You are here

Boxer

Sidst opdateret
01.06.2017

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Authorisation Number: 
nr. 1-211
Pakkestørrelse: 
10l, 20l
Composition: 
Kemisk Gruppe:
Thiocarbamate
Resistensgruppe: 
Gruppe N
Formulering: 
Emulsionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Virkemekanisme er inhibering af lipid synthesen - ikke ACCase

Boxer indeholder Prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).

Sprøjteteknik

Der skal anvendes enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s. Ideelle betingelser for god afsætning og binding af Boxer® er lave til moderate temperaturer, høj
luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold.
Boxer® må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15 °C for at minimere risiko for afdrift og fordampning.
Boxer® bør ikke udsprøjtes i perioder med nattefrost.

Vandmængde

160-250 l/ha

Regnfasthed

Ikke aktuel

  • 82 12 12 12