Danmark

You are here

Moddus M

Last updated:
21.10.2021

Vækstregulering

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-154
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timote, engsvingel, strandsvingel og hundegræs.

Må i hvede, byg, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 34.

Må i frøgræs anvendes fra vækststadie BBCH 30 til BBCH 49. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter vækststadie BBCH 33.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Tankblanding

Moddus Start kan tankblandes med de fleste relevante produkter i markedet. Ofte vil tidlig behandling med Moddus Start i buskningen falde sammen med bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Tilsvarende vil behandlinger med svampe- og insektmidler ofte falde sammen med senere vækstregulering med Moddus Start eller Moddus M. Blandinger med gødninger/mikronæring er mulig.

Bland ikke Moddus Start med mere end ét produkt. Se herunder retningslinjer for blandinger.

Syngenta står inde for blandinger med Serrate, Atlantis, Broadway, Cossack og Hussar i stadie 25-29 i hvede, såfremt afgrøden er i god vækst og ikke er stresset.

Moddus produkter er meget blandbare og bør anvendes på afgrøder der vokser godt og ikke er stresset af vand- eller næringsmangel. Undgå behandling i perioder med frost.

ProdukttypeAnbefaling til blandingerBør ikke blandes med
Midler mod græsukrudtModdus Start er blandbar med græsukrudtsmidler, som tilhører gruppen af ALS-hæmmere/SU-midler i vinterhvede frem til stadie 29. Senere anvendelse og anvendelse i andre afgrøder kan medføre skade i afgrøden. Bør ikke blandes med Primera Super og Foxtrot
UkrudtsmidlerModdus Start er blandbar med de fleste ukrudtsmidler. Gælder også for Moddus MModdus M: Hussar, Atlantis, Broadway, Cossack, Serrate, Tombo 
Svampe- og insektmidlerModdus Start er blandbar med alle aktuelle svampe- og insektmidler.
(gælder også for Moddus M)
 
GødningsmidlerModdus Start har god blandbarhed med gødningsmidlerBør ikke blandes med Mangansulfat
Ved tankblanding af Moddus med produkter + olie eller sprede-klæbe-midlerOlie eller sprede-klæbe-middel tilsættes ifølge anbefaling. Undgå at udsprøjte blandinger med olie i stærkt sollys midt på dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombo® og Broadway®  er registreret varemærke hos hos DOW
Hussar®, Cossack®, Atlantis® og Primera® Super  er registreret varemærke hos Bayer Crop Science
Foxtrot® er registreret varemærke hos FMC

Sprøjteteknik

Moddus® M skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt.

Vandmængde

150 - 200 l

Regnfasthed

2 timer

  • 82 12 12 12