den mængde kvælstof, den har brug for.  VIXERAN giver dig mulighed for at supplere din kvælstofstrategi ved at bruge en ny kvælstofkilde, nemlig kvælstoffiksering.  

VIXERAN er en bakterie, der hjælper planten med at optage kvælstof fra luften. VIXERAN består af den unikke nitrogenfikserende bakterie Azotobacter salinestris (CT9690). Produktet sikrer således på en effektiv og bæredygtig måde, en øget tilførsel af kvælstof til både konventionelle og økologiske afgrøder.

Se hvordan VIXERAN øger kvælstofoptaget i planten

VIXERAN er en biostimulant udviklet til at fiksere nitrogen fra luften og gøre det tilgængeligt for afgrøden. VIXERAN bruges til at øge udbyttet, eller til at opretholde et højt udbytte med en reduceret kvælstoftildeling.

VIXERAN: Effektiv kvælstoffiksering for landbrug året rundt

Bakterierne er aktive fra ca. 4 oC og mest effektive mellem 10-30 oC.​ Ved temperaturer under frysepunktet går bakterierne i dvale, men vil fortsætte produktionen, når temperaturen igen stiger. VIXERAN er derfor i stand til at fiksere kvælstof gennem hele sæsonen.

Fakta om VIXERAN

BAKTERIEAzotobacter salinestris stamme CECT9690
FORMULERINGVandopløselig pulver (WP)
AFGRØDERAlle afgrøder
BEHANDLINGSTIMINGKornafgrøder: 1 behandling når afgrøden er i aktiv vækst
Slætgræs: 1-2 behandlinger om året. Anvendes til tidlig vækst i det tidlige forår og/eller efter først slet
Raps: 1 behandling om efteråret, når rapsen har 2-4 blade
VIRKEMEKANISMEBiologisk nitrogenfiksering og biostimulering på og i plantens blade, rødder og rhizosfære. Etablering af resistent biofilm på plantens overflade.

 

Effektiv nitrogenfikserende bakterie for stærkere planter og bedre udbytte

Den unikke nitrogenfikserende bakterie Azotobacter salinestris (CT9690) formerer sig på blade og rødder, og danner plantetilgængeligt kvælstof både over og under jorden. Bakterierne danner cyster for at gennemleve ugunstige forhold. De hvilende sporer vil spire, når betingelserne er optimale igen. Azotobacter salinestris (CT9690) er stabil og gør produktet mere modstandsdygtigt over for ugunstige klimatiske forhold såsom koldt vejr.

VIXERAN forsyner afgrøden med nitrogen gennem blade, rødder og rhizosfæren.

Forsøgsresultater VIXERAN Norden og Europa 2022-2023

Udbytte i forhold til 100% gødningsniveau - VIXERAN
Udbytteeffekt af VIXERAN med forskellige kvælstofmængder sammenlignet med normalt kvælstofgødskningsniveau i 32 europæiske forsøg med korn i 2022.

Forsøgsresultaterne viser, at VIXERAN har kunne erstatte op til 46 kg N/ha uden, at udbyttet er reduceret i forhold til fuld N tildeling i forsøgene. 

31 forsøg med_nedsat n-tildeling og repsons på kvælstofniveau
Resultaterne af 31 europæiske forsøg med korn viser, at VIXERAN bidrager til et øget udbytte, når kvælstof er en begrænsende faktor

De fleste forsøg viser et øget udbytte med en gennemsnit merudbytte på 1.8% sammenlignet med ubehandlede marker.

Forsøgsoversigt - ubehandlet vs med VIXERAN
Nordiske VIXERAN forsøg i vinterhvede i 2023 gav et øget udbytte og proteinindhold trods meget udfordrende klimatiske forhold

Data baseret på 5 forsøg fra Danmark og Sverige viser et øget udbytte og proteinindhold ved begge 170 og 200 kg N/ha. 

VIXERAN i slætgræs.png
Nordiske forsøgsresultater med VIXERAN i fodergræs i 2022-2023 viser tydeligt, at behandling med Vixeran giver øget udbytte ved 1. og 2. slet

Data baseret på 12 forsøg fra Sverige, Danmark og Finland. Udbyttet er øget med næsten 0.5 ton per hektar ved 1. slet sammenlignet med ubehandlede marker.

chevron_left
chevron_right

Spørgsmål og svar om VIXERAN

VIXERAN: Reducer landbrugets CO2-udledning med bæredygtig kvælstofbinding

Brugen af kvælstofgødning bidrager betydeligt til landbrugssektorens CO2-udledning. Ved at anvende VIXERAN, et produkt, der binder kvælstof fra luften, kan denne miljøbelastning mindskes. VIXERAN muliggør en mere bæredygtig produktionsform ved at reducere energiforbruget til gødning, hvilket resulterer i et lavere CO2-aftryk fra afgrøderne.

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

VIXERAN - pust dine afgrøder op

VIXERAN

Kvælstoffikserende bakterier til effektiv og bæredygtig produktion

NutribioN biostimulant

NUTRIBIO N

Kvælstoffikserende bakterier til effektiv og bæredygtig produktion

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler