Danmark

You are here

Revus Top SC

Revus Top SC

Last updated:
19.04.2022

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-289
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
CAA
Triazole
Resistensgruppe: 
gruppe 40, "gruppe 3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Translaminær, Forebyggende

Revus Top SC er meget aktiv overfor Oomycete bladsvampe, som skimmel i kartofler. Den er også meget effektiv overfor kartoffelbladplet (alternaria).

De to aktivstoffer i Revus Top SC, mandipropamid og difenoconazol, supplerer hinanden og giver sammen en meget god bekæmpelse af skimmel og alternaria i kartofler.

Mandipropamid er effektiv overfor Oomycete bladsvampe. En stor del af aktivstoffet absorberes af vokslaget, derved sikres en meget god regnfasthed. Mandipropamid modvirker spiring af sporer og modvirker mycelievækst i inkubationsperioden. Optagelse i bladet sikrer god translaminar aktivitet.

Difenoconazol er aktiv mod et bredt spektrum af svampe, dog ikke mod Oomycete svampe. I kartofler har difenoconazol effekt mod Alternaria. Difenoconazol er et triazol og inhiberer ergosterolbiosyntesen, ligesom det optages af planten og forebygger mycelievækst.

Læs altid etiket/brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Revus Top SC (reg.nr. 1-289) erstatter Revus Top (reg.nr. 1-218).

Vedrørende Revus Top:
Slutdato for salg hos distributører: 30.04.2022
Slutdato for anvendelse: 31.12.2022

Herefter kan kun Revus Top SC anvendes.

  • Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12