Rodfiltsvamp

Rhizoctonia solani

Sygdomme og skader på knoldene

Skade potentiale:
Medium
Medium

Symptomer

Rodfiltsvampen forårsager brune tørre pletter med langsgående revner i spirer, stængler, rødder, stoloner og ar på knoldanlæggene. Den laver også sklerotier (flercellet hvileorganer) på knoldene, som ligner sorte skorper (sklerotier), og det er disse, der har givet svampen dens navn.

Rodfiltsvamp optræder også som en hvid belægning i bunden af ​​stænglerne et stykke ind i vækstsæsonen. Herfra danner svampen sporer.

Angreb af rodfiltsvamp kan også ses som "luftknolde", hvor planten sætter knolde over jorden.

Spredning

Rodfiltsvamp spredes hovedsageligt med smitte på læggekartofler, både som synlige sorte skorper (sklerotier) på knoldene, men også som svampetråde (hyfer) på knoldene, der kun er synlige under lup. Også jordsmitte er almindelig. Rodfiltsvamp er den skurvsygdom, som giver det største udbyttetab. Den angriber planterne under opbevaring. I marken angriber den plantens underjordiske dele. Skaderne er ofte store ved tidlig etablering i kold jord med forsinket spiring i marken. Rodfiltsvampen fortsætter med at angribe stængler, rødder, stoloner og knolde og hæmmer transporten af ​​vand og næringsstoffer op i planten og transporten af ​​sukker ned til knoldene. Dette resulterer i et reduceret udbytte, knolde med ar og revner samt mere ujævne knoldstørrelsesfordelinger foruden flere grønne knolde.

I slutningen af ​​vækstsæsonen danner rodfiltsvampen sklerotier (flercellet hvileorganer) på knoldene. Rodfiltsvamp kan overleve som hvileorganer, men den kan også leve af planterester og trives bedst under varme, iltrige forhold.

Bekæmpelse

Vigtige tiltag mod rodfiltsvamp er:

  • Brug af friske læggekartofler
  • Sætning i varm jord.
  • Sædskifte med flere år uden kartofler.

Bejdsning er også relevant.

MAXIM 100 FS (fludioxonil 100 g/l) er et effektivt bejdsemiddel mod rodfiltsvamp, sølvskurv og black dot mm. Maxim 100 FS hæmmer sporespiring og væksten af ​​spirende hyfer, så svampemyceliet forhindres i at sprede sig. MAXIM 100 FS hæmmer således overførsel af infektion fra inficerede læggekartofler.

Bejdsning med MAXIM 100 FS kan foregå på rullebord eller med udstyr på lægger. Behandlingen kan udføres på læggekartofler umiddelbart efter optagelse i forbindelse med sortering eller under tilberedning inden sætning i foråret. Når kartoflerne bejdses inden opbevaring, er det vigtigt at de tørrer hurtigt efter behandling.

Læs mere om MAXIM 100 FS herchevron_right