Hvem er en del af samarbejdet?

Pollen- og nektarblandingen er et samarbejde mellem DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening. Formålet med samarbejdet og udviklingen af frøblandingen er, udover at hjælpe med at fremme biodiversiteten i Danmark, at støtte udviklingsarbejdet indenfor  biodiversitet i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund. Syngenta og DLF giver begge et bidrag pr. solgt kilo til dette arbejde.

Hør Allan Gottfredsen, Salgskonsulent ved DLF, fortælle mere om pollen- og nektarblandingen samt dens effekter.

play_circle
Samarbejde om pollen- og nektarblanding
Pollen- og nektarblanding syngenta

Sammensætningen

Pollen- og nektarblandingen er sammensat af arterne boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rød- og hvidkløver, alsikekløver, kællingetand, stenkløver, hjulkrone og esparsette. En undersøgelse omkring blomsterblandingers værdi fra Aarhus Universitet konkluderer, at denne blanding har en høj værdi for insekterne. Ud over det egner pollen- og nektarblandingen sig til forskellige jordtyper, herunder landbrugsjord.

Til gavn for både landbruget og biodiversiteten

Blomsterblandingen fremmer bestøvningen af afgrøderne og fungerer på samme tid som en naturlig bekæmpelse af skadedyr. På den måde kan de dele af markerne, der ikke kan benyttes til produktion, være med til at fremme biodiversiteten i området. Dette resulterer i et mere bæredygtigt landbrug samt i bedre udbytte af afgrøderne, da blomsterblandingen samtidig kan fungere som en bufferzone mod jorderosion og afstrømning.

  • Én og flerårige blandinger
  • Tiltrækker bier og andre insekter
  • Blomstrer over en lang periode
  • Føde, insekt og frø, til vildtet
Pollen og nektar

Et led i Syngentas biodiversitetsprogram, Operation Pollinator

Samarbejdet om pollen- og nektarblandingen er med til at skabe løsninger for, hvordan landbruget og biodiversitet kan fungere sammen. Ligeledes er det et led i Syngentas internationale biodiversitetsprojekt, Operation Pollinator, der har til formål at øge biodiversiteten ved at skabe føde og bosteder til bier og andre bestøvende insekter.

Ud over at selve frøblandingerne bidrager til biodiversiteten i områder hvor de bliver plantet, bidrager Syngenta og DLF med et bidrag pr. solgt kilo til Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbunds virke om at fremme biodiversiteten i Danmark.  

Såning på Ryegaard Gods

Pollen- og nektarblandingen er blevet sået på Ryegaard Gods, der også fungerer som Dansk Planteværns demofarm. Ryegaard har stort fokus på arbejdet med biodiversitet, og anlægger i den forbindelse blomsterstriber.

Vi har derfor udsået striber med pollen- og nektarblandingen, der er udviklet netop til gavn for biodiversiteten. Hør Henrik, der er driftsleder på Ryegaard, fortælle mere om anlægningen af blomsterstriber og arbejdet med biodiversiteten på her. 

play_circle
Såning på Ryegaard

For henvisning til nærmeste forhandler af Pollen- og Nektarblandingen, kontakt DLF på [email protected].

Bøndernes Blomstrende Ideer til at fremme biodiversiteten

Bøndernes Blomstrende Ideer

Læs mere om hvordan du som landmand kan give biodiversiteten en hjælpende hånd.

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Blomsterstribe på Bornholm

Bornholm Blomstrer

Hvert år tager vi del i #BornholmBlomstrer projektet og deltager i Folkemødet

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Beskyt bierne

Positive action for pollinators and biodiversity

Brochure med mere information om Operation Pollinator og multifunktionelle markkanter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer