You are here

Moddus M

Last updated:
14.02.2021

Vækstregulering

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-154
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Moddus® M er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs

Sprøjteteknik

Moddus® M skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt.

Vandmængde

150 - 200 l

Regnfasthed

2 timer

  • 82 12 12 12