Danmark

You are here

Greteg Star logobanner

Greteg Star

Last updated:
05.05.2022

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-284
Pakkestørrelse: 
10 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
QoI
Triazole
Resistensgruppe: 
Gruppe C2,"FRAC Code 11 (azoxystrobin)"|"Gruppe G1
FRAC kode 3 (difenoconazole)
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk
Translaminær

Azoxystrobin er et bredspektret fungicid fra gruppen af strobiluriner. Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme.

Difenoconazole er et systemisk triazol fungicid som giver en vis kurativ og beskyttende effekt.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps og sukkerroer hvert 3. år, samt i rug, hvede og triticale hvert år.

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12