Danmark

You are here

Råd til at dyrke kartofler

Bejdsning af kartofler

Maxim 100 FS giver dig og dine kartofler et forspring

• SYGDOMSEFFEKT: Bekæmper rodfiltsvamp og sølvskurv - og har effekt på alm. skurv, black dot, phoma og fusarium. 
• EKSTRA KVALITET: Maxim 100 FS har dokumenteret effekt ved bedre skindkvalitet og længere holdbarhed samt en mere homogen størrelsesfordeling af knoldene. 
• ARBEJDSMILJØ: Lugtfri, ingen støvgener og nem at håndtere.
• DOSERING: Bejses på rullebord med 0,25 l/ton eller 0,625 l/ha direkte på læggeren - vigtigt at Maxim 100 FS fordeles jævnt på knolden. 

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under fremspiringsprocessen og fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde.

Bejdsningen foretages enten i forbindelse med udtagelse fra lager eller lægning, og en ensartet fordeling af bejdsemidlet på kartoflerne optimerer resultatet.

Maxim 100 FS bruges til bejdsning enten indendørs på rullebord i sprøjtekammer eller på læggeren (under læggemaskinen) med op til 0,25 l/ton læggekartofler (25 ml/hkg læggekartofler). Eksempelvis svarende til 0,625 l/ha ved en udsædsmængde på 2,5 ton læggekartofler pr. ha. 

Maxim 100 FS er et forebyggende kontaktvirkende bejdsemiddel med bredspektret effekt mod svampesygdomme. Det har virkning mod rodfiltsvamp, sølvskurv, Black Dot og sideeffekt mod fusarium.

Bejdsemidlet forhindrer også spredning af lagersmitte, som kan forekomme ved håndtering af knolde.

Fordele ved Maxim 100 FS

Maxim 100 FS beskytter knoldene mod infektionen af sygdomme. Brug af inficerede kartofler kan føre til mangelfuld fremspiring. Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under opbevaring og fremmer en sund og kraftfuld kartoffelafgrøde.

Test viser, at Maxim 100 FS med sin bredspektret effekt ikke har nogen negativ indvirkning på kartoffelkulturen, selvom der ikke er nogen sygdom til stede. Dette er tilfældet for midler med smalspektret effekt, hvilket skyldes intern konkurrence mellem svampene.

Maxim 100 FS påvirker heller ikke lugt og smag af knoldene. 

Maxin mod ubehandlet

Maxim 100 FS beskytter knoldene mod infektionen af sygdomme. Brug af inficerede kartofler kan føre til mangelfuld fremspiring.

Hvordan bruger du bedst Maxim 100 FS - Læs mere her

Hvordan skal man bruge Maxim på rullebord?

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under fremspiringsprocessen og fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde. Bejdsningen foretages enten i forbindelse med udtagelse fra lager eller lægning, og en ensartet fordeling af bejdsemidlet på kartoflerne optimerer resultatet. 

Knoldene roterer fremad på et rullebord og kommer ind under kappe, hvor de bliver tildækket af fine dråber af bejdsningsmidlet, som er opløst i vand. Knoldene skal rotere flere gange under sprøjtebruseren, så midlet fordeles jævnt på knoldens overfladen. Bejdsning på rullebord kan udføres ved opbevaring eller sortering og tilberedning af læggekartoflerne. Ingen bejdsemidler har inhiberende virkning på bakterier. Det er derfor vigtigt hurtigt at tørre efter bejdsning, således at bejdse processen ikke fører til spredning af bakterieinfektion.

Hvordan skal man bruge Maxim på læggeren?

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under fremspiringsprocessen og fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde. Bejdsningen foretages enten i forbindelse med udtagelse fra lager eller lægning, og en ensartet fordeling af bejdsemidlet på kartoflerne optimerer resultatet.

Ved bejdsning med flydende bejdsemiddel på læggeren, sprøjter man midlet fortyndet i vand på knoldene, når de falder ned i jorden med to modstående dyser. Med denne metode vil kun 20-25% af stoffet ende på knolde og resten vil ende på jorden

Skader Maxim kartoflerne?

Test viser, at Maxim 100 FS med sin bredspektret effekt ikke har nogen negativ indvirkning på kartoffelkulturen, selvom der ikke er nogen sygdom til stede, som det ses, er tilfældet for midler med smalspektret effekt. Dette skyldes intern konkurrence mellem svampene. Maxim 100 FS påvirker heller ikke lugt og smag af knoldene. 

Vandmængde og blanding med flydende gødning med Maxim 100 FS

Husk at Maxim 100 FS altid bør udbringes i minimum 150 l/ha på læggeren for at imødekomme eventuelle tilstopning af filtre og dyser.

Såfremt at der ønskes en blanding med Maxim og NP gødning af typen Flex Fertilizer NP 5-8 fra BJ Agro på læggeren, kan dette fint lade sig gøre.

For at undgå eventuelle problemer med tilstoppede filtre og dyser bør følgende retningslinier overholdes:

• Anvend altid minimum udsprøjtning af 150 l/ha (Sum af NP gødning, Maxim 100 FS og vand) ude på læggeren.
• Tilsæt først vand og gødning i tanken og opløs dernæst Maxim 100 FS i en spand med lunt vand inden midlet hældes i tanken.
• Sørg for at anvende en dyse, der giver en sikker og jævn dråbefordeling uden forstøvning og som er tilpasset en vandmængde på 150-170 L/ha under optimal drift.

10,9% højere udbytte med Maxim 100 FS

Graf - Ca 10 % merudbytte med Maxim

Udbyttet er opgjort med udbyttemåler ved optagning af to gange 4 rækker (i alt 8 rækker pr. gentagelse). I alt 3 gentagelser pr. behandling. En gentagelse for Rizolex 50 FW består af udbyttet fra 4 rækker, ganget med to. Der blev anvendt fuld dosering af begge produkter.

Bejdsning ved lægning. Læggekartofler, sort: Avarna.
Kilde: Demoforsøg, Flemming Gaarn Svendsen, Nordjylland 2019.

Maxim 100 FS og Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani)

Maxim effekt på rodfiltsvamp

I tre ud af de fire gentagelser blev der ikke fundet rodfiltsvamp i de behandlede parceller. Rodfiltsvamp blev observeret i alle ubehandlet parceller. Stængler bedømt, da kartoflerne var fremspiret og ca 10 cm høje. Dosering: 0,625 l/ha Maxim 100 FS, udsædsmængde 40-45hkg læggekartofler pr. hektar.
Bejdsning ved lægning. Spisekartofler, sort: Belana.
Kilde: Uddrag fra et forsøg - Syngentas interne forsøg, BJ-Agro 2019. 

Svar på dit spørgsmål

Svar på dit spørgsmål

Sygdomme og produkter - alt om kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Det er vigtigt at du vælger en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Quantis - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi