You are here

Moddus M

Last updated:
04.08.2021

Vækstregulering

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-154
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timote, engsvingel, strandsvingel og hundegræs.

Må i hvede, byg, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 34.

Må i frøgræs anvendes fra vækststadie BBCH 30 til BBCH 49. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter vækststadie BBCH 33.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Sprøjteteknik

Moddus® M skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt.

Vandmængde

150 - 200 l

Regnfasthed

2 timer

  • 82 12 12 12