Danmark

You are here

Maxim 100 FS

Last updated:
06.04.2022

Bejdsemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-194
Pakkestørrelse: 
1 l, 5 l, 10 l, 1000 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Phenylpyrrole
Resistensgruppe: 
FRAC kode 12
Formulering: 
Suspensionspræparat til bejdsning
Virkemåde: 
Kontakt

Aktivstoffet i Maxim 100 FS, fludioxonil, tilhører den kemiske gruppe phenylpyrroler. Fludioxonil er et bredspektret kontaktfungicid, der bekæmper svampene ved påvirkning af proteinkinasesyntesen. Sporespiring og vækst af spirehyfer hæmmes og svampemyceliet hindres i at trænge ind i plantevævet.

Maxim 100 FS bekæmper især smitte overført med læggeknoldene. Herved opnås god beskyttelse under væksten og et godt grundlag for at undgå smitte på den nye høst. Indlagring af smittede knolde og udvikling af lagersygdomme minimeres.

Må kun anvendes til svampebekæmpelse ved bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller i forbindelse med lægning.

Tankblanding

Husk at Maxim altid bør udbringes i minimum 150 l/ha på læggeren for at imødekomme eventuelle tilstopning af filtre og dyser.

Såfremt at der ønskes en blanding med Maxim og NP gødning af typen Flex Fertilizer NP 5-8 fra BJ Agro på læggeren, kan dette fint lade sig gøre.

For at undgå eventuelle problemer med tilstoppede filtre og dyser bør følgende retningslinier overholdes:
• Anvend altid minimum udsprøjtning af 150 l/ha (Sum af NP gødning, Maxim og vand) ude på læggeren.
• Tilsæt først vand og gødning i tanken og opløs dernæst Maxim i en spand med lunt vand inden midlet hældes i tanken.
• Sørg for at anvende en dyse, der giver en sikker og jævn dråbefordeling uden forstøvning og som er tilpasset en vandmængde på 150-170 L/ha under optimal drift.

Sprøjteteknik

Maxim® 100 FS anvendes i en vandig opslemning, som sprøjtes på knoldene. Sprøjtetanken fyldes halvt med vand og Maxim® 100 FS tilsættes under omrøring. Sprøjtevæsken anvendes umiddelbart efter tilberedningen og holdes i konstant omrøring. Applikationsvolumen er afhængig af den anvendte bejdsemetode.

Vandmængde

30-40 l/t

Regnfasthed

Ikke aktuel

  • Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12