Pollen- og nektarblandning

Hvem er en del af samarbejdet?

Pollen- og nektarblandingen er et samarbejde mellem DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening. Formålet med samarbejdet og udviklingen af frøblandingen er, udover at hjælpe med at fremme biodiversiteten i Danmark, at støtte udviklingsarbejdet indenfor  biodiversitet i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund. Syngenta og DLF giver begge et bidrag pr. solgt kilo til dette arbejde.

Hør Allan Gottfredsen, Salgskonsulent ved DLF, fortælle mere om pollen- og nektarblandingen samt dens effekter.

Til gavn for både landbruget og biodiversiteten

Blomsterblandingen fremmer bestøvningen af afgrøderne og fungerer på samme tid som en naturlig bekæmpelse af skadedyr. På den måde kan de dele af markerne, der ikke kan benyttes til produktion, være med til at fremme biodiversiteten i området. Dette resulterer i et mere bæredygtigt landbrug samt i bedre udbytte af afgrøderne, da blomsterblandingen samtidig kan fungere som en bufferzone mod jorderosion og afstrømning.

  • Én og flerårige blandinger
  • Tiltrækker bier og andre insekter
  • Blomstrer over en lang periode
  • Føde, insekt og frø, til vildtet

Egenskaber

Skala fra 1 til 9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Egnet til sandjord adjustadjustadjustadjustadjustadjustadjustadjustadjust
Egnet til lerjord adjustadjustadjustadjustadjustadjustadjustadjustadjust
Vinterfast adjustadjustadjustadjustadjustadjustadjustadjustadjust
Tæthed adjustadjustadjustadjustadjustadjustadjustadjust
God til foder adjustadjustadjustadjustadjustadjustadjustadjust
Ukurante marker, kiler og hjørner
Hvordan og hvor kan pollen- og nektarblandingen bruges?

Langs markkanter, brakarealer, kiler og hjørner. Den kan med fordel etableres op til eksisterende små biotoper og på den måde sikre både levesteder og et godt fødegrundlag for insekter. Fungerer også fint som blomster- og vildtstriber samt bufferzone.
 

Valg af frøblanding til blomster- eller vildtstriber
Hvad består pollen- og nektarblandingen af?

Boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rød- og hvidkløver, alsikekløver, kællingetand, stenkløver, hjulkrone og esparsette. Det er en blanding af frø, der har høj nektar produktion, proteinrig, hurtigtetablerende- og godt dækkende. 
 

Etablering, vedligeholdelse og såbed - Foto: Nygaards Maskinstation
Såningstidspunktet

Pollen- og nektarblandingen egner sig godt til forskellige jordtyper og etablerer sig fint i god landbrugsjord. Den skal helst sås 4-5 uger senere end markafgrøder almindeligvis sås. Det vil normalt være fra sidste halvdel af maj måned og frem til juli. 

chevron_left
chevron_right
DLF - Pollen- og nektarblandning

Sammensætningen

Pollen- og nektarblandingen er udviklet af DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening og blandingen har indgået i praktiske demonstrationer arrangeret af biavlere.

En undersøgelse omkring blomsterblandingers værdi fra Aarhus Universitet konkluderer, at denne blanding har en høj værdi for insekterne. Ud over det egner pollen- og nektarblandingen sig til forskellige jordtyper, herunder landbrugsjord.

Et led i Syngentas biodiversitetsprogram, Operation Pollinator

Samarbejdet om pollen- og nektarblandingen er med til at skabe løsninger for, hvordan landbruget og biodiversitet kan fungere sammen. Ligeledes er det et led i Syngentas internationale biodiversitetsprojekt, Operation Pollinator, der har til formål at øge biodiversiteten ved at skabe føde og bosteder til bier og andre bestøvende insekter.

Ud over at selve frøblandingerne bidrager til biodiversiteten i områder hvor de bliver plantet, bidrager Syngenta og DLF med et bidrag pr. solgt kilo til Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbunds virke om at fremme biodiversiteten i Danmark.  

Pollen og nektar

Såning på Ryegaard Gods

Pollen- og nektarblandingen er blevet sået på Ryegaard Gods, der også fungerer som Dansk Planteværns demofarm. Ryegaard har stort fokus på arbejdet med biodiversitet, og anlægger i den forbindelse blomsterstriber.

Vi har derfor udsået striber med pollen- og nektarblandingen, der er udviklet netop til gavn for biodiversiteten. Hør Henrik, der er driftsleder på Ryegaard, fortælle mere om anlægningen af blomsterstriber og arbejdet med biodiversiteten på her. 

For henvisning til nærmeste forhandler af Pollen- og Nektarblandingen, kontakt DLF på agro@dlf.dk.

Bøndernes Blomstrende Ideer til at fremme biodiversiteten

Bøndernes Blomstrende Ideer

Læs mere om hvordan du som landmand kan give biodiversiteten en hjælpende hånd.

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund - main page

Her kan du læse mere om projektet GRObund

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Bi i blomst

Positive action for pollinators and biodiversity

Brochure med mere information om Operation Pollinator og multifunktionelle markkanter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Fysiken, kemien og biologien bag sund og frugtbar jord - læs mere her.

Jord

Hvad er jord? Fysikken, kemien og biologien bag sund og frugtbar jord.