Kartoffel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Revus logobanner
Revus Top logo banner

Revus Top og Revus  - en stærk dobbeltløsning

Kartoffel bare for sjov

Revus og Revus Top udpeges igen af eksperter som nogle af de bedste midler mod kartoffelskimmel og kartoffelbladplet på markedet. Den gode effekt opnås, fordi midlerne er udviklet til at arbejde sammen. De er også blandt de midler, der er bedst rangeret i forhold til minimal risiko for resistensopbygning. 

Vælg en gennemprøvet kartoffelskimmelstrategi for at få optimal effekt og minimal resistensudvikling. 

At bekæmpe Alternaria er mindst lige så vigtigt som at holde kartoffelskimmel borte ved dyrkning af kartofler til chips og stivelse. Derfor anvender jeg Revus Top tidligt som en grundlæggende beskyttelse imod kartoffelbladplet/ Alternaria. Jeg sprøjter normalt syv til  otte gange i sæsonen med 2-3 gange Revus Top. Fordelen med Revus Top er, at den er både regnfast og translaminær, hvilket giver en bedre beskyttelse, selvom der skulle komme en regnbyge.

Erik Jansson, Wittskövle, Sverige

Erik Jansson

Vores forskning - din tryghed

Syngenta har i mange år været specialister i bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet (Alternaria). Løbende forskning og udvikling har resulteret i effektive midler, der er fremstillet til både at forebygge skader og minimere resistensudvikling.

Flere uafhængige markforsøg har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blandt markedets bedste midler. Revus og Revus Top udmærker sig med særdeles gode egenskaber, når det gælder beskyttelse af kartoflerne mod skimmel og bladplet. Midlerne udgør grundstammen i de fleste kartoffelstrategier og er blevet testet af EuroBlight, hvor de viser sig at have en god effekt, samtidig med at de er gode

Produkt (aktivstof i parentes)Effektivitet ved blad infektionEffektivitet ved nytilvækstEffektivitet ved stængel infektionForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfastMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
mancozeb2,0 ●●00Kontakt
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
cymoxanil + mancozeb  ●●●●●●Translaminær + kontakt
dimethomorph + mancozeb3,0 ●●○●●●●○Translaminær + kontakt

*Enkelte forsøg indikerede 1½

Euroblight-arbejdsgruppens oversigt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthed og bevægelighed i planterne. En komplet oversigt findes på http://euroblight.net (opdateret 02.04.2014). Infektionsvurdering: 0 = ingen effekt; = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering. Knold infektion angives i tal for 2009-2011. Tidligere gennemgang af knold infektion angives fra 0 til xxx. 1) Baseret på begrænsede data. 2) I nogle forsøg fandtes der indikationer på, at resultatet burde være 1,5.

Kartoffelskimmel

Kartoffelskimmel forårsager store skader på stilke og blade, hvilket spreder sig til både over- og underjordiske dele af planten.

Overvintring af skimmelsporer sker i inficerede knolde og planterester. Når kartoflen gror, går mycelievæksten ind i spirerne og trænger op på stilke og bladskafter. Her dannes der sporangier (hvilelegemer), der spredes over store områder med vinden. Sporangierne danner efterfølgende zoosporer, der smitter planterne på den nye mark.

Ved smitten dannes der mycelium, som i fugtigt og varmt vejr breder sig ud på bladet. Dette er den hvide belægning, man ser på undersiden af bladet mellem frisk og dødt væv. Mycelium producerer efterfølgende sporangier, der igen fører smitten videre. Myceliet og sporangierne kan derefter inficere knoldene, når de følger med vandet ned til knoldene, eller hvis de kommer i kontakt med knoldene ved optagningen. På denne måde kan de efterfølgende forårsage knoldskimmel, og smitten føres videre.

Stop kartoffelskimmel på et tidligt stadie 

Det er muligt at bekæmpe kartoffelskimmel uden at bruge kurative midler. Revus og Revus Top er gennemprøvede midler, der egner sig godt til at udgøre grundlaget i din kartoffelskimmelstrategi. De giver den bedste beskyttelse af nytilvæksten i begyndelsen af behandlingsprogrammet. 

Revus og Revus Top har translaminær effekt, der beskytter både over- og undersiden af bladene. Det betyder, at de øverste blade beskyttes mod luftbåren smitte, og at de nederste blade beskyttes mod jordsmitte.

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden.

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden

Alternaria

Kartoffelbladplet fremmes af varmt og tørt vejr, der efterfølges af fugtige perioder. Risikoen for at blive angrebet af kartoffelbladplet er størst i marker, der tidligere har været angrebet.

Stressfaktorer som tørke, insektskader, mekaniske skader, vindskader og mangel på næringsstoffer – specielt mangel på kvælstof – øger risikoen for angreb. Symptomerne optræder oftest ikke før medio til ultimo juli, men det første angreb kan være sket flere uger tidligere. Symptomerne ses oftest først på de nederste blade i køresporene.

Alternaria overlever på planterester i jorden, og sporer spredes ved, at jord blæser eller sprøjter op på bladene via regndråber. Nye forskningsresultater viser, at sporerne kan spredes til bladene tidligt, men at angrebene ikke udvikler sig videre, før de rette vejrbetingelser for svampen indtræffer.

Bladplet kan være en meget dyr oplevelse i kartofler. Derfor har vi i BJ-Agro altid stor fokus på rettidighed og kombination af effektive midler i vores anbefalede sprøjtestrategier – uden at gå på kompromis med risiko for resistensopbygning. Vi anbefaler altid at lade Revus Top indgå som en del af en effektiv bladpletstrategi i stivelses- og forarbejdningskartofler, men også i følsomme spisekartoffelsorter.

Benny Jensen, BJ-Agro, Danmark

 

Benny Jensen, BJ Agro om Revus Top og kartofler
Rødderne fra Syngenta

Følg #Rødderne på Facebook

Kom med i marken og få ny viden og inspiration

Revus Top er Revus suppleret med det aktive stof difenconazol og giver mulighed for en helt ny effektiv resistensstrategi mod kartoffelbladplet/Alternaria, som hjælper strobilurinerne med at bevare deres effektivitet.

Kartoffel bare for sjov

Strategi mod skimmel og alternaria - og forebyggelse af resistens

En god strategi mod skimmel og Alternaria bygger på at behandle på det rette tidspunkt, og anvende midlernes egenskaber korrekt i strategien. Brug de forskellige midler med forskellige virkemekanismer for at undgå resistens.

Undersøgelser viser desuden, at svampen på flere måder har udviklet resistens mod produktgruppen strobiluriner. Det er derfor vigtigt at skifte mellem virksomme produkter samt at anvende en strategi, hvor flere virkemekanismer bliver bragt i spil, så resistensen ikke øges. 

Strategi mod skimmel og alternaria - og forebyggelse af resistens

”Jeg dyrker kartofler til chips og stivelse. Bekæmpningsstrategien er den samme, og jeg har længe anvendt Revus og Revus Top som basis for bekæmpelsen af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet. For at sikre dyrkningen og bevare effekten af produktet, er det vigtigt at anvende produkterne på den rigtige måde og skifte mellem produkterne med forskellige effekter mod svampene for at minimere risikoen for resistens.”

Per Fjelkner Flodala Gård i Fjälkinge, Sverige 

Per Fjelkner

Korrekt middel (alternaria)

Et svensk forsøg med procentuel effekt af f.eks. Revus Top mod Alternaria.

Graf - korrekt middel mod alternaria

Korrekt timing (alternaria)

Et dansk forsøg med timing af Alternaria-behandlinger – procentuel dækning. Viser, hvor vigtig timingen er.

Graf - viser hvor vigtig timing er i kampen mod alternaria

Korrekt dosering (skimmel)

Viser forskellen mellem halv og hel dosering. Korrekt dosering er vigtig for at have god effekt.

graf - korrekt dosering i kampen mod skimmel

Revus Top er Revus suppleret med det aktive stof difenconazol og giver mulighed for en helt ny effektiv resistensstrategi mod kartoffelbladplet/Alternaria, som hjælper strobilurinerne med at bevare deres effektivitet.

Læs mere om Revus Top

Takket være Revus Tops indhold af difenoconazol mod kartoffelbladplet/Alternaria kan man holde antallet af strobilurinbehandlinger nede. Et godt hjælpemiddel til at forlænge strobilurinernes effektivitet mod Alternaria og forhindre en lignende udvikling som i Sverige. Revus Top erstatter ikke Revus, men er en stærk, supplerende partner, der desuden muliggør en forebyggende beskyttelse mod Alternaria.

I starten af et behandlingsprogram er det tilstrækkeligt at forhindre, at kartoffelskimlen bider sig fast i marken – og det får du med Revus. Lidt længere fremme i forløbet skal man indlede den forebyggende behandling mod Alternaria, samtidig med at kampen mod kartoffelskimmel fortsætter, dvs. præcis det Revus Top er lavet til! Revus Top kombinerer effekten af mandipropamid (Revus) mod kartoffelskimmel med effekten af difenoconazol mod Alternaria.

For at få den bedste forebyggende beskyttelse mod både kartoffelskimmel og Alternaria skal behandlingsprogrammet indledes med to behandlinger med Revus – for derefter at blive fulgt op med to Revus Top-behandlinger med 14 dages interval. Herefter følges op med to behandlinger med Amistar i kombination med et kartoffelskimmelprodukt.

Det er en stor fordel at behandle tidligt med Revus, da produktet beskytter både over- og undersiden af bladet.

Læs mere om Revus

Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden.

Det mindsker risikoen for spredning af kartoffelskimmel via vandstænk fra jorden forårsaget af vind eller regn. Brug af Revus og Revus Top i en uafbrudt serie af behandlinger indebærer, at det aktive stof akkumuleres i bladene. Dette giver den bedst tænkelige beskyttelse mod inficering af kartoffelskimmel – vi kalder det for blokeffekt og er din sikkerhed for maksimal beskyttelse af afgrøden.