BOXER

Senest opdateret:

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer:
1-211
Pakkestørrelse:
10 l
20 l
Aktivstof:
800 g/l (78,4% w/w)
Prosulfocarb
Kemisk Gruppe:
Thiocarbamate
Resistensgruppe:
HRAC gruppe N (Prosulfocarb)
Formulering:
Emulsionskoncentrat