The Good Growth Plan

The Good Growth Plan er et kerneelement i vores arbejde.

Principperne og prioriteterne i The Good growth Plan er dybt integreret i den måde vi arbejder på i hele verden. Vi samler globalt data og indsigter fra vores reference landbrug, som vi deler med partnere, akademikere, ngo'er og offentlige institutioner i hele verden.

Erfaringerne herfra gør det muligt os for at forbedre vores kommercielle tilbud samt levere reelle og målbare fordele for landmændene og miljøet. På disse måder bidrager planen til en styrket bæredygtighed både for vores egen virksomhed og vores planet.

Nye mål for fremtidens bæredygtige landbrug

Vores nye Good Growth Plan 2025 sætter fokus på kampen mod klimaændringer og tab af biodiversiteten.Vores ambition er at udvikle viden, finde produkter og teknologier, der skal sikre de bedste løsninger for både landmænd og miljøet. 

Syngenta vil forsøge at skabe positive klimaresultater på globalt plan. Det vil vi gøre ved at fokusere på forskellige områder, som lige nu skaber store udfordringer for klimaet og miljøet. 

Den nye Good Growth Plan indeholder omfattende nye tiltag til at reducere landbrugets CO2-fodaftryk og hjælpe landmændene med at håndtere de ekstreme vejrmønstre, der skyldes klimaændringer.

Hver forpligtelse sætter høje målsætninger, som vi stræber efter at opnå i 2025. Vi rapporterer vores fremskridt for hver af målsætninger hvert år i The Progress Report, som kan findes på vores globale hjemmeside her.

Herunder ser du vores fire nye målsætninger. Hvis du klikker på linket under ikonerne kommer du til vores globale hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Nordisk perspektiv på The Good Growth Plan

Gennem udvikling af produkter og klar rådgivning til landmændene stræber vi efter hele tiden at sikre de laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø. Vi prioriterer og værdsætter den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter og den rolle kontrol spiller i at beskytte fødevarekvalitet og miljøet. 

I de nordiske lande arbejder vi målrettet for:  

  • Laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø
  • Biodiversitet blandt andet gennem såning af blomsterstriber 
  • Uddannelse og vejledning i ansvarlig og optimal anvendelse af vores produkter 
  • Digitale løsninger
 

Syngenta er medlem af CropLife Europe

Syngenta Group er aktivt medlem af CropLife Europe, der repræsenterer plantebeskyttelsesindustri i Europa. Som en del af CropLife Europe støtter vi op om de 6 målsætninger frem med 2030 for at supportere den grønne omstilling.

Innovation og teknologi

  • Investere 10 milliarder euro i research og udvikling af præcision of digital landbrugsteknologi frem til 2030.
  • Investere 4 milliarder euro i research og udvikling af biologiske plantebeskyttelsesmidler frem til 2030.

Cirkulær økonomi

  • Øge indsamlingen af plastikbeholdere med 75 procent i gennemsnit inden 2025.
  • Sikre, at der er et indsamlingssystem i EU's medlemsstater inden 2025.

Sikkerhed for mennesker og miljø

  • Sikre, at landmænd modtager træning i implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM), vandbeskyttelse og vigtigheden i brugen af værnemidler.
  • Fortsat medvirke til at udvikle teknologier, der reducerer risici ved brug af planteværn, som eksempelvis lukkede påfyldningssystemer.
Billede af mand og barn i mark

Resultaterne - indtil videre

The Good Growth Plan er ikke kun rettesnor for, hvordan vi arbejder på at skabe bæredygtighed både i landbruget og hos os selv, det er også bestemmende for, hvordan vi måler resultaterne.

Herunder på siden kan du se vores fremskridt indtil videre på de seks forpligtelser samt finde links til, hvor du kan læse mere på vores globale hjemmeside.

Se også interview med vores Chief Sustainability Officer Alexandra Brand fra Sustainable Business Summit 2019 i London - klik på videoen

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og

Svar på dit spørgsmål

Spørgsmål & svar

Hvad mener vi med bæredygtighed?