Teknologi & innovation er en del af løsningen

Vi ved, at teknologien har en stor betydning for fremtidens landbrug – både i form af nye digitale tiltag og nye innovative produkter og måder at arbejde på - herunder biologiske løsninger.  Dette kræver en forstærket og målrettet forskningsindsats kombineret med hensigtsmæssige politiske initiativer og lovgivning samt samarbejde på tværs af industrien og de uafhængige forskningsmiljøer.

I Syngenta har vi over 5.000 medarbejder dedikeret til forskning og bare i 2018 brugte vi 1.3 milliard på forskning.

Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe landmænd i hele verden med at producere mere ud fra færre ressourcer - hvilket vil sige større effektivitet uden, at det bliver på bekostning af miljøet.

Udfordringerne med klimaændringerne og arbejdet med at begrænse disse er vigtige faktorer i arbejdet mod at opnå en bæredygtig produktion og der er behov for mere forskning i at frembringe afgrøder, som for eksempel klarer sig bedre i tørke. Derudover er der brug for bæredygtige og effektive produktionsmetoder. 

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og

Svar på dit spørgsmål

Spørgsmål & svar

Hvad mener vi med bæredygtighed?