Resistensudvikling i kartoffel

Resistensudvikling i kartoffelskimmel

Kartoffelskimmel er en patogen (gruppen oomycetes), der viser en meget høj genetisk diversitet. Forskellige stammer af skimmel kan have forskellige egenskaber, såsom aggressivitet (længde af livscyklus, mængden af sporer som den danner) og hvilke sorter de foretrækker og/eller hvilke fungicider de overlever. Stammerne kommer fra mutation i genomet. Hver gang skimmelen gennemgår en livscyklus opstår mutationer, og med en livscyklus på 4-7 dage vil der opstå nye mutationer løbende løbende gennem en sæson.

Når den samme stamme findes (moniteres) gennem flere år, har den etableret sig som en ”overlever” og den får et navn. Udviklingen af skimmel populationen moniteres hvert år over hele Europa. Set i en større geografisk sammenhæng, er der regionale forskelle indenfor Europa: I Vesteuropa domineres skimmel populationen af stammer, der har navne (kaldet kloner), mens i Norden og Østeuropa domineres populationen af stammer, der endnu ikke har navne, og der er dermed et billede af at der generelt er en større omsætning af stammer her, da de forsvinder igen inden de har fået et.

Kloner er stammer, der har en fordel af en slags over for andre dele af populationen, og derfor er det vigtigt at overvåge udviklingen for at kunne reagere og tilpasse bekæmpelse af skimmel, hvis  der opstår kritiske forandringer i populationen.

Generelt er Kartoffelskimmel (Phytophtora infestans) en patogen, der viser middel-høj risiko for at udvikle resistens over for fungicider.

Kartoffel skimmel

Undgå skimmel i dine kartofler

Beskyt mod kartoffelskimmel på et tidligt stadie

Jordnær - Syngenta nyhedsbrev om kartofler

Vil du vide mere om kartofler og dyrkning?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev "Jordnær" og få seneste nyt i din indbakke

Fungicidresistens

Historisk set har der været udvikling af resistens over for flere forskellige virkningsmekanismer. Det har ofte, men ikke altid, været forbundet med bestemte genotyper (kloner).

EU13_A2 var den første genotype, der viste fungicidresistens mod den aktive ingrediens metalaxyl-M i produktet Ridomil. Det betød, at klonen havde en stor fordel i forhold til andre genotyper og derfor hurtigt spredte sig over hele Europa. Efter at brugen og anbefalingen af metalaxyl-M ændrede sig, ser vi nu, at denne genotype falder og nu er relativt sjælden i Nordeuropa og Vesteuropa.

EU33_A2 og EU37_A2 er begge forbundet med resistens mod fluazinam (Shirlan, BANJO 500 SC, Zignal*), og især EU37_A2 spredte sig hurtigt over store dele af Vesteuropa. Efter en ændring i anbefalinger på produkterne og ændret  af samme, er genotypen faldet i Europa, men findes stadig i en mindre andel i England, Holland, Belgien og Frankrig. EU33_A2 blev observeret i Danmark for nogle år siden, men der er ikke observeret nogen isolater af EU33_A2 eller EU37_A2 i Norden i flere år.

EU33_A2 og EU37_A2 er begge forbundet med resistens mod fluazinam (Shirlan, BANJO 500 SC, Zignal*), og især EU37_A2 spredte sig hurtigt over store dele af Vesteuropa. Efter en ændring i anbefalinger på produkterne og ændret  af samme, er genotypen faldet i Europa, men findes stadig i en mindre andel i England, Holland, Belgien og Frankrig. EU33_A2 blev observeret i Danmark for nogle år siden, men der er ikke observeret nogen isolater af EU33_A2 eller EU37_A2 i Norden i flere år.

EU43_A1 blev i 2022 undersøgt for en formodet sammenhæng med resistens mod CAA-fungicider (mandipropamid, benthiavalicarb, valifenalate og dimetomorph). Mandipropamid er den aktive ingrediens i REVUS, mens benthiavailcarb og dimetomorph indgår som blandingspartnere i andre produkter mod skimmel.

I laboratoriet blev det bekræftet, at en dobbeltmutation (CesA1105A) kunne findes, der er direkte korreleret med udviklingen af resistens mod denne virkningsmekanisme. Efter omfattende indsamling og test kan det bekræftes, at det for nuværende kun er i genotypen EU43_A1, at denne dobbeltmutation er fundet. Det skal dog bemærkes at det ikke er i alle indsamlede isolater af EU43_A1, der har mutationen. Dem som ikke har CesA1105A vil derfor stadig  være følsomme overfor CAA-fungicider.

Situationen i Danmark

I 2022 blev der indsamlet et stort antal skimmelprøver fra både forsøgsparceller og almindelige produktion.  EU43_A1 var i 2022 den dominerende genotype, og alle EU43_A1 der er blevet testet i Danmark, viser en dobbeltmutation i CesA1105S, hvilket gør denne specifikke genotype af kartoffelskimmel resistent over for CAA fungicider.

Der er stadig behov for REVUS og REVUS Top SC i løbet af sæsonen, da den fortsat har effekt mod alle andre kendte genotyper, men det kræver at produkterne placeres anderledes i det samlede program.

Derfor har Syngenta opdateret anbefalingerne for brug af REVUS og REVUS Top SC, hvor de mest markante ændringer er anbefaling om at tank-blande med andre virkemekanismer og at skifte mellem brug af virkemekanismer gennem hele sæsonen. Se flere detaljer i afsnittet ”Sådan forebygger du resistens” nedenunder, samt under kartoffelskimmel.

Tidligere er der bekræftet resistens over for fluazinam i Danmark, men efter en reduktion i fluazinam-brugen er genotypen forsvundet fra Danmark. EU37_A1, som er den anden genotype forbundet med fluazinam resistens, er ikke fundet i Danmark.

Metalaxyl-resistens findes også i Danmark, men da produktet ikke længere er tilgængeligt mod kartoffelskimmel, er det mindre relevant.

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Sådan forebygger vi resistens

I Danmark er der få produkter tilgængelige til at bekæmpe kartoffelskimmel, og det er vigtigt, både på kort og lang sigt, at beskytte de resterende produkter, så vi også i fremtiden har muligheden for at beskytte kartofler mod skimmel.

De generelle principper for en god resistensstrategi er følgende:

  • God landbrugspraksis skal anvendes for at reducere infektion, sygdomstryk og risiko for resistens, f.eks. brug af resistente sorter, fjernelse af kartoffelplanter udenfor marken og varslingssystemer.
  • Bland produkter med forskellige virkningsmekanismer, da dette gør det sværere for skimmelsvampen at udvikle resistens.
  • Skift mellem forskellige virkningsmekanismer så meget som muligt for at forsinke evt. resistensudvikling.
  • Brug så mange virkningsmekanismer som muligt i behandlingsprogrammet.

Ved at følge ovenstående principper i så høj grad som muligt, sikrer vi, at vi også i fremtiden har produkter tilgængelige for kontrol af kartoffelskimmel.

Overvågning af resistensudvikling

Hos Syngenta arbejder vi proaktivt med overvågning af resistensudvikling, og hvert år indsamles et stort antal skimmelprøver og undersøges for genotype, og et antal bliver også testet for fungicidresistens. Dette koordineres over hele Europa, så vi har mulighed for at reagere i tide ved opståen af resistens og opdatere anbefalinger ved brug af svampemidler, så vi kan bevare effektive produkter så længe som muligt.

Resistensudvikling i kartoffelbladplet

Kartoffelbladplet er en betegnelse for to forskellige svampearter, Alternaria solani og Alternaria alternata. Patogenet kaldes derfor generelt Alternaria.

Alternaria er en patogen, der viser middel til høj risiko for fungicidresistens.

Fungicidresistens

Der er 3 forskellige grupper af fungicider, der anvendes til at bekæmpe Alternaria

Strobiluriner (AMISTAR, Signum*) var den første gruppe, som Alternaria udviklede resistens mod gennem en mutation, F129L, der kraftigt reducerede effekten af fungiciderne. Strobilurinresistens er nu udbredt i visse områder.

SDHI produkter (Signum*, Propulse*). Der er lokal resistens mod SDHI produkter i Alternaria, især mod SDHI delen i Signum.

Triazoler (REVUS Top  SC, Narita*, Propulse*, Revyona*). Der er endnu ikke monitoreret resistens i Alternaria mod denne gruppe fungicider i Europa.

Kartoffel skimmel

Undgå alternaria i dine kartofler

Forebyg udbrud af kartoffelbladplet/alternaria i dine kartofler

​​​​​​​Sådan forebygger vi resistens

I Danmark er der få produkter tilgængelige til at bekæmpe Alternaria i kartofler, og det er vigtigt både på kort og lang sigt at beskytte de eksisterende produkter, så vi også i fremtiden har mulighed for at beskytte kartoflerne mod Alternaria.

De generelle principper for en god resistensstrategi er følgende:

  • God landbrugspraksis skal anvendes for at reducere infektion, sygdomstryk og risiko for resistens, f.eks. brug af resistente sorter, fjernelse af kartoffelplanter uden for marken og varslingssystemer.
  • Skifte mellem forskellige virkningsmekanismer så meget som muligt for at forsinke evt. resistensudvikling.
  • Brug så mange virkningsmekanismer som muligt i behandlingsprogrammet.

Ved at følge ovenstående principper i så høj grad som muligt, sikrer vi, at vi også i fremtiden har produkter tilgængelige for kontrol af Alternaria.

Overvågning af resistensudvikling

Hos Syngenta arbejder vi proaktivt med overvågning af resistensudvikling, og hvert år indsamles et stort antal Alternaria-prøver og undersøges for fungicidresistens. Dette koordineres over hele Europa, så vi har mulighed for at reagere i tide ved opståen af resistens og opdatere anbefalinger ved brug af svampemidler, så vi kan bevare effektive produkter så længe som muligt.

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Etablering kartofler med Maxim

Etablering af kartofler

Sikre en stærk etablering med bejdsning af dine kartofler

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

QUANTIS - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Jordnær - Syngenta nyhedsbrev om kartofler

Vil du vide mere om kartofler og dyrkning?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev "Jordnær" og få seneste nyt i din indbakke

Produkter markeret med * er ikke produkter fra Syngenta, men er markedsført af: Zignal (FMC), Signum (BASF A/S), Narita (Nordisk Alkali), Propulse (Bayer CropScience), Revyona (BASF A/S)