Danmark

You are here

Beret Formula M logobar

Beret Formula M

Last updated:
13.07.2022

Bejdsemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
1-283
Pakkestørrelse: 
1000 l.
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Phenylpyrrole
Resistensgruppe: 
Gruppe 12
Formulering: 
Suspensionspræparat til bejdsning
Virkemåde: 
Kontakt

Beret Formula M indeholder det kontaktvirkende svampemiddel fludioxonil. Frø, rødder og den spirende plante optager en del af aktivstoffet under bejdsningen og spiringen, hvilket er tilstrækkeligt til at kontrollere svampesygdomme på eller i frøet.

Beret Formula M er ret ubevægeligt i jord og forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid efter bejdsningen.
Frø og den fremspirende plante er dermed beskyttet både udefra og indefra.

Beret Formula M er effektiv mod følgende udsædsbårne sygdomme i den tidlige vækstfase: Stinkbrand, brunplet, stængelbrand og spiringsfusariose.

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.

  • Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12