banner

VIXERAN- Kvælstoffikserende biostimulant til effektiv og bæredygtig produktion

VIXERAN er en biostimulant og et naturprodukt baseret på den patenterede bakteriestamme Azotobacter salinestris CECT 9690. Bakterien kan binde kvælstof fra luften og dermed tilføre ekstra kvælstof til dine afgrøder. Dette giver mulighed for at spare på tilførsel af kvælstof fra kunstgødning, mens udbyttet forbliver det samme. Der kan spares op til 30 kg N (110 KAS) pr. hektar med et konstant udbytte.

Hvis den tildelte kvælstofmængde ikke reduceres kan VIXERAN anvendes oven i kvælstoftilførslen for at opnå et ekstra udbytte.

VIXERAN har vist gode resultater i både nordiske og europæiske forsøg i vinterhvede og sletgræs.

Med VIXERAN opnår du:

VIXERAN er robust og nem at bruge. Det er frostbestandigt, er allerede aktivt ved lave temperaturer og forsyner afgrøden med kvælstof på tre niveauer: bladene, rødderne og rhizosfæren.

VIXERAN kan let udbringes tidligt på sæsonen i afgrøder i aktiv vækst. I næsten alle tilfælde kan du blot kombinere VIXERAN med en almindelig sprøjtning af afgrøderne.

  Se hvordan VIXERAN øger kvælstofoptaget i planten

  VIXERAN er en biostimulant, der er designet til at fiksere kvælstof fra luften og gøre det tilgængeligt for afgrøden. VIXERAN anvendes for at øge udbyttet, eller for at fastholde højt udbytte med reduceret kvælstoftildeling. Denne video viser dig, hvordan VIXERAN virker.

  Robust og kraftfuld

  Bakteriestammen Azotobacter salinestris CECT 9690 i VIXERAN har en høj effektivitet. Kvælstof omdannes derfor let til absorberbart kvælstof for afgrøden. Denne høje effektivitet afspejles i doseringen: blot 50 gram pr. hektar er tilstrækkeligt. Derudover er bakterien meget robust, hvilket gavner dens effektivitet:

  • Effektiv i jord med en pH-værdi på mellem 5 og 8, så den kan anvendes bredt
  • Frostbestandig
  • Begyndende virkning starter fra 4°C. En højere temperatur på 10-12 grader fremmer dog optagelsen og medvirker til en hurtigere kolonisering. Derfor kan VIXERAN anvendes uden problemer i det tidlige forår
  • God holdbarhed i emballagen (2 år ved stuetemperatur) 
  • Kan blandes/anvendes med de fleste almindelige herbicider, fungicider, insekticider eller vækstregulerende midler 
  • Bredt anvendeligt i mange afgrøder

  Forsøgsresultater i korn fra Norden og Europa, 2022

  Vixeran forsøg
  Vixeran giver øget udbytte eller fastholder fuld udbytte med mindsket N tildeling

  Relativ udbyttestigning (%) i led med reduceret N + Vixeran jævnført med led som har fået fuld N

  Vixeran forsøg
  Vixeran blev i 2022 testet i et stort antal forsøg i vinterhvede i Europa.

  Forsøgsresultaterne viser, at Vixeran har kunne erstatte 46 kg N/ha uden at udbyttet er reduceret i forhold til fuld N tildeling i forsøgene. Ved uforandret N tildeling steg udbyttet i gennemsnit med 1,6%.

  kg merudbytte per ha jævnført med reduceret N uden Vixeran
  Fire forsøg i Norden 2022 med Vixeran i vinterhvede med reduceret mængde N som udgangspunkt.

  Behandling med Vixeran øgede udbyttet med 205 kg/ha, og kunne dermed kompensere til en stor del for den stærkt reducerede N tildeling jævnfør med de led som fik fuld N tildeling.

  Vixeran giver øget udbytte i sltegræs
  Øget udbytte i sletgræs med Vixeran - I 2022 blev Vixeran testet i fire forsøg (DK/SE) i normalt gødet græsmarker.

  Behandlingen gav positivt merudbytte i tre forsøg. I svenske forsøg blev Vixeran anvendt om foråret og udbyttet blev målt efter 1. slet. I danske forsøg blev Vixeran anvendt efter 1. slet og udbyttet målt efter 2. slet. Marken blev gødet som normalt.

  chevron_left
  chevron_right

  Fakta om VIXERAN

  BAKTERIE Azotobacter salinestris stamme CECT9690
  FORMULERING Vandopløselig pulver (WP)
  AFGRØDER Alle afgrøder
  BEHANDLINGSTIDSPUNKT Korn: 1 behandling i BBCH 21-31.
  Sletgræs: 1-2 behandlinger pr år. Anvendes ved begyndende vækst tidligt forår, og/eller efter første slet.
  VIRKEMEKANISME Biologisk kvælstoffiksering og biostimulering på og i plantens rødder og blade. Etablering af modstandskraftig biofilm på plantens overflade.

   

  Blandbarhed

  Generelt er VIXERAN blandbar med andre plantebeskyttelsesmidler. Der skal heller ikke lægges særlig vægt på sprøjtevæskens pH-værdi eller temperatur, da Azotobacter-bakterier er meget robuste og ikke særlig følsomme over for temperatur eller pH-værdi.

  Azotobacter-bakterierne bliver aktive, så snart de kommer i kontakt med vand. Der er derfor tale om en levende organisme, som er følsom over for bakteriedræbende produkter. VIXERAN må derfor IKKE anvendes sammen med kobber- eller klorholdige produkter eller med produkter, der har en bakteriedræbende virkning.

  Test har vist, at VIXERAN kan blandes med de fleste almindelige plantebeskyttelsesmidler. Det er naturligvis umuligt for os at teste alle produktkombinationer. På VIXERAN produktsiden kan du downloade blandingstabel

  Anvendelse

  VIXERAN kan bruges i alle afgrøder til at fremme tilgængeligheden af kvælstof. I kornafgrøder er der bedst effekt ved tildeling i foråret fra fremspiring til de første sideskud. 

  I efteråret bør VIXERAN tildeles tildigt efter fremspiring, for at øge den perioden hvori kvælstoffet kan fikseres inden vinteren.

  I majs kan det kombineres med herbicider i bladstadie 4-6. Dertil bør det tilføres om morgenen eller om aftenen for at minimere risikoen fordampning.

  Anbefaling i hvede

  ANVENDELSE • Behandlingstidspunkt: BBCH 21–31, når afgrøden er i vækst.
  • Dosering: 1 behandling med 50 g/ha.
  GØDNINGSANBEFALING • Første N-tildeling reduceres ikke
  • Anden tildeling kan reduceres med op til 30 kg kvælstof pr. hektar.
  Hvornår kan du anvende Vixeran i din mark
  Vixeran biostimulant

  VIXERAN

  Kvælstoffikserende bakterier til effektiv og bæredygtig produktion

  NutribioN biostimulant

  Nutribio N

  Kvælstoffikserende bakterier til effektiv og bæredygtig produktion

  Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

  Biologiske midler

  Bæredygtige løsninger med biologiske midler

  Megafol biologisk produkt

  MEGAFOL

  Opretholder plantens evne til at gro under stress