Danmark

You are here

Evure Neo logobanner

Evure Neo

Last updated:
25.01.2022

Insektmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
396-73
Pakkestørrelse: 
1 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Pyrethroid
Resistensgruppe: 
IRAC resistensgruppe 3A
Formulering: 
Olie i vand emulsion

EVURE® Neo er et bredtvirkende insektmiddel, der er særdeles effektivt mod bladlus i korn, mod hvedegalmyg i hvede, mod bladlus og ærteviklere i ærter, og bekæmper også glimmerbøsser og trips i korsblomstrede afgrøder. EVURE Neo er ikke giftigt for bier og må derfor anvendes i biernes flyvetid. EVURE Neo er også skånsom over for flere nytteinsekter som løbe- og rovbiller, snyltehveps og voksne mariehøns.

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, raps, rybs, hør, ærter, bønner, kartofler, kål og juletræer

Sprøjteteknik

EVURE® Neo skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Vandmængde

100-400 l vand pr hektar afhængigt af afgrøden, afgrødens tæthed og skadedyrenes placering i afgrøden. Se tabel i brugsanvisning.

Regnfasthed

2 timer

  • Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12