Danmark

You are here

Boxer

Last updated:
23.06.2022

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-211
Pakkestørrelse: 
10 l
20 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Thiocarbamate
Resistensgruppe: 
Gruppe N
Formulering: 
Emulsionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Boxer bekæmper græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).
Produktet optages via meristem både i skud og rødder. Vigtigst er optagelsen via mesocotyl.

Boxer indeholder Prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).

Sprøjteteknik

Der skal anvendes dyser der giver minimum 75% afdriftsreduktion; enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s.

Bomhøjden bør holdes til max. 50 cm over jorden/afgrøden.

Ideelle betingelser for god afsætning og binding af Boxer er lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold. Boxer® må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15°C for at minimere risiko for afdrift og fordampning.

Nattefrost: Boxer bør ikke udsprøjtes i perioder med nattefrost.

Vandmængde

160-250 l/ha udsprøjtet med bomsprøjte.

Regnfasthed

Ikke aktuel

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12