Danmark

You are here

Quantis logo banner

Quantis

Last updated:
30.05.2022

Biostimulant

Biologisk middel

Plantebeskyttelse

Pakkestørrelse: 
10 l.

QUANTIS er et restprodukt fra fermentering og kan dermed beskrives som en ’multikomponent biostimulant’ med et komplekst indhold af mange forskellige stoffer /(eller) kemiske strukturer.

QUANTIS har dermed ikke en enkelt virkemekanisme, men effekt på flere biokemiske og fysiologiske processer i planten, som har betydning for plantens evne til at modstå abiotiske stress.

QUANTIS er en flydende biostimulant, der reducerer følsomheden overfor abiotisk stress, såsom tørke- og varmestress, hvilket medvirker til at anspore potentialet i afgrøden og dermed mulighed for højere udbytte og bedre kvalitet.

QUANTIS stimulerer produktion af antioxidanter i behandlet planter, og bidrager til at fastholde osmotisk tryk i plantens celler samt understøtter naturlige processer i planten, der forbedrer plantens evne til at optage og udnytte næringsstoffer.

Tankblanding

QUANTIS er blandbar med mange plantebeskyttelsesprodukter, deriblandt fungicider og insekticider. Se separat liste der er blevet testet for fysisk blandbarhed i anbefalede doseringer. Ingen blandinger er blevet testet med hensyn til skade på afgrøden (fytotoxicitet) eller produkternes effekt, så blandinger med QUANTIS er på brugerens eget ansvar.

Tilberedning af sprøjtevæske

Før nogen tankblanding foretages, læs altid etiketten på de produkter som QUANTIS skal blandes med og følg anbefalingerne for blandingspartner. Hvert produkt tilsættes vandtanken hver for sig og der skal sikres fuld opblanding før næste produkt tilsættes.

Ved tankblanding med QUANTIS tilsættes plantebeskyttelsesmiddel først og der efter QUANTIS. Fyldes til det krævede volumen, og fortsæt med at omrøre under hele sprøjtningen. Efterlad ikke sprøjtevæsken i sprøjten i lange perioder (f.eks. ved måltider eller natten over). Fyld kun den mængde, der kræves til øjeblikkelig brug. Vask alt sprøjteudstyr grundigt med vand umiddelbart efter brug.

Vandmængde

Anbefalet vandmængde er 100-300 L vand pr hektar. Hvis der tilsættes flere produktet i tanken skal QUANTIS tilsættes som de sidste produkt efter og under omrøring.

  • 82 12 12 12