Plantebeskyttelse for højere udbytter

Fra såning og frem til høst har dine afgrøder brug for en hjælpende hånd for at minimere et potentielt udbyttetab og at opnå det maksimale udbytte af høj kvalitet.

Find nemt det plantebeskyttelsesprodukt du skal bruge til din mark her

Vinterbyg

Produkter til vinterbyg

Plantebeskyttelse til vinterbyg

Billede af Laureate vårbyg

Produkter til vårbyg

Plantebeskyttelse til vårbyg

Plantebeskyttelsesprodukter til hvede

Produkter til hvede

Plantebeskyttelse til hvede

Plantebeskyttelsesprodukter til kartofler

Produkter til kartofler

Plantebeskyttelse til kartofler

Raps

Produkter til raps

Plantebeskyttelse til raps

Majs

Produkter til majs

Plantebeskyttelse til majs

Sukkeroer

Produkter til sukkerroer

Plantebeskyttelse til sukkerroer

Plantebeskyttelsesprodukter til havre

Produkter til havre

Plantebeskyttelse til havre

Triticale

Produkter til triticale

Plantebeskyttelse til triticale

Produkter til rug

Produkter til rug

Plantebeskyttelse til rug

Plantebeskyttelsesprodukter til frøgræs

Produkter til frøgræs

Plantebeskyttelse til frøgræs

Grønsager

Produkter til grønsager

Plantebeskyttelse til grønsager

Plantebeskyttelse - find her mere information om....

Læs mere om vækstregulering, kartofler, ukrudtsbehandling og om hvordan du kan minimere afdrift.

Du kan også læse mere om udsæd og vores udsædsprodukter indenfor vinterbyg, vårbyg, vinterhvede, raps samt majs her på hjemmesiden.

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Minimer afdrift med den rette sprøjteteknik

Minimer afdrift

Hvad du skal have fokus på for at minimere afdrift

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Er du sikker?

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

We love seeds logo

Syngenta har også fokus på udsæd

Udsæden giver grundlaget for vækst

Syngentas produkter dækker din afgrødes behov, fra frøet sås i jorden til udbyttet høstes. Faktisk er vi verdens førende virksomhed inden for beskyttelsesmidler, og Syngenta sikrer hver dag, at landmænd over hele verden kan høste deres afgrøder af en høj kvalitet.

Vores produkter dækker over bejdsemidler til den gode start, ukrudtsmidler mod uhensigtsmæssige vækster i marken, svampemidler mod aggressive sygdomme, insektmidler mod de uvelkomne gæster og vækstregulering for at sikre det stærke strå. Syngenta har et produkt til dig i alle stadier af din avl. 

Du kan læse mere om vores ekspertiser indenfor plantebeskyttelse her

Ti år fra laboratorie til hylden

Syngenta har en førende position som udvikler af kvalitetsbeskyttelse til dine afgrøder. I vores største R&D afdeling i England arbejder 800 kemispecialister dagligt med at undersøge og udvikle nye muligheder for at beskytte din afgrøde mod et konstant pres af nye sygdomme og resistensudfordringer. Syngenta har over 5000 medarbejdere dedikeret til forskning, og alene i 2018 brugte vi 1.3 milliarder på forskning.

  • Det hele starter med test af nye aktivstoffer, kaldet ”screening”, hvor mellem 100 og 200.000 aktivstoffer bliver testet. 
  • Ud af disse bliver cirka 5000 valgt til ”lab testning” for deres egenskaber. 
  • 30 stoffer klarer sig videre til ”mark test”, hvor man ser egenskaberne i fysisk i marken. Her kigger man specielt på, hvordan produktet klarer sig i forskellige situationer, der kan opstå i marken. 
  • Efter en del år med marktest bliver det bedst performende stof valgt til at blive en del af 1 eller 2 brands, der bliver kommercielt lanceret. 
  • Alt dette tager omkring 10 år, og der bliver brugt godt 1.5 mia. på et nyt produkt fra første test til kommerciel lancering.

I takt med den stigende befolkningstilvækst i verden er der et øget krav til landbruget om at levere mere med mindre. Der er således et øget behov for en udvikling af højt specialiserede produkter til plantebeskyttelse, og det kræver en særlig indsats af vores forskere. 

Til vores produkter bliver kommercielt lancereret kan der gå mere end 10 år på grund af den intense udvikling for at opfylde krav, tilpasse produktet, sikre kvaliteten. Først internationalt og derefter i lokalområdet samt meget mere.

Garanteret testet i lokalområdet

Når du køber et nyt Syngenta produkt, er du garanteret, at produktet er gennemtestet både internationalt men også lokalt i Danmark. Før en markedslancering sikrer vi os, at produktet er testet i mindst to år lokalt, så du er garanteret et produkt, der beskytter dine afgrøder optimalt. 

Fokus på bæredygtighed

Gennem udvikling af produkter og klar rådgivning stræber vi efter hele tiden at sikre de laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø. Vi prioriterer og værdsætter den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter og den rolle kontrol spiller i at beskytte fødevarekvalitet og miljøet.

Syngenta samarbejder med forskellige partnerne og har løbende forskningsprojekter om yderligere at reducere restkoncentrationer i afgrøder uden at påvirke landmændenes produktivitet og fortsætte med at forbedre jordens sundhed og forebygge jorderosion.

Læs meget mere om Syngentas arbejde med at skabe bæredygtige løsninger for landbruget og samfundet her: https://www.syngenta.dk/baeredygtighed