Danmark

You are here

Bekæmp ukrudtet i din kartoffel mark

Ukrudt i kartofler

En ukrudtsfri kartoffelmark opnås kun gennem effektiv behandling, der sikrer din mark gennem hele sæsonen. Sørg for at starte tidligt med behandling og overvej de forskellige strategier, der findes.

Sikr din kartoffelmark mod ukrudt

For at undgå at marken begraves i ukrudt er det vigtigt, at du allerede før sæsonen begynder at overveje, hvordan din kartoffelmark skal behandles. For at opnå bedst beskyttelse mod ukrudt, kan du med fordel påbegynde behandling af din mark i efteråret, så du lægger et godt fundament frem mod foråret. Behandling i efteråret kan lette den indsats du skal lægge for dagen når først kartoflen er i jorden.

Den første bekæmpelse bør sættes ind inden fremspiring af kartoflerne, men det er ofte nødvendigt at lave opfølgende behandling efter fremspiring. 

Sådan bekæmper du ukrudt i kartofler

Ukrudtsbekæmpelsen skal oftes afsluttes inden fremspiring – det kan derfor være en god idé at hyppe, kort efter lægning så ukrudtsbekæmpelsen effekt kan foretages inden fremspiring. Herfra skal ud holde nøje øje med din mark, da behandlingsstrategien skal tilpasses ukrudtstryk og arter. 

Én af de mest besværlige ukrudtsarter er sort natskygge. Den har en lang fremspiringsperiode, som gør bekæmpelse aktuel i perioden både før og efter fremspiring af kartoflerne. Natskygge er en aggressiv ukrudtsart, og den kan give anledning til store udbyttetab ved forekomst i marken.

Du kan med fordel starte din behandling i efteråret BOXER . En tidlig bekæmpelse af græsukrudt maksimerer afgrødens udbyttepotentiale og giver din afgrøde de optimale forudsætninger.

Vælger du at behandle med BOXER, er de ideelle forhold lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold.

BOXER må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15 °C for at minimere risiko for afdrift og fordampning. Optimale forhold er en fugtig kam og anvendelse af større vandmængder på minimum 200 l/ha. 

Der skal anvendes dyser, der giver minimum 75% afdriftsreduktion; enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s. Bomhøjden skal holdes til max. 50 cm over jorden/afgrøden.

Natskygge

Natskygge

Natskygge

Natskygge

Burresnerre

Burresnerre

Fuglegræs

Fuglegræs

Boxer banner

BOXER

BOXER er grundlaget for en succesfuld ukrudtsstrategi

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Quantis - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Rødderne logo - direkte fra marken

Med #RØDDERNE i marken

Kom med direkte fra marken med #RØDDERNE

Råd til at dyrke kartofler

Det er vigtigt at du vælger en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi