You are here

Ukrudt i kartofler

Sort natskygge er en besværlig ukrudtsart, da den har en lang fremspiringsperiode, som gør bekæmpelse aktuel i hele perioden fra fra før og til efter fremspiring af kartoflerne. Natskygge er en aggressiv ukrudtsart, og kan give anledning til store udbyttetab ved forekomst i marken.

Den første bekæmpelse bør sættes ind inden fremspiring af kartoflerne, men ofte er opfølgning efter fremspiring nødvendigt.

Boxer banner

BOXER

BOXER er grundlaget for en succesfuld ukrudtsstrategi

Effekt og timing

BOXER har god effekt på sort natskygge og også på andre arter som burresnerre og fuglegræs samt græs-effekt.

Sort natskygge er en besværlig ukrudtsart, da den har en lang fremspiringsperiode, som gør bekæmpelse aktuel i hele perioden fra før- og til efter fremspiring af kartoflerne. Natskygge er en aggressiv ukrudtsart og kan give anledning til store udbyttetab ved forekomst i marken. Den første bekæmpelse bør sættes ind inden fremspiring af kartoflerne, men ofte er opfølgning efter fremspiring en nødvendighed. BOXER har god effekt på sort natskygge og også på andre arter som burresnerre og fuglegræs samt græseffekt. 

BOXER må kun anvendes i kartoflernes vækststadie (BBCH) 00-11

Før fremspiring:

1,5-2,0 l BOXER /ha højeste dosering ved store forekomster af ukrudt. BOXER udsprøjtes på færdighyppede kartofler med fast kam inden kartoflerne spirer frem.

Efter fremspiring:

2,0-2,5 l BOXER/ha kan anvendes, når kartoflerne netop er fremspiret. Sprøjtning med BOXER efter kartoflernes fremspiring kan give en forbigående skade på kartoflerne.

Burresnerre med indtil to kranse og sort natskygge med indtil to løvblade kan bekæmpes med BOXER.

OBS:
Ved de max. tilladte to behandlinger sprøjtes med 7-10 dages interval med max. 2,5 l BOXER/ha pr. behandling.

Optimale forhold er på en fugtig kam og ved anvendelse af større vandmængder på ca 200 l/ha. Der skal anvendes dyser med minimum 75% afdriftsreduktion med grov forstøvning og ikke over 4 m/s for at minimere risiko for afdrift. Hold bomhøjden til max 50 cm over kammene. 

Tørke kan reducere virkningen af BOXER.

Sprøjteteknik

Ideelle betingelser for god afsætning og binding af Boxer er lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold.

Boxer må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15 °C for at minimere risiko for afdrift og fordampning. Optimale forhold er en fugtig kam og anvendelse af større vandmængder på minimum 200 l/ha.

Der skal anvendes dyser, der giver minimum 75% afdriftsreduktion; enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s. Bomhøjden skal holdes til max. 50 cm over jorden/afgrøden.

MInimer afdrift og en tegning af en traktor

Minimer afdrift

Hvad du skal have fokus på for at minimere afdrift

Natskygge

Natskygge

Natskygge

Natskygge

Burresnerre

Burresnerre

Fuglegræs

Fuglegræs

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - Ny biostimulant

Håndterer varme- og tørkestress og beskytter udbyttet i dine kartofler

Rødderne logo - direkte fra marken

Med #RØDDERNE i marken

Kom med direkte fra marken med #RØDDERNE

Råd til at dyrke kartofler

Det er vigtigt at du vælger en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Boxer banner

BOXER

BOXER er grundlaget for en succesfuld ukrudtsstrategi

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi