Bonden & Biodiversiteten

Har du nogensinde tænkt over hvilke insekter, fugle, vilde dyr og planter, vi har i det danske landbrug? 

Bonden og Biodiversiteten var et projekt, hvor vi i fællesskab og med hjælp fra landmænd udforsker den biodiversitet vi har på dansk landbrugsjord. Vi får sat navn på de forskellige arter vi finder, som eksempelvis nyttedyr der kan hjælpe med at bekæmpe skadedyr i marken. Helt praktisk har de bidraget ved at tage billeder af hvad de kan finde af biodiversitet (insekter, fugle, vilde dyr og planter, der ikke er dyrket eller avlet). Deres observationer (billederne) uploades til projektet i iNaturalist-appen, som gratis kan downloades til telefonen. 

Mere viden og data på hvad vi lokalt har af biodiversitet på bedrifterne er afgørende for, at vi kan finde de rigtige løsninger på, hvordan vi kan styrke og hjælpe biodiversiteten i landbruget. Formålet med projektet var at få dannet et overblik over hvor og hvilke arter vi har i landskabet, og sammen blive klogere på hvordan det hænger sammen med den omkringliggende natur. 

 

Projektet en del af et større ’citizen science' projekt, da landmænd fra seks europæiske lande vil gøre det samme. Tilsammen har alle seks lande fået samlet over 1700 observationer, hvoraf der er identificeret omkring 800 forskellige arter. 

Bonden og biodiversiteten

Vinderen af Bonden og Biodiversiteten 2022

Som en del af projektet er der kåret en vinder i hvert land - ud fra hvor mange observationer de har lavet. I Danmark var vores top observatør Johannes Hellemann – en jagtinteresseret ung landmand på 22 år, som praktiserer no-till på familiebedriften ved Gørlev.

iNaturalist-appen hjælper med at fortælle, hvad man har fundet, og vil automatisk samle alle observationer på et kort over Danmark. På den måde får man et overblik over alle observationer, hvor mange forskellige arter der er fundet, samt hvem der har fundet hvad. Billeder og information er tilgængeligt for alle, og det er også muligt at skrive beskeder og spørgsmål til hinanden inde i appen. 

Bøndernes Blomstrende Ideer til at fremme biodiversiteten

Bøndernes Blomstrende Ideer

Læs mere om hvordan du som landmand kan give biodiversiteten en hjælpende hånd.

Pollen- og nektarblanding til landbruget og biodiversiteten

Pollen- og nektarblanding

Et samarbejde mellem Syngenta, DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening

Bornholm Blomstrer - blomsterstriber på bornholm

Bornholm blomstrer

Et samarbejde, der vil fremme biodiversiteten.

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.