Danmark

You are here

Sikre dine kartofler en stærk etablering med Maxim 100 FS

Bejdsning af kartofler - stærk etablering

Når du bejdser dine kartofler, skaber du en stærk etablering og beskytter knoldene mod inficering af svampesygdomme. Derfor er det vigtigt at vælge det rigtige produkt til at behandle med, så du får en bedre skindkvalitet, længere holdbarhed og jævn størrelsesfordeling af knoldene.

Bejdsning af kartofler

Det handler om at skabe en stærk etablering af dine kartofler, når du bejdser dem. Hvis bejdsningen ikke sker hensigtsmæssigt, er der stor risiko for, at svampesygdomme som rodfiltsvamp og sølvskurv angriber din kartoffelmark. Det kan reducere dit udbytte sidst på sæsonen.

Derfor er det vigtigt, at du fra start tager stilling til, hvordan det er bedst for dig at bejdse dine knolde – på rullebord eller læggeren. 

Ligegyldig, hvilken metode du bruger, er der mange fordele ved at bruge bejdsemidler.

Syngenta følger Kjargaardens kartoffelsæson

Jørn Willumsen er én af fire landmænd, der ejer og driver Kjargaarden i Ikast. Jørn har ansvaret for markdriften, herunder kartoffelavl. Hovedvægten af kartoffelproduktionen er kartofler til kartoffelmel, og de producerer selv læggekartofler.

Kjaargaarden - april

Følg kartoffelsæsonen hos Kjargaarden i Sunds. Første optagelse er lægning af kartoflerne, hvor bejdsemidlet Maxim 100 FS bliver brugt.

Syngenta følger Lovtholm kartoffelsæson

Lovtholm - maj 

Følg kartoffelsæsonen hos Lovtholm i Fårevejle. Første optagelse ser vi, hvordan bejdsemidlet Maxim bliver brugt på rullebord. Mød Ole og hør hans passion for kartofler.

God bejdsning giver dig og dine kartofler et forspring

For den dygtige kartoffelavler handler det om at være på forkant med udfordringerne – og her spiller bejdsningen ind som det første forsvar, der beskytter dine kartofler mod sæsonens udfordringer. Bejdsning giver:

God sygdomseffekt ved bekæmpelse af rodfiltsvamp og sølvskurv - og har effekt på alm. skurv, black dot, phoma og fusarium. 
Ekstra kvalitet: Maxim 100 FS har dokumenteret effekt ved bedre skindkvalitet, længere holdbarhed og en mere homogen størrelsesfordeling af knoldene. 

Når du bejdser kartoflerne, beskytter du dem, når de fremspirer, og Maxim 100 FS fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde.

Det er afgørende, at du fordeler bejdsemidlet ligeligt over kartoflerne, når du vil have maksimal effekt af din indsats.

Fordele ved Maxim 100 FS

Maxim 100 FS har bredspektret effekt. Midlet har ikke nogen negativ påvirkninger, selvom der ikke er nogen sygdomme til stede. Det påvirker heller ikke lugt og smag af knoldene. 

Brug Maxim 100 FS til bejdsning enten indendørs på rullebord i sprøjtekammer eller på læggeren (under læggemaskinen) med op til 0,25 l/ton læggekartofler (25 ml/hkg læggekartofler). Eksempelvis svarende til 0,625 l/ha ved en udsædsmængde på 2,5 ton læggekartofler pr. ha.

Sådan anvender du maxim 100 FX - på læggeren

Du bør overholde disse retningslinjer for at undgå problemer med tilstoppede filtre og dyser.

• Brug altid minimum udsprøjtning af 150 l/ha (Sum af NP gødning, Maxim 100 FS og vand) ude på læggeren.
• Tilsæt først vand og gødning i tanken og opløs derefter Maxim 100 FS i en spand med lunt vand, inden du hælder midlet i tanken.
• Anvend altid en dyse, der giver en sikker og jævn dråbefordeling uden forstøvning og som er tilpasset en vandmængde på 150-170 L/ha under optimal drift.

Sådan anvender du maxim 100 FS - på rullebord

 

• Brug 0,25 - 0,75 l vand/ton kartofler.
• Mængden af vand skal sikre god dækning af kartoflernes overflade.
• Mængden af vand afhænger dermed af anvendt udstyr/teknik.

Maxin mod ubehandlet

Maxim 100 FS beskytter knoldene mod infektionen af sygdomme. Brug af inficerede kartofler kan føre til mangelfuld fremspiring.

Hvordan bruger du bedst Maxim 100 FS - Læs mere her

Hvordan skal man bruge Maxim 100 FS på rullebord?

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under fremspiringsprocessen og fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde. Bejdsningen foretages enten i forbindelse med udtagelse fra lager eller lægning, og en ensartet fordeling af bejdsemidlet på kartoflerne optimerer resultatet. 

Knoldene roterer fremad på et rullebord og kommer ind under kappe, hvor de bliver tildækket af fine dråber af bejdsningsmidlet, som er opløst i vand. Knoldene skal rotere flere gange under sprøjtebruseren, så midlet fordeles jævnt på knoldens overfladen. Bejdsning på rullebord kan udføres ved opbevaring eller sortering og tilberedning af læggekartoflerne. Ingen bejdsemidler har inhiberende virkning på bakterier. Det er derfor vigtigt hurtigt at tørre efter bejdsning, således at bejdse processen ikke fører til spredning af bakterieinfektion.

Hvordan skal man bruge Maxim 100 FS på læggeren?

Når du bejdser kartoflerne med Maxim 100 FS, beskytter du dem under fremspiringsprocessen og fremmer en sund og kraftig kartoffelafgrøde. Bejdsningen foretages enten i forbindelse med udtagelse fra lager eller lægning, og en ensartet fordeling af bejdsemidlet på kartoflerne optimerer resultatet.

Ved bejdsning med flydende bejdsemiddel på læggeren, sprøjter man midlet fortyndet i vand på knoldene, når de falder ned i jorden med to modstående dyser. Med denne metode vil kun 20-25% af stoffet ende på knolde og resten vil ende på jorden

Skader Maxim 100 FS kartoflerne?

Test viser, at Maxim 100 FS med sin bredspektret effekt ikke har nogen negativ indvirkning på kartoffelkulturen, selvom der ikke er nogen sygdomme til stede, som det er tilfældet for midler med smalspektret effekt. Dette skyldes intern konkurrence mellem svampene. Maxim 100 FS påvirker heller ikke lugt og smag af knoldene. 

Vandmængde og blanding med flydende gødning med Maxim 100 FS

Husk at Maxim 100 FS altid bør udbringes i minimum 150 l/ha på læggeren for at imødekomme eventuelle tilstopning af filtre og dyser.

Såfremt at der ønskes en blanding med Maxim og NP gødning af typen Flex Fertilizer NP 5-8 fra BJ Agro på læggeren, kan dette fint lade sig gøre.

For at undgå eventuelle problemer med tilstoppede filtre og dyser bør følgende retningslinier overholdes:

• Anvend altid minimum udsprøjtning af 150 l/ha (Sum af NP gødning, Maxim 100 FS og vand) ude på læggeren.
• Tilsæt først vand og gødning i tanken og opløs dernæst Maxim 100 FS i en spand med lunt vand inden midlet hældes i tanken.
• Sørg for at anvende en dyse, der giver en sikker og jævn dråbefordeling uden forstøvning og som er tilpasset en vandmængde på 150-170 L/ha under optimal drift.

Svar på dit spørgsmål

Svar på dit spørgsmål

Sygdomme og produkter - om kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Det er vigtigt at du vælger en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Quantis - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Brug de bedste produkter til din kartoffelstrategi