You are here

Boxer

Last updated:
08.04.2021

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-211
Pakkestørrelse: 
10 l
20 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Thiocarbamate
Resistensgruppe: 
Gruppe N
Formulering: 
Emulsionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

BOXER bekæmper græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).
Produktet optages via meristem både i skud og rødder. Vigtigst er optagelsen via mesocotyl.

BOXER indeholder Prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs (rajgræs, rødsvingel og engrapgræs).

Download Boxer produktblad

Sprøjteteknik

Der skal anvendes dyser der giver minimum 75% afdriftsreduktion; enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s.

Bomhøjden bør holdes til max. 50 cm over jorden/afgrøden.

Ideelle betingelser for god afsætning og binding af BOXER® er lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold. Boxer® må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15°C for at minimere risiko for afdrift og fordampning.

Nattefrost: BOXER® bør ikke udsprøjtes i perioder med nattefrost.

Vandmængde

160-250 l/ha udsprøjtet med bomsprøjte.

Regnfasthed

Ikke aktuel

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12