Vækstregulering - Hvordan gør du?

Vækstregulering beskytter dine afgrøder mod lejesæd og er med til at sikre potentialet for højt udbytte i dine marker. Under vækstsæsonen er afgrøden udsat for mange belastninger. Barsk vejr med regn og blæst samt tidlig såning, milde vintre, lune forår samt større mængder kvælstof til rådighed er alle faktorer, som øger risikoen for lejesæd og dermed behovet for vækstregulering. Jo bedre rustet afgrøden er des større er chancen for at få et godt resultat og en god høst.

Vækstregulering på det rigtige tidspunkt hjælper dig med at styrke din afgrøde. Det er behandlingstidspunktet, der bestemmer, hvilken del af afgrøden du styrker. Med den rette strategi kan du give afgrøden bedre vækstbetingelser og bevare det potentiale, som findes i marken. Moddus Start har en ny formulering, som sikrer en hurtigere og mere effektiv fordeling og optagelse i din afgrøde. Både på de små oprette planter i buskningen og helt frem til skridning. Moddus Start virker effektivt også under kølige forhold. Men for alle vækstreguleringsmidler gælder, at der skal være aktiv vækst i afgrøden, før de virker.

InSpire - planlæg din vækstregulering

Planlæg din vækstregulering med InSpire

Digitalt planlægningsværktøj til vækstregulering i dine hvedemarker

Følg med #RØDDERNE ud i marken

I en serie af videoer vil #RØDDERNE i løbet året tage ud i marken og ser mere på blandt andet vækstregulering. #RØDDERNE vil følge vækststadierne og rådgive om, hvordan du med vækstregulering bedst kan forebygge lejesæd. 

Se med herunder, hvor Mogens ser på, hvordan det går årets afgrøder først på foråret. Vækstsæsonen står for alvor for døren og heldigvis med langt mere veludviklede vintersædsafgrøder end forrige år. Afgrøder, der er velforsynede med gødning og mangan, er på nuværende tidspunkt i særdeles god vækst. Men det er vigtigt i løbet af foråret at have den rette strategi og sikre en vellykket høst. Har du tænkt på din strategi for vækstregulering?

Billede af forside på guiden - kunsten at vækstregulere

Vækstregulering - din guide

Hvornår og hvorfor skal du vækstregulere - læs mere i vores guide

Hvad er lejesæd?

Kraftig regn og stærk vind kan medføre lejesæd på kornmarker. Store aks på lange strå stiller høje krav til stråstyrke og rodstyrke. I hårdt vejrlig kan belastningen på planten blive så betydelig, at strået knækker eller, at roden giver efter. Heldigvis findes der gode muligheder for effektivt at forebygge lejesæd. Læs mere om strå-lejesæd og rod-lejesæd herunder. 

rot liggsad

Rod-lejesæd

Hvor godt en plante er forankret i jorden afhænger af rodsystemets spredning og dybde. Kraftig sommerregn kan forringe jordens struktur så meget, at roden ikke kan holde planten oprejst. Rod-lejesæd er mest udbredt under våde forhold og på lettere jorde eller humusjorde. Risiko øges ved tæt plantebestand

strå lejesæd

Strå-lejesæd

Hvert strå i en plante skal kunne bære et fyldt, tungt aks. Stråets styrke og stivhed afgøres af dets diameter og tykkelse. Normalt knækker hvede ved de første internodier og byg knækker i den øverste del af strået. Strå-lejesæd opstår på grund af, at strået er for svagt i forhold til sin længde og derfor ikke kan
stå imod vejr og vind. Dette sker oftest senere på sæsonen

Hvornår skal du vækstregulere

vaekstregulering25

Vækstregulering ved buskning - st 25-29

Tidlig vækstregulering ved buskning stimulerer rodudvikling og harmonerer vækst og dannelse af sideskud, hvilket reducere risikoen for rod-lejesæd. 

En tidlig behandling stiller særlige krav til midlets egenskaber, da planten er mindre og temperaturen lavere.

Moddus Start:
• Kan anvendes fra 6 grader såfremt der er aktiv vækst i afgrøden
• Er tilpasset til brug på mindre planter gennem bedre fordeling og øget optagelse
• Er særdeles blandbar i sprøjten og skummer ikke.

Læs mere om tidlig vækstregulering i vores guide.

vaekstregulering31

Vækstregulering ved begyndende strækning – st 31-32

Vækstregulering ved begyndende strækning styrker og forkorter strået, hvilket minimerer risikoen for lejesæd.

Vækstregulering ved begyndende strækning (st 31-32):
• Stærkere og tykkere stængler.
• Reduceret afgrødehøjde.
• Blanding med svampemidler/triazoler, kan give ekstra effekt af Moddus Start og Moddus M.

For at få den bedste effekt, er det vigtigt, at afgrøden er i aktiv vækst og ikke er stresset.

Læs mere om hvornår du skal vækstregulere i vores guide - tryk på download herunder

vaekstregulering39

Vækstregulering ved sen strækning - st 37-49

En senere behandling omkring fanebladets fremkomst, har størst effekt på den øvre del af stænglen, hvor strået forstærkes og bliver kraftigere og samtidig giver beskyttelse mod aksnedknækning. 

Vækstregulering ved sen strækning (stadie 37-49):
• Forstærker øvre del af strået.
• Kraftig højdereduktion.
• Begrænser aksnedknækning.

Behandlingen forkorter stængelstykket mellem faneblad og aks.

Læs mere om sen behandling i vores guide om vækstregulering - download guiden herunder

Spørgsmål og svar

Klik på + ud for det spørgsmål, som du gerne vil se svaret på. 

Moddus Start

Moddus M

Generelt for både Moddus Start og Moddus M

Tankblandinger med andre produkter

Moddus Start kan tankblandes med de fleste relevante produkter i markedet. Ofte vil tidlig behandling med Moddus Start i buskningen falde sammen med bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Tilsvarende vil behandlinger med svampe- og insektmidler ofte falde sammen med senere vækstregulering med Moddus Start eller Moddus M. Blandinger med gødninger/mikronæring er mulig.

Bland ikke Moddus Start med mere end ét produkt. Se herunder retningslinjer for blandinger.

Syngenta står inde for blandinger med Serrate, Atlantis, Broadway, Cossack og Hussar i stadie 25-29 i hvede, såfremt afgrøden er i god vækst og ikke er stresset.

Moddus produkter er meget blandbare og bør anvendes på afgrøder der vokser godt og ikke er stresset af vand- eller næringsmangel. Undgå behandling i perioder med frost.

Produkttype Anbefaling til blandinger Bør ikke blandes med
Midler mod græsukrudt Moddus Start er blandbar med græsukrudtsmidler, som tilhører gruppen af ALS-hæmmere/SU-midler i vinterhvede frem til stadie 29. Senere anvendelse og anvendelse i andre afgrøder kan medføre skade i afgrøden.  Bør ikke blandes med Primera Super og Foxtrot
Ukrudtsmidler Moddus Start er blandbar med de fleste ukrudtsmidler. Gælder også for Moddus M Moddus M: Hussar, Atlantis, Broadway, Cossack, Serrate, Tombo 
Svampe- og insektmidler Moddus Start er blandbar med alle aktuelle svampe- og insektmidler.
(gælder også for Moddus M)
 
Gødningsmidler Moddus Start har god blandbarhed med gødningsmidler Bør ikke blandes med Mangansulfat
Ved tankblanding af Moddus med produkter + olie eller sprede-klæbe-midler Olie eller sprede-klæbe-middel tilsættes ifølge anbefaling. Undgå at udsprøjte blandinger med olie i stærkt sollys midt på dagen  

Tombo® og Broadway®  er registreret varemærke hos hos DOW
Hussar®, Cossack®, Atlantis® og Primera® Super  er registreret varemærke hos Bayer Crop Science

Foxtrot® er registreret varemærke hos FMC

Svar på dit spørgsmål

Spørgsmål og svar

Find svar på dit spørgsmål om vækstregulering

Billede af forside på guiden - kunsten at vækstregulere

Vækstregulering - din guide

Hvornår og hvorfor skal du vækstregulere - læs mere i vores guide

InSpire - planlæg din vækstregulering

Planlæg din vækstregulering med InSpire

Digitalt planlægningsværktøj til vækstregulering i dine hvedemarker

Sonis logo
Vækstregulering
250 g/l (25,5% w/w)
Trinexapac-ethyl
Emulgerbart koncentrat
Læs mere
chevron_left
chevron_right