SWITCH 62,5 WG

Senest opdateret:

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer:
1-201
Pakkestørrelse:
1 kg
Aktivstof:
375 g/kg (37,5% w/w)
cyprodinil
250 g/kg (25% w/w)
Fludioxonil
Kemisk Gruppe:
Anilinone-pyrimidine, Phenylpyrrole
Resistensgruppe:
Gruppe 9,"Gruppe 12
Formulering:
Vanddispergerbart granulat