The Good Growth Plan – vores forpligtelse til landbruget | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

The Good Growth Plan

The Good Growth Plan er et kerneelement i vores arbejde.

Principperne og prioriteterne i The Good growth Plan er dybt integreret i den måde vi arbejder på i hele verden. Vi samler globalt data og indsigter fra vores reference landbrug, som vi deler med partnere, akademikere, ngo'er og offentlige institutioner i hele verden.

Erfaringerne herfra gør det muligt os for at forbedre vores kommercielle tilbud samt levere reelle og målbare fordele for landmændene og miljøet. På disse måder bidrager planen til en styrket bæredygtighed både for vores egen virksomhed og vores planet.

Nordisk perspektiv på The Good Growth Plan

Gennem udvikling af produkter og klar rådgivning til landmændene stræber vi efter hele tiden at sikre de laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø. Vi prioriterer og værdsætter den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter og den rolle kontrol spiller i at beskytte fødevarekvalitet og miljøet. 

I de nordiske lande arbejder vi målrettet for:  

  • Laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø
  • • Biodiversitet blandt andet gennem såning af blomsterstriber 
  • • Uddannelse og vejledning i ansvarlig og optimal anvendelse af vores produkter 
  • • Digitale løsninger

Vores seks forpligtelser

Vi har defineret seks forpligtelser for at arbejde hen imod et mere bæredygtigt landbrug. Hver forpligtelse sætter høje målsætninger, som vi stræber efter at opnå i 2020. Vi rapporterer vores fremskridt for hver af målsætninger hvert år i The Progress Report, som kan findes på vores globale hjemmeside her.

Herunder ser du vores seks forpligtelser. Hvis du klikker på linket under ikonerne kommer du til vores globale hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Resultaterne - indtil videre

The Good Growth Plan er ikke kun rettesnor for, hvordan vi arbejder på at skabe bæredygtighed både i landbruget og hos os selv, det er også bestemmende for, hvordan vi måler resultaterne.

Herunder på siden kan du se vores fremskridt indtil videre på de seks forpligtelser samt finde links til, hvor du kan læse mere på vores globale hjemmeside.

Se også interview med vores Chief Sustainability Officer Alexandra Brand fra Sustainable Business Summit 2019 i London - klik på videoen

Mere effektive afgrøder

Vi har forpligtet os til at øge den gennemsnitlige produktivitet af verdens største afgrøder med 20% uden at bruge mere jord, vand eller input.

Vi øger kontinuerligt reference landbrugs udbytter i forhold til deres benchmarks og tager en ledende rolle i den digitale revolution, der skal transformere landbruget i de kommende år.

Good growth plan

Bevare landbrugsjord

Vi har forpligtet os til at forbedre frugtbarheden på 10 millioner hektar landbrugsjord på randen af nedbrydning.

Vi har allerede opnået forbedringer på et område omkring størrelsen af Guatemala - og vi bygger momentum i samarbejde med en bred vifte af partnere.

Good growth plan

Forbedre biodiversiteten

Vi har forpligtet os til at forbedre biodiversiteten på 5 millioner hektar landbrugsjord.

Vores erfaring og bevisbase viser, at investeringer i biodiversitet er en god forretning. Landbruget er også afhængig af bestøvning.

Good growth plan

Styrke mindre landbrug

Vi har forpligtet os til at nå 20 millioner småbønder og sætter dem i stand til at øge produktiviteten med 50%.

Vi har set betydelige stigninger i småbønders udbytter og samarbejder med partnere for at opnår bedre praksis på gården.

Empower smallholders

Arbejdssikkerhed i landbruget

Vi har forpligtet os til at uddanne 20 millioner landbrugsarbejdere på arbejdssikkerhed, især i udviklingslande.

Sikker, ansvarlig og mest effektiv brug af vores produkter har høj prioritet, og vi uddanner så mange landmænd som muligt i ansvarlig og sikker brug af vores produkter gennem blandt andet lokale samarbejder.

Good growth plan

Beskytte arbejdere

Vi har forpligtet os til at stræbe efter retfærdige arbejdsvilkår i hele vores forsyningskæde.

Vi er på vej til at nå vores 100 procent mål - og være først i vores branche med global Fair Labor Association akkreditering.

Good growth plan

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe et bæredygtigt landbrug i fremtiden

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.