Undgå ukrudt i dine kartofler

Ukrudt i kartofler

Sådan bekæmper du ukrudt i kartofler

Ukrudtsbekæmpelsen skal oftes afsluttes inden fremspiring – det kan derfor være en god idé at hyppe, kort efter lægning så ukrudtsbekæmpelsen effekt kan foretages inden fremspiring. 

Én af de mest besværlige ukrudtsarter er sort natskygge. Den har en lang fremspiringsperiode, som gør bekæmpelse aktuel i perioden både før og efter fremspiring af kartoflerne. Natskygge er en aggressiv ukrudtsart, og den kan give anledning til store udbyttetab ved forekomst i marken.

Vælger du at behandle med BOXER, er de ideelle forhold lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold.

BOXER må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15 °C for at minimere risiko for afdrift og fordampning. Optimale forhold er en fugtig kam og anvendelse af større vandmængder på minimum 200 l/ha. 

Der skal anvendes dyser, der giver minimum 75% afdriftsreduktion; enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s. Bomhøjden skal holdes til max. 50 cm over jorden/afgrøden.

Ukrudt i kartofler

BOXER - mod ukrudt i kartofler

BOXER har god effekt på sort natskygge og også på andre arter som burresnerre og fuglegræs samt græs-effekt. BOXER må kun anvendes i kartoflernes vækststadie (BBCH) 00-11

Før fremspiring:
1,5-2,0 l BOXER /ha højeste dosering ved store forekomster af ukrudt. BOXER udsprøjtes på færdighyppede kartofler med fast kam inden kartoflerne spirer frem.

Efter fremspiring:
2,0-2,5 l BOXER /ha kan anvendes, når kartoflerne netop er fremspiret. Sprøjtning med BOXER efter fremspiring kan give forbigående skade på kartoflerne.

Natskygge

Natskygge

Natskygge

Natskygge

Burresnerre

Burresnerre

Fuglegræs

Fuglegræs

Boxer banner

BOXER

BOXER er grundlaget for en succesfuld ukrudtsstrategi

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

QUANTIS - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Kartoffelskimmel guide

Skimmelsvamp i kartofler

Gode råd og forebyggende tiltag mod skimmel i kartofler - download vores guide her

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi

Revus Top SC
Svampemiddel
250 g/l (21,9% w/w)
Mandipropamid
250 g/l (21,9% w/w)
Difenoconazol
Suspensionskoncentrat
Læs mere
chevron_left
chevron_right