Danmark

Vækstregulering

Vækstregulering - hvordan gør du?

Vækstregulering beskytter dine afgrøder mod lejesæd og er med til at sikre potentialet for højt udbytte i dine marker. Under vækstsæsonen er afgrøden udsat for mange belastninger. Barsk vejr med regn og blæst samt tidlig såning, milde vintre, lune forår samt større mængder kvælstof til rådighed er alle faktorer, som øger risikoen for lejesæd og dermed behovet for vækstregulering. Jo bedre rustet afgrøden er des større er chancen for at få et godt resultat og en god høst.

Vækstregulering på det rigtige tidspunkt hjælper dig med at styrke din afgrøde. Det er behandlingstidspunktet, der bestemmer, hvilken del af afgrøden du styrker. Med den rette strategi kan du give afgrøden bedre vækstbetingelser og bevare det potentiale, som findes i marken. Moddus Start har en ny formulering, som sikrer en hurtigere og mere effektiv fordeling og optagelse i din afgrøde. Både på de små oprette planter i buskningen og helt frem til skridning. Moddus Start virker effektivt også under kølige forhold. Men for alle vækstreguleringsmidler gælder, at der skal være aktiv vækst i afgrøden, før de virker.

InSpire - planlæg din vækstregulering

Planlæg din vækstregulering med InSpire

Digitalt planlægningsværktøj til vækstregulering i dine hvedemarker

Følg med #RØDDERNE ud i marken

I en serie af videoer vil #RØDDERNE i løbet året tage ud i marken og ser mere på blandt andet vækstregulering. #RØDDERNE vil følge vækststadierne og rådgive om, hvordan du med vækstregulering bedst kan forebygge lejesæd. 

Se med herunder, hvor Mogens ser på, hvordan det går årets afgrøder først på foråret. Vækstsæsonen står for alvor for døren og heldigvis med langt mere veludviklede vintersædsafgrøder end forrige år. Afgrøder, der er velforsynede med gødning og mangan, er på nuværende tidspunkt i særdeles god vækst. Men det er vigtigt i løbet af foråret at have den rette strategi og sikre en vellykket høst. Har du tænkt på din strategi for vækstregulering?

Billede af forside på guiden - kunsten at vækstregulere

Vækstregulering - din guide

Hvornår og hvorfor skal du vækstregulere - læs mere i vores guide

Hvad er lejesæd?

Kraftig regn og stærk vind kan medføre lejesæd på kornmarker. Store aks på lange strå stiller høje krav til stråstyrke og rodstyrke. I hårdt vejrlig kan belastningen på planten blive så betydelig, at strået knækker eller, at roden giver efter. Heldigvis findes der gode muligheder for effektivt at forebygge lejesæd. Læs mere om strå-lejesæd og rod-lejesæd herunder. 

Rod-lejesæd

Hvor godt en plante er forankret i jorden afhænger af rodsystemets spredning og dybde. Kraftig sommerregn kan forringe jordens struktur så meget, at roden ikke kan holde planten oprejst. Rod-lejesæd er mest udbredt under våde forhold og på lettere jorde eller humusjorde. Risiko øges ved tæt plantebestand

Rod lejesæd
strå lejesæd

Strå-lejesæd

Hvert strå i en plante skal kunne bære et fyldt, tungt aks. Stråets styrke og stivhed afgøres af dets diameter og tykkelse. Normalt knækker hvede ved de første internodier og byg knækker i den øverste del af strået. Strå-lejesæd opstår på grund af, at strået er for svagt i forhold til sin længde og derfor ikke kan
stå imod vejr og vind. Dette sker oftest senere på sæsonen

Hvornår skal du vækstregulere

En plante i stadie 25 - buskning

Vækstregulering ved buskning - st 25-29

Tidlig vækstregulering ved buskning stimulerer rodudvikling og harmonerer vækst og dannelse af sideskud, hvilket reducere risikoen for rod-lejesæd. 

En tidlig behandling stiller særlige krav til midlets egenskaber, da planten er mindre og temperaturen lavere.

Moddus Start:
• Kan anvendes fra 6 grader såfremt der er aktiv vækst i afgrøden
• Er tilpasset til brug på mindre planter gennem bedre fordeling og øget optagelse
• Er særdeles blandbar i sprøjten og skummer ikke.

Læs mere om tidlig vækstregulering i vores guide.

En plante i stadie 31 - begyndende strækning

Vækstregulering ved begyndende strækning – st 31-32

Vækstregulering ved begyndende strækning styrker og forkorter strået, hvilket minimerer risikoen for lejesæd.

Vækstregulering ved begyndende strækning (st 31-32):
• Stærkere og tykkere stængler.
• Reduceret afgrødehøjde.
• Blanding med svampemidler/triazoler, kan give ekstra effekt af Moddus Start og Moddus M.

For at få den bedste effekt, er det vigtigt, at afgrøden er i aktiv vækst og ikke er stresset.

Læs mere om hvornår du skal vækstregulere i vores guide - tryk på download herunder

En plante i stadie 37-39 - sen strækning

Vækstregulering ved sen strækning - st 37-49

En senere behandling omkring fanebladets fremkomst, har størst effekt på den øvre del af stænglen, hvor strået forstærkes og bliver kraftigere og samtidig giver beskyttelse mod aksnedknækning. 

Vækstregulering ved sen strækning (stadie 37-49):
• Forstærker øvre del af strået.
• Kraftig højdereduktion.
• Begrænser aksnedknækning.

Behandlingen forkorter stængelstykket mellem faneblad og aks.

Læs mere om sen behandling i vores guide om vækstregulering - download guiden herunder

Spørgsmål og svar

Klik på pilen ud for det spørgsmål, som du gerne vil se svaret på. Du kan også læse mere om hvornår og hvordan du vækstregulerer i guiden; Kunsten at vækstregulere, som du kan downloade herunder

Moddus Start

Hvorfor skal jeg vælge Moddus Start til vækstregulering i korn og frøgræs?

• Bedre timing og skånsomhed: Kan som eneste Moddus produkt anvendes allerede fra tidligt forår (fra st 25), når afgrøden er i vækst og ikke stresset af vandmangel/høje temperaturer
• Kan anvendes gennem hele sæsonen: Bredeste godkendelse (st 25-49) i markedet for vækstreguleringsmidler
• Mulighed for opfølgning: Må anvendes to gange i alle kornarter og i frøgræs

Kan jeg blande Moddus Start med græsukrudtsmidler og mangan i vintersæd i foråret?

• Ja i HVEDE er Moddus Start blandbar med ’græsherbicider’ (Serrate, Cossack OD, Atlantis OD, Broadway eller Hussar OD) frem til afsluttet buskning (st. 29). Mangan kan også tilsættes- f.eks 1 ltr/ha flydende Mangan.

Kan jeg reducere doseringen af Moddus Start i forhold til Moddus M?

• Ja, Moddus Start er en ny og forbedret formulering ift. andre Trinexapac-produkter,- 25 % bedre effekt. Der afsættes mere aktivstof på bladet.
• Det vil sige, at 0,3 Moddus Start = 0,4 Moddus M og tilsvarende Trinexapac-produkter

Findes der gode blandingspartnere til Moddus Start, som I vil anbefale?

• Tidlig vækstregulering fra st. 25 af hvede, triticale og rug:
0,2 Moddus Start + 0,5 CCC er en meget stærk løsning omkring afsluttet buskning eller begyndende strækning i hvede, rug og triticale, som har vist gode effekter så snart der er vækst i afgrøden

• Sen vækstregulering/aksnedknækning i byg:
0,2 Moddus Start + Cerone anbefales mod aksnedknækning og forbedret stråstyrke

Læs også mere om tankblandinger i fanen: Blandinger med andre produkter.

Moddus M

Hvorfor skal jeg vælge Moddus M?

• Må anvendes i alle kornarter og i frøgræs fra st. 30. Anvendes som enkeltbehandling eller som opfølgning på tidlig vækstregulering.

• I frøgræs giver kombination af Moddus M og Moddus Start mulighed for at forebygge tidlig lejesæd, samt at anvende en maksimal indsats ved skridning så afgrøden står op ved blomstring.

Findes der gode blandingspartnere til Moddus M, som I vil anbefale?

• Vækstregulering i begyndende strækning i hvede, triticale og rug:
0,25 Moddus M + 0,5 CCC er en meget stærk løsning fra begyndende strækning. 
0,2-0,4 l/ha Moddus M er en god løsning i strækningsfasen, som opfølgning på Moddus Start (+CCC) behandlingen i buskningen. 

• Sen vækstregulering/asknedknækning i byg:
0,25 Moddus M + Cerone anbefales ved afsluttet strækning for forbedret stråstyrke og aksnedknækning i byg

Læs også mere om tankblandinger i fanen: Blandinger med andre produkter.

Generelt for både Moddus Start og Moddus M

Under hvilke forhold kan jeg anvende Moddus Start og Moddus M?

• Både Moddus Start og Moddus M virker så snart der er vækst i planterne. Optagelse og aktivitet i planterne sker allerede fra 6-8 grader. Moddus Start optages hurtigere og har tidligere effekt end Moddus M på grund af en anden formulering.

• Bedst effekt opnås ved udsprøjtning på afgrøde en dag med stigende temperatur og god lysintensitet. Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af vand- eller næringsstofmangel.

Hvordan virker Moddus Start og Moddus M på planterne?

• Sikrer afgrøden stærkere, kortere og tykkere strå, - forebygger lejesæd

Får jeg mindre halm, når jeg anvender Moddus Start og Moddus M?

• Nej, den samlede halmmængde reduceres ikke, da stænglerne ved behandling i stedet bliver tykkere.

Tankblandinger med andre produkter

Moddus Start kan tankblandes med de fleste relevante produkter i markedet. Ofte vil tidlig behandling med Moddus Start i buskningen falde sammen med bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Tilsvarende vil behandlinger med svampe- og insektmidler ofte falde sammen med senere vækstregulering med Moddus Start eller Moddus M. Blandinger med gødninger/mikronæring er mulig.

Bland ikke Moddus Start med mere end ét produkt. Se herunder retningslinjer for blandinger.

Syngenta står inde for blandinger med Serrate, Atlantis, Broadway, Cossack og Hussar i stadie 25-29 i hvede, såfremt afgrøden er i god vækst og ikke er stresset.

Moddus produkter er meget blandbare og bør anvendes på afgrøder der vokser godt og ikke er stresset af vand- eller næringsmangel. Undgå behandling i perioder med frost.

 

ProdukttypeAnbefaling til blandingerBør ikke blandes med
Midler mod græsukrudtModdus Start er blandbar med græsukrudtsmidler, som tilhører gruppen af ALS-hæmmere/SU-midler i vinterhvede frem til stadie 29. Senere anvendelse og anvendelse i andre afgrøder kan medføre skade i afgrøden. Bør ikke blandes med Primera Super og Foxtrot
UkrudtsmidlerModdus Start er blandbar med de fleste ukrudtsmidler. Gælder også for Moddus MModdus M: Hussar, Atlantis, Broadway, Cossack, Serrate, Tombo 
Svampe- og insektmidlerModdus Start er blandbar med alle aktuelle svampe- og insektmidler.
(gælder også for Moddus M)
 
GødningsmidlerModdus Start har god blandbarhed med gødningsmidlerBør ikke blandes med Mangansulfat
Ved tankblanding af Moddus med produkter + olie eller sprede-klæbe-midlerOlie eller sprede-klæbe-middel tilsættes ifølge anbefaling. Undgå at udsprøjte blandinger med olie i stærkt sollys midt på dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombo® og Broadway®  er registreret varemærke hos hos DOW
Hussar®, Cossack®, Atlantis® og Primera® Super  er registreret varemærke hos Bayer Crop Science

Foxtrot® er registreret varemærke hos FMC

Svar på dit spørgsmål

Spørgsmål og svar

Find svar på dit spørgsmål om vækstregulering

Billede af forside på guiden - kunsten at vækstregulere

Vækstregulering - din guide

Hvornår og hvorfor skal du vækstregulere - læs mere i vores guide

InSpire - planlæg din vækstregulering

Planlæg din vækstregulering med InSpire

Digitalt planlægningsværktøj til vækstregulering i dine hvedemarker