Gode løsninger til dine kartofler

Kartoffel dyrkning

Mange faktorer vil præge sæsonens udbytte, og det kræver faglighed og dygtighed at være kartoffelavler.

Sygdomme som kartoffelskimmel og kartoffelbladplet truer udbytterne år efter år, hvorfor en klar og effektiv strategi kan være forskellen på, om du får fuldt udbytte i dine kartoffelmarker.

Vi gennemgår her den effektive behandlingsstrategi – fra bejdsning og til den løbende svampebekæmpelse efter fremspiring.

Etablering kartofler med Maxim

Etablering af kartofler

Sikre en stærk etablering med bejdsning af dine kartofler

Bejdsning – Tag kontrol over kartoflen

Før kartoflerne skal i jorden, skal du forholde dig til bejdsningen af dem. Sygdomme som rodfiltsvamp, sølvskurv og almindelig skurv kan ødelægge dele af høsten, hvis dine kartofler ikke bliver behandlet før lægning.

Bruger du sygdomsinficerede læggekartofler, kan du risikere, at knoldene ikke vil fremspire. Derfor er det vigtigt, at du tager kontrollen over dine kartofler allerede fra starten af sæsonen. 

Når du bejdser dine kartofler, beskytter du dem under fremspiring, så det bliver en sundere og kraftigere kartoffelafgrøde. Med det rette produkt vil du opnå hurtigere og mere ensartet fremkomst, og som giver udbyttet en bedre skindkvalitet, længere holdbarhed og en mere jævn størrelsesfordeling af knoldene.

Spiring – bekæmp ukrudtet

Ukrudt på marken kan give store udbyttetab, og der findes flere aggressive ukrudtsarter som blandt andet sort natskygge, der kan gøre livet surt for dine kartofler på marken. 

Du må kun ukrudtsbehandle frem til kartoflernes fremspiring. Derfor er det vigtigt med en tidlig og effektiv ukrudtsstrategi, som kan bekæmpe græsukrudt, så du giver dine kartofler de bedste betingelser for at gro.

Bekæmp ukrudtet i din kartoffel mark

Ukrudtsfri kartoffelmark

Beskyt din kartoffelmark mod ukrudt

Fremspiring – Afgrøden skal godt fra start 

Efter fremspiring rettes opmærksomheden særligt mod skimmel. Der kan være markante, økonomiske tab forbundet med et udbrud, men du kan som kartoffelavler selv gøre meget for at forebygge og behandle. Du bør derfor reagere hurtigt, hvis du får mistanke om udbrud i dine marker. 

Et primærangreb af kartoffelskimmel, som kommer fra kartoffelknolde smittet med kartoffelskimmel, kan forårsage store skader på stilke og blade, og skimlen spreder sig til både over- og underjordiske dele af planten. Det er fra, når knoldene begynder at spire frem til umiddelbart efter fremspiring, at der er størst risiko for et primærangreb af kartoffelskimmel, og du skal derfor være klar til at behandle mod skimmel allerede tidligt på sæsonen. 

Ud over infektion fra knolde kan tidlig skimmel komme fra smitte i jorden, og du bør derfor vælge skimmelmiddel, som beskytter både over- og undersiden af bladet.

Kartoffel skimmel

Undgå skimmel i dine kartofler

Beskyt mod kartoffelskimmel på et tidligt stadie

Læg en strategi mod kartoffelskimmel

En effektiv strategi afhænger af jordtype, anvendelse af kartofler, kammens fasthed og vejrforhold op til bekæmpelsestidspunktet. 

Mange vælger som udgangspunkt at køre i faste intervaller på 7 dage, med justering af intervallet, hvis/når vejr og skimmeludvikling ændrer sig.

Din strategi skal kunne holde hele sæsonen, da der fra begyndelsen er flere faktorer, du skal tage højde for. Det er vigtigt at veksle mellem forskellige produkter for at undgå resistensudvikling. 

Forskellige midler har forskellige begrænsninger i anvendelse, eksempelvis i tidspunkt for tilladt behandling og i antal behandlinger tilladt. Forskellige midler har forskellige styrker, du med fordel kan tage med i dine overvejelser. Eksempelvis kan du vælge at bruge midler med beskyttelse af nytilvækst i den periode af vækstsæsonen, hvor kartoffelplanten har størst tilvækst af stængler og blade.

Skimmel ikke den eneste trussel - alternaria er et stigende problem

Vækstsæsonens udfordringer er ikke statiske. Særligt svampesygdommen alternaria bliver et problem i den sene del af vækstsæsonen.

Synlige tegn af alternaria ses typisk midt på sommeren. I denne periode kan planten være stresset på grund af mangel på næringsstoffer kombineret med varmt og tørt vejr afbrudt af korte, fugtige perioder som ved hyppig regn og udbredt dugdannelse. 

Alternaria er et stigende problem i Danmark og kan gøre store indhug i udbytterne. Holdes sygdommen i nede, kan det undgås at blive en tilbagevendende udfordring, som det ses hos de svenske kartoffelavlere, hvor alternaria hvert år truer mange kartoffelmarker. 

Behandlingen mod alternaria bør derfor ske forebyggende og påbegyndes 6-7 uger efter fremspiring. Når du vælger behandling for alternaria, er det vigtigt, at du vælger et produkt, som beskytter begge sider af bladet og hæmmer nytilvækst. Det minimerer risikoen for, at dine afgrøder bliver ramt af kartoffelbladplet, og du stopper svampesygdommen i at udvikle sig.

Kartoffel skimmel

Undgå alternaria i dine kartofler

Forebyg udbrud af kartoffelbladplet/alternaria i dine kartofler

Styrk afgrøden i vækstsæsonen

Med færre og færre produkter skal du frem over i højere grad se på at styrke dine afgrøder, så de er rustet til sæsonens udfordringer.

Specielt lange perioder med varmt vejr og mangel på vand kan stresse planten, og når planten bliver stresset, nedsættes eller stopper tilvæksten af kartoffelknoldene.

Med klimaforandringerne kan vi fremover forvente, at der kommer lange perioder med varmt vejr og mangel på vand, så problemet vil i fremtiden kun blive større.

Nye biologiske midler giver dig mulighed for at stimulere de naturlige vækstprocesser i planten, så den kan modstå nedgang i knoldvækst i begrænsede varmeperioder. 

QUANTIS biostimulant

QUANTIS styrker dine kartofler mod varmestress

Nye biologiske midler kan stimulere de naturlige vækstprocesser i planten, så den kan modstå abiotisk stress i varme perioder.

Etablering kartofler med Maxim

Etablering af kartofler

Sikre en stærk etablering med bejdsning af dine kartofler

Bekæmp ukrudtet i din kartoffel mark

Ukrudtsfri kartoffelmark

Beskyt din kartoffelmark mod ukrudt

Kartoffel skimmel

Undgå alternaria i dine kartofler

Forebyg udbrud af kartoffelbladplet/alternaria i dine kartofler

Plantebeskyttelsesprodukter til kartofler

Produkter til kartofler

Plantebeskyttelse til kartofler

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi

Revus Top SC
Svampemiddel
250 g/l (21,9% w/w)
Mandipropamid
250 g/l (21,9% w/w)
Difenoconazol
Suspensionskoncentrat
Læs mere
chevron_left
chevron_right